Skip to main content
archeologiebouwhistorieCultuurhistoriearcheologisch onderzoekBAAC: Archeologie en Bouwhistorie

Wat is archeologie?

Kort door de bocht is archeologie de wetenschap die overblijfselen van menselijk handelen bestudeert om op basis hiervan iets te leren over het verleden. Hier valt uiteraard flink over uit te weiden. Over wat voor overblijfselen hebben we het? Wat rekenen we allemaal onder menselijk handelen? En wat leren we dan over het verleden? Over deze, en vele andere vragen, zijn vele boeken geschreven en is genoeg te vinden op diverse websites. Op deze pagina gaan we vooral in op wat archeologie in de praktijk betekent.

Archeologisch onderzoek in de praktijk

In Nederland is bij wet geregeld dat een projectontwikkelaar de impact van zijn of haar project op een aantal punten moet laten onderzoeken. Hier vallen naast archeologisch onderzoek bijvoorbeeld ook milieukundig onderzoek en flora en faunaonderzoek onder. Deze onderzoeksplicht geldt voor iedereen, van een particulier met een woningbouwproject tot de overheid met grote infrastructurele werken en alles daartussen.

Tijdens het archeologisch onderzoek wordt onderzocht of tijdens de voorgenomen ontwikkeling mogelijk aanwezige archeologische resten verstoord zullen worden. Hier zijn verschillende soorten onderzoek voor; bureauonderzoek, booronderzoek en proefsleuvenonderzoek. Vaak worden deze onderzoeken ook in deze volgorde uitgevoerd waarbij het onderzoek intensiever wordt naar mate er meer aanwijzingen zijn op het vinden van archeologische resten. Wanneer er geen aanwijzingen worden gevonden dan stopt het onderzoekstraject en kan de gemeente het gebied vrijgeven voor verdere ontwikkeling.

Wanneer duidelijk is dat er wel archeologische resten aanwezig zijn en er geen mogelijkheid is om deze op de plaats waar ze aangetroffen zijn te behouden dan worden ze tot slot onderzocht door middel van een archeologische opgraving. Tijdens een opgraving worden alle archeologische resten volledig gedocumenteerd en uiteindelijk verwijderd. Hiermee zijn de resten veilig gesteld en kunnen ze verder onderzocht worden. Het onderzochte gebied is na een archeologische opgraving klaar om verder ontwikkeld te worden.

Meer informatie?

BAAC is één van de grootste bureaus in Nederland en Vlaanderen die de hierboven genoemde archeologische onderzoeken uitvoert. Wilt u meer weten over de praktijk van archeologisch onderzoek? Of wilt u meer weten over de verschillende soorten onderzoek? Kijk dan verder op onze website. BAAC is u graag van dienst met advies of een vrijblijvende offerte.

Archeologische begeleiding in het kort

  • Doel: documenteren van archeologische resten
  • Werkwijze: documenteren van archeologische resten tijdens graafwerkzaamheden
  • Resultaat: een (advies) rapport
  • Levertijd: maximaal drie maanden nadat we het veldwerk hebben afgerond
    (afhankelijk van de grootte van het plangebied)

Wilt u een offerte aanvragen? Bel 073-6136219 of vul dit formulier in,
dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.


Offerte aanvragen Contact opnemen