Skip to main content
Algemeen nieuwsNieuws BAACNieuws Nederland

Veedrift te Ossem-Zuid vondst van de week

By 24 november 2021No Comments
veedrift

Een veedrift uit de ijzertijd is deze week bij  de vondst van de week. Vondst van de week is een rubriek van de erfgoedexperts van Erfgoed Leiden en Omstreken. Zij doen daarin verslag van opmerkelijke vondsten en ervaringen.

De veedrift is aangetroffen bij een opgraving te Offem-Zuid, samen met sporen van boerderijen, waterputten en akkers. Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd voorafgaand aan de aanleg van de nieuwe Noordwijkse woonwijk Buitengewoon Offem. Niet eerder vond er in de bollenstreek een zo omvangrijke opgraving plaats. De woonwijk is genoemd naar het naastgelegen landgoed Offem.

veedriftDe bewoning heeft een datering aan het eind van de midden-ijzertijd en/of in de late ijzertijd. De veedrift heeft waarschijnlijk een zelfde datering. De veedrift bestaat uit een door rechtopstaande stokken begrensde strook land, waarlangs het vee van de ene naar de andere plaats werd gedreven. De runderen en schapen/geiten die in de nederzetting werden gehouden, zullen in de nabijgelegen kwelders zijn geweid. Mogelijk gold dit ook voor de varkens en paarden, al waren deze waarschijnlijk in kleinere aantallen aanwezig. Vermoedelijk werd de veedrift gebruikt om het vee naar de kwelders en ook weer terug naar de nederzetting te drijven.

De rechtopstaande stokken zijn zelf vergaan, in de bodem zijn alleen nog verkleuringen zichtbaar die verraden waar de stokken gestaan hebben. Binnen de veerdrift is een waterkuil teruggevonden met daaromheen een zone met pootafdrukken van runderen. Deze indrukken zijn op een gegeven moment vol gestoven met licht gekleurd zand, waardoor de pootafdrukken zich goed aftekenen in de donkere ondergrond. Het lijkt erop dat de waterkuil als drenkplaats voor het vee is gebruikt.

De veedrift is overigens niet de enige leuke vondst die tijdens dit onderzoek is aangetroffen. Ook de bijzondere pot met wede is hier gevonden. Verder heeft het onderzoek bewoningssporen uit de bronstijd en de Romeinse tijd opgeleverd.

Wilt u een offerte aanvragen? Bel 073-6136219 of vul dit formulier in,
dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.


Offerte aanvragen Contact opnemen