Skip to main content
Algemeen nieuwsNieuws BAACNieuws Nederland

Verbetering van de natuur en de waterhuishouding langs de Graafsche Raam

By 24 oktober 2022No Comments

Verbetering van de natuur en de waterhuishouding langs de Graafsche Raam, daar wordt de komende tijd aan gewerkt. Waterschap Aa en Maas legt in samenwerking met de gemeente Land van Cuijk een ecologische verbindingszone aan.

Dit is een natuurstrook langs de beek met natuurvriendelijke oevers, amfibieƫnpoelen en begroeiing op de oevers, maar ook natuurlijk ingerichte gebieden. In de beek maakt het waterschap een leefgebied voor waterdieren door de aanleg van meer structuren onder water, zoals dood hout. Ook wordt de recreatieve beleving langs de Graafsche Raam versterkt, door bijvoorbeeld struinpaden aan te leggen. Verder wordt de cultuurhistorische rol van de Raam vanwege de Peel-Raamstelling en de vestingwerken van Grave zichtbaarder gemaakt.

De uiteindelijke uitvoering van de maatregelen vindt plaats in 2023. Voorafgaand aan het werk voert BAAC eerst archeologisch onderzoek uit. Het gebied heeft een rijke geschiedenis en daardoor een hoge archeologische waarde. Langs de Graafsche Raam worden daarom in de oeverzones en de geplande poelen proefsleuven aangelegd om vast te stellen of er vindplaatsen aanwezig zijn. Of daadwerkelijk vindplaatsen aanwezig zijn, moet nog blijken. Ondertussen is het veldwerk in volle gang en zijn al volop proefsleuven aangelegd.

Graafsche Raam

Zowel de Gelderlander als Arenalokaal hebben een artikel aan het project gewijd.

Wilt u een offerte aanvragen? Bel 073-6136219 of vul dit formulier in,
dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.


Offerte aanvragen Contact opnemen