Skip to main content
archeologiebouwhistorieCultuurhistoriearcheologisch onderzoekBAAC: Archeologie en Bouwhistorie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Een bedrijf moet actief kijken naar manieren om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Daarbij wordt gezocht naar manieren om social return on investment te behalen en op een duurzame en milieuvriendelijke manier te werken.Naast het creëren van economische waarde dient er ook zoveel mogelijk draagkracht onder het publiek verkregen te worden.

Social return on investment

  • Wij hebben mensen in dienst die via de Wet Inschakeling Werkzoekenden (WIW) in dienst zijn gekomen. Via deze wet kunnen mensen met een minder goede uitgangspositie met hulp makkelijker werk vinden.
  • Meerdere studenten en stagiaires vinden jaarlijks een plek bij BAAC voor het voldoen van een stage of studieopdracht.
  • We geven les over het beroep archeoloog voor kinderen op basisscholen onder andere binnen het lesprogramma van Stichting IMC weekendschool.
  • We willen een toegevoegde waarde bieden door regelmatig mee te werken aan open dagen, lezingen te houden en rondleidingen bij opgravingen te geven voor belangstellenden uit de buurt.
  • We werken mee aan tal van initiatieven in de archeologische wereld zoals deelname aan begeleidingscommissies, projecten van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland en sponsoring van congressen en goede doelen.
  • Van bedrijven die diensten leveren aan BAAC, zoals bijvoorbeeld het schoonmaakbedrijf, wordt verwacht dat ook zij beleid hebben op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Duurzaamheid
Bij duurzaamheid wordt veelal in eerste instantie gedacht aan milieu maar het is meer dan alleen milieu. Ook het voeren van een sociaal beleid voor medewerkers waardoor deze duurzaam inzetbaar blijven is een vorm van duurzaamheid die in een steeds sneller veranderende wereld van belang is. Vanuit dit oogpunt heeft BAAC zich laten certificeren op niveau 3 van de CO2-prestatieladder.

Milieubeleid
Het gebruik van openbaar vervoer wordt aangemoedigd en we stimuleren medewerkers om dichter bij het werk te gaan wonen.
We werken zoveel mogelijk digitaal waardoor er minder papier wordt gebruikt. We bevorderen hergebruik en het scheiden van afval en het gebruik van milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen.

Sociaal beleid
Wij creëren een prettige werkomgeving, waar iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt. Er mag geen sprake van zijn dat een medewerker wordt benadeeld op grond van geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd of handicap. We streven een cultuur na waarin onze medewerkers hun kennis en vaardigheden optimaal kunnen aanwenden voor de onderneming. Wij zullen onze medewerkers helpen zich verder te ontwikkelen waardoor zij kunnen bijdragen aan de onderneming en haar doelstelling.
Archeologisch veldwerk kent fysieke risico’s met betrekking tot bodemvervuiling, explosieven en het gebruik van machines. Veiligheid voor de medewerkers en de omgeving staat hierbij voorop. Medewerkers worden getraind op veiligheid, worden fysiek gekeurd en krijgen het juiste materieel en beschermende kleding om hun werk te kunnen doen.

BAAC wil een verantwoordelijke onderneming zijn. Dit houdt in dat wij onze werkzaamheden uitvoeren conform de geldende normen. We willen een toegevoegde waarde bieden aan onze medewerkers, opdrachtgevers en de samenleving.

Wilt u een offerte aanvragen? Bel 073-6136219 of vul dit formulier in,
dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.


Offerte aanvragen Contact opnemen