In 2013 heeft BAAC in plangebied Brede School te Waalwijk (provincie Noord-Brabant) naar aanleiding van een eerdere vondst van menselijke begravingen een archeologische opgraving uitgevoerd. De aanwezigheid van deze begravingen was een volkomen verrassing, aangezien in de directe nabijheid van het plangebied geen kerk aanwezig is of is geweest, en ook wordt hier op oude kaarten geen begraafplaats aangegeven. Het plangebied is gelegen in de wijk Besoijen in het westen van Waalwijk.

De opgraving werd uitgevoerd om vragen zoals wie er begraven waren, wanneer dat is gebeurd en waarom te kunnen beantwoorden. Uit het onderzoek blijkt dat de graven dateren uit de tweede helft van de 15e eeuw of wellicht nog eerste helft 16e eeuw. In totaal zijn zeven graven op een rij aangetroffen, over een lengte van ongeveer 10 meter. De graven waren oost-west georiënteerd, waarbij het hoofdeinde zich bevond in het westen en het voeteneinde in het oosten. De personen waren gewikkeld in los riet of in rieten matten. Doodskisten ontbraken. Wel zijn in één van de graven aanwijzingen gevonden voor een lijkbaar. De doden hadden vermoedelijk een hoofdkussen waarin veenmos was verwerkt. De vondst van een nestel in één van de graven wijst er op dat deze persoon gekleed was.

Eén van de individuen was een vrouw, van de overige personen kon het geslacht vanwege de slechte staat van het botmateriaal niet meer worden vastgesteld. Twee individuen zijn ouder dan 18 jaar geworden en een derde persoon is tussen de 23 en 40 jaar oud geworden. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor kindgraven. Het onderzoek heeft geen gegevens opgeleverd over de doodsoorzaak van de overledenen. Wel kon nog goed onderzocht worden wat de mensen vlak voor hun dood hadden gegeten. Wie deze mensen waren is uit het onderzoek niet verder duidelijk geworden. Vanwege de datering van de begravingen lijkt het in ieder geval niet te gaan om joodse mensen, Staatse soldaten of slachtoffers van de St Elisabethsvloed, hetgeen eerder een theorie was.