grafcirkels

Grafcirkels te Gent-Hogeweg

Al sinds de jaren 80 van de vorige eeuw is bekend dat op de locatie “Gent-Hogeweg” restanten van twee midden-bronstijd grafheuvels onder het grasland aanwezig zijn. Deze werden destijds door middel van luchtfotografie, waarbij gekeken wordt naar groeiverschillen in de gewassen, opgemerkt. Naast beide grafmonumenten heeft BAAC bij de opgraving een groter deel van het grafveld en tal van jongere sporen aangetroffen.

Lees verder

stoomgemaal

Stoomgemaal De Vier Noorder Koggen te Medemblik

BAAC publiceert rapport met de resultaten van het bouwhistorisch onderzoek van het gemaal de Vier Noorder Koggen te Medemblik. Door dit onderzoek is het mogelijk gebleken om te achterhalen wie het gemaal ontworpen heeft.

Het onderzoek is in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) uitgevoerd in het kader van de restauratie van het gemaal in 2012. Het doel van dit onderzoek was tweeledig. Ten eerste diende het om een beter inzicht te verkrijgen in de bouwgeschiedenis van het gemaal, ten tweede ter documentatie van de restauratiewerkzaamheden. Lees verder

kardenier stadskaart

Gouda, Tiendewegspoort

In opdracht van de Gemeente Gouda heeft BAAC bv uit ‘s-Hertogenbosch een archeologisch onderzoek uitgevoerd naar de Tiendewegspoort te Gouda. Aanleiding tot het onderzoek vormde de vervanging van de Tiendewegbrug. Het bruggehoofd hiervan, aan de stadszijde, ligt precies op de plek waar de middeleeuwse Tiendwegspoort heeft gestaan.

Lees verder