persbericht

Archeologiedag Rondweg N303; Voorthuizen op 28 november terug in de tijd!

Op woensdagmiddag 28 november tussen 12:30 en 16:00 wordt er een archeologiedag georganiseerd door de provincie Gelderland in samenwerking met Rubicon Erfgoed en het bureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuurhistorie en Cultuurhistorie (BAAC). Het wordt gehouden op het parkeerterrein van Spirit, de lokale korfbalvereniging, aan de Overhorsterweg 10. In 2016 is bekeken of er op de plek van de nieuwe rondweg waardevolle resten waren. Nu worden deze resten opgegraven en veiliggesteld. Er zijn vier rondleidingen in totaal: u kunt mee het veld in om 12:30, 13:30, 14:30 en 15:30 uur. Iedereen is van harte welkom.

Romeinse tijd, Middeleeuwen en Steentijd
Voorthuizen gaat terug in de tijd! Eind 2016 deden archeologen in opdracht van de provincie Gelderland vooronderzoek ter plaatse van de nieuwe rondweg N303, om te kijken of er waardevolle resten uit het verleden aanwezig zouden zijn in het tracé. Dat bleek inderdaad het geval: niet alleen werden er sporen van bewoning gevonden uit de Romeinse Tijd en de Middeleeuwen, maar ook zijn er activiteiten geweest tijdens de Steentijd!
De twee jaar geleden gevonden resten worden helemaal opgegraven door de archeologen, zodat ze veilig worden gesteld voor de toekomst. We weten nog niet precies wat we gaan vinden – dat is het spannende van archeologie – maar er zullen sowieso archeologen ter plaatse zijn om bezoekers mee het veld in te nemen en alle vragen te beantwoorden.

voorthuizen

Rondleidingen
Er zijn vier rondleidingen op 28 november. Tussen 12:30 en 16:00 bent u van harte welkom in onze tent op het parkeerterrein van Spirit, aan de Overhorsterweg 10. De rondleiding duurt 30 minuten en wordt gegeven door Rubicon Erfgoed, Harry Pape-Luijten en Marloes Luijten-Pape, twee archeologen en erfgoedadviseurs.
U ziet BAAC aan het werk. In de tent op die parkeerplaats ziet u o.a. vondsten in de vitrine. Kom dus luisteren en kijken naar het verre verleden van de nieuwe rondweg!

baac nieuws

Archeologiedagen Industriehaven Wanssum groot succes!!!

Afgelopen zaterdag en zondag de nieuwe industriehaven van Wanssum open voor het publiek. In het kader van de Nationale Archeologiedagen kwamen enkele honderden geïnteresseerden de bouwput bezoeken die de afgelopen maanden uitvoerig door de archeologen van BAAC is onderzocht. De onderzoekers kregen uitleg over de vondsten en het archeologisch onderzoek. Natuurlijk kon er gezocht worden naar schatten!

Grafveld gevonden
Archeologen zijn tot twee weken geleden bezig geweest met hun onderzoek. Vanwege de uitbreiding van de insteekhaven met 400 meter, moet er ter plaatse veel grond worden afgegraven. De archeologen bereiden die afgravingen voor. Op het terrein aan de Geijsterseweg zijn onder meer een grafveld gevonden en aanwijzingen voor het verwerken van ijzer. Dit verwijst mogelijk naar bewoning die teruggaat tot ver voor de vroege middeleeuwen. Het komende half jaar worden alle vondsten door BAAC geanalyseerd.

Eenentwintig hectare
Exclusief Project BV – een samenwerkingsverband tussen Maessen Bedrijven uit Venray en van Berlo Bedrijfsvloeren BV uit Veghel – is initiatiefnemer voor de uitbreiding van de industriehaven, die wordt uitgevoerd in relatie tot Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. Door de verlenging van de insteekhaven kan er eenentwintig hectare havengebonden industrieterrein worden gerealiseerd. Tijdens de archeologiedagen krijgen bezoekers een goed beeld van de omvang en de contouren van het terrein. De uitbreiding van de haven komt tot stand met steun van de Provincie Limburg en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In het vierde kwartaal van 2020 moet het project worden opgeleverd.

Wanssum Archeologiedagen 2018

wanssum2

wanssum3

wanssum4

persbericht

Nieuwegeinse activiteiten tijdens de Nationale Archeologiedagen

Tijdens de Nationale Archeologiedagen kunnen geïnteresseerden dit weekend
het verleden beleven door op een aantal locaties in Nieuwegein activiteiten te
bezoeken. Op zaterdag 13 oktober is er van 10.00 tot 15.00 uur een open dag
op Het Klooster rond de archeologische opgraving die momenteel plaatsvindt.
Op steenworp afstand van de vorige grote opgraving zijn opnieuw veel mooie
vondsten die wijzen op gebruik van deze plek in de Steentijd. Bij het Milieu
Educatie Centrum (MEC) in het Natuurkwartier en museum Warsenhoeck zijn
zondag 14 oktober ook verschillende activiteiten voor jong en oud te doen.

Op de open dag op 13 oktober op Het Klooster (kruising Waterliniedok-Vuilcop) geven
archeologen tekst en uitleg bij de archeologische opgraving. Er zijn diverse vondsten
te bezichtigen die tijdens het huidige en vorige onderzoek zijn ontdekt. Kinderen
kunnen zelf naar vondsten speuren door grond uit de opgraving te zeven. Ook kunnen
kinderen zelf vondsten zoeken in de Nieuwegeinse klei. Bij het MEC zijn er
archeologische doe-activiteiten. Kinderen kunnen onder meer aardewerken potten
kleien. Bij museum Warsenhoeck kunnen bezoekers terecht voor een inloopspreekuur
archeologie om eigen vondsten te laten zien, verhalen over de jaren ’70 opgravingen
en een mooie animatie over de oude stroomgordels in Nieuwegein.

Prehistorische skeletten
Eerder werden op Het Klooster in Nieuwegein unieke archeologische vondsten gedaan.
Die vindplaats legde prehistorische skeletten bloot, waarvan een vrouw met baby in
haar armen. Het bleken circa 6000 jaar oude resten van de zogenoemde
Swifterbantcultuur, vernoemd naar de plaats Swifterbant in Flevoland. Meer dan
136.000 vondsten zagen het daglicht, waaronder botmateriaal, werktuigen van
vuursteen, aardewerk en een zeer bijzondere hanger van git. Het is de meest
vondstrijke Swifterbantvindplaats tot nu toe gevonden in Nederland.

Over de Nationale Archeologiedagen
De Nationale Archeologiedagen zijn drie dagen in het jaar waarop een groot publiek kennis kan maken met alle aspecten die de Nederlandse archeologie zo leuk maken. De Archeologiedagen sluiten aan bij het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. De dagen brengen het verleden tot leven, vertellen het verhaal van vroeger en zijn een unieke gelegenheid om eens mee te kijken wat er allemaal in de bodem verborgen zit en zat. Op zaterdag 13 en zondag 14 oktober heeft de gemeente Nieuwegein een programma. Een overzicht van de activiteiten is te vinden op www.archeologiedagen.nl.

Nieuwegein

baac nieuws

Première De Kist

Vrijdag 18 mei heeft de première van ‘De Kist’ plaatsgevonden. Tientallen genodigden waren op deze zonnige dag afgereisd naar het nieuwe Focus Theater in Arnhem om daar ‘De Kist’ een korte documentaire van filmmaker Klaas van Eijkeren te bekijken. Voorafgaand aan de première is het onderzoeksrapport door BAAC officieel overhandigd aan de heer Habraken Regio-archeoloog van de gemeente Arnhem. Aanleiding tot het maken van de documentaire was het door BAAC uitgebreid historisch onderzoek gedaan naar een kist met explosieven, gevonden op landgoed Mariëndaal.
De Tweede Wereldoorlog is een relatief jong aandachtsgebied van de archeologie en met dit specifieke onderzoek stuitten de onderzoekers Jos van der Weerden en Michiel van Willigen meteen op een spannend mysterie. Wie begroef de kist, wanneer en waarom? Op deze vragen wordt in de documentaire antwoord gegeven. De documentaire zal naar verwachting in september te zien zijn Omroep Gelderland.

Het onderzoeksrapport zal binnenkort te bestellen zijn via SPA-uitgevers.
https://spa-uitgevers.securearea.eu/

premiere de kist

persbericht

‘Oudste’ babygraf van Nederland ontdekt in Nieuwegein

Archeologen hebben een ontroerende en unieke ontdekking gedaan bij een steentijdvindplaats van de Swifterbantcultuur in Nieuwegein. Ze ontdekten een jonge vrouw met een baby in haar arm. De baby is tussen de 0 tot 6 maanden oud geworden. De vondst kwam aan het licht bij het ontrafelen van de geheimen van de vier skeletten die 6000 jaar lang in de klei verborgen hadden gelegen op bedrijventerrein Het Klooster in Nieuwegein. Nog niet eerder werd in Nederland zo’n oud babygraf ontdekt.

Fascinerend en ontroerend
De vindplaats in Nieuwegein is met ruim 136.000 goed geconserveerde vondsten een van de meest vondstrijke Swifterbantvindplaatsen tot nu toe in Nederland. De vondst van de baby kwam als verrassing bij het uitprepareren van het graf van een jonge vrouw die 20 à 30 jaar oud geworden is. Eerder was al opgevallen dat de linkerarm van de vrouw recht langs haar lichaam lag, maar dat haar rechterarm gebogen lag in een knik. Dit was opmerkelijk, omdat bij de Swifterbantcultuur een begravingshouding met gestrekte armen en benen gebruikelijk is. Nu blijkt er voor deze afwijking een even fascinerende als ontroerende reden te zijn: bij de rechterarm van de vrouw liggen de botfragmenten van een baby. Er zijn delen van de sleutelbeentjes, de schedel, een pijpbeen en de kaak met gebitselementen teruggevonden. Het blijkt te gaan om de oudste baby van Nederland!

reconstructafbeelding Archeo3D_Kleinskelet vrouw_klein

Jonge stad met rijk verleden
Het archeologisch onderzoek op Het Klooster werd uitgevoerd door BAAC en RAAP in opdracht van de gemeente Nieuwegein.
Wethouder Johan Gadella: “Nieuwegein is een vrij jonge stad. Over drie jaar vieren we ons 50-jarig bestaan. Toen vorig jaar bekend werd dat in de kleigrond van ons bedrijvenpark Het Klooster resten van de Swifterbantcultuur waren gevonden, kregen we er in één klap een verleden bij dat 6000 jaar terug gaat. Daar zijn we heel trots op. Nu deze unieke ontdekking van het babygraf. Nieuwegein was in de Steentijd dus ook al een populaire vestigingsplek. Bedrijven die zich op Het Klooster vestigen komen niet alleen op het meest bereikbare en duurzame bedrijvenpark van het midden van het land, maar ook op een historisch unieke plek.”

Botmateriaal is goed geconserveerd
Helle Molthof, archeoloog bij RAAP, vertelt: “Botmateriaal van zeer jonge kinderen of baby’s vergaat relatief snel in de bodem. De vondst van deze baby uit de Swifterbantcultuur is daarom heel bijzonder en uniek voor Nederland. In Nieuwegein lag de vindplaats onder twee meter klei en veen. Voor ons niet makkelijk om ze ‘boven water’ te krijgen, maar dit heeft wel voor een heel goede conservering gezorgd. Daardoor is botmateriaal bewaard gebleven, zelfs na 6000 jaar in de bodem, met als resultaat deze unieke vondst! Het is heel indrukwekkend om de kleine melktandjes (< 7 mm) van de baby na 6000 jaar in de klei te ontdekken en te zien hoe erg die lijken op de melktandjes die bij vele gezinnen thuis in luciferdoosjes worden bewaard.”

DNA-onderzoek
Kirsten Leijnse, archeoloog bij BAAC. vult aan: “Dit is een fantastische vondst, één waar je hart sneller van gaat slaan. Of de baby (en misschien ook de vrouw) is overleden bij de geboorte, weten we nog niet zeker. De net niet doorgekomen melktanden wijzen erop dat het kindje 0 tot 6 maanden oud is geworden. Het kan dus zowel bij de geboorte zijn overleden, als enkele maanden daarna. Het ligt voor de hand dat de jonge vrouw de moeder is van de baby, waarvan overigens nog niet bekend is of het een jongen of meisje is. We hopen aan de hand van DNA-onderzoek op beide vragen antwoord te krijgen.”

De reconstructietekening is gemaakt door Archeo3D.

persbericht

Opgravingen legerkamp van Napoleon in Austerlitz

Op dit moment doen archeologen opgravingen op het Franse Kamp in Austerlitz. Vondsten van internationaal belang zijn het resultaat: sporen van legerbarakken, tentgreppels, uniformknopen, kogels, persoonlijke gebruiksvoorwerpen, etc. allemaal achtergelaten door de 18.000 soldaten van Napoleon, ruim tweehonderd jaar geleden. Op zaterdag 14 oktober is de open dag. Bezoekers zijn welkom bij de opgravingen, kunnen vondsten bekijken en mogen zelfs de archeologen een handje helpen! Ook kunt u op de foto met Napoleon, tientallen soldaten in vol ornaat in actie zien, een nagebouwd tentenkamp bekijken, zelf zoeken met een metaaldetector en nog veel meer.

Op de plek van het Franse Kamp in Austerlitz verrijst een nieuwbouwwijk. Van 1804 tot 1808 stond daar een gigantisch legerkamp van Napoleon. In de bodem is te zien wat de tienduizenden soldaten zoal hebben achterlaten. Dat wordt nu zorgvuldig opgegraven voordat de nieuwe woonwijk wordt gebouwd.

De tijd van Napoleon komt tot leven
Op 14 oktober wordt een bijzonder wassen beeld van Napoleon uit het Nationaal Militair Museum tijdelijk tentoongesteld op de opgraving. U kunt met hem op de foto. Ook zijn er meer dan twintig soldaten van re-enactmentvereniging ‘le 85ème Regiment d’infanterie de ligne’, zij laten de bezoeker kennis maken met de gloriedagen van Napoleon. Daarnaast zijn er soldaten op paarden, van de cavalerie, zij geven demonstraties en uitleg over het omgaan met een sabel te paard. Voor de verhalen is Peter Faber uitgenodigd, hij vertelt jong en oud over het spannende, gevaarlijke en soms barre leven van de soldaten van tweehonderd jaar geleden.

De handen uit de mouwen!
Bezoekers kunnen een cursus metaaldetectie volgen. Kinderen vanaf 8 jaar mogen met een metaaldetector munten en andere voorwerpen opgraven. Bovendien vertellen de archeologen, die werken aan de opgraving van het Franse Kamp, wat ze precies doen en hoe ze te werk gaan. Ze laten ook zien wat er tot nu toe gevonden is.

Komt u ook?
De open dag wordt tijdens de Nationale Archeologiedagen op zaterdag 14 oktober gehouden van 11:00 – 16:00 uur op het Franse Kamp in Austerlitz op de locatie nabij Weideweg 44. Het evenement is gratis. Om 11:30 uur zal wethouder Sander Jansen de dag formeel openen. Daarna zijn er ieder uur workshops en er is een informatiemarkt. Er is een T-lounge waar u kunt eten en drinken. Tussen 12:00 en 15:30 uur kunnen bezoekers van de Pyramide van Austerlitz zich per paard en wagen naar het Franse Kamp laten rijden.

Austerlitz

baac nieuws

Oogst voor Malta Huizenbouw en percelering

In het kader van het onderzoeksprogramma Oogst voor Malta heeft BAAC in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed het onderzoek naar huizenbouw en percelering in de late middeleeuwen en nieuwe tijd uitgevoerd.

De resultaten van het onderzoek zijn gebaseerd op 67 onderzoeksrapporten over opgravingen uitgevoerd in 10 Nederlandse steden in de periode 1997-2014.Voor elk van de 10 steden worden ontwikkelingen in de huizenbouw en percelering beschreven en worden overeenkomsten en verschillen tussen de steden aangewezen. Hiervoor zijn typologieën van funderingen en gebouwen opgesteld. Zo kon er een beeld worden geschetst van de ontwikkelingen in de afmetingen van stedelijke gebouwtypen, de gebruikte bouwmaterialen en de opbouw en de binnenindeling van gebouwen. Daarnaast is er zicht op de ontwikkelingen in kenmerken van verstening en verstedelijking zoals de toename van het gebruik van baksteen, van bebouwing op de rooilijn, verdiepingen en harde dakbedekkingen. Ook is een verklaring gezocht voor vastgestelde tendensen en ontwikkelingen met behulp van theoretische modellen. In een reflectie zijn vanuit de vakgebieden bouwhistorie en historische geografie aandachtspunten aangegeven voor toekomstig onderzoek.

 

cover_huizenbouw_0

Het rapport is gratis te downloaden vanaf de site van de RCE via onderstaande link:

https://cultureelerfgoed.nl/publicaties/huizenbouw-en-percelering-in-de-late-middeleeuwen-en-nieuwe-tijd

BAAC certificaat

BAAC klaar voor de toekomst

Het zal er al even aan te komen maar de overgang van een vergunningstelsel naar een certificeringsstelsel voor het uitvoeren van archeologisch onderzoek is sinds juli 2017 een feit. BAAC heeft zich met succes laten certificeren en is hierdoor nog steeds bevoegd tot het uitvoeren van archeologisch onderzoek. Omdat veilig werken hand in hand gaat met archeologisch onderzoek hebben wij dit aangegrepen om ons met succes ook voor VCA** te laten certificeren. Veilig werken is immers net zo belangrijk als het leveren van kwalitatief hoogstaand onderzoek. Met beide certificeringen beogen wij de uitvoering van archeologisch en bouwhistorisch onderzoek verder te professionaliseren en zijn wij klaar om al onze klanten en opdrachtgevers van dienst te blijven zijn.

Archeologie
BAAC heeft het ‘Procescertificaat Archeologie’ conform BRL SIKB 4000 in mei 2017 behaald en is hiermee bevoegd tot het uitvoeren van alle soorten archeologisch onderzoek op landbodems in Nederland. De certificering dient om de kwaliteit van het archeologisch onderzoek te borgen. BAAC is er ten volle van overtuigd dat de kwaliteit van onze dienstverlening de basis is van onze organisatie. Wij stellen dan ook alles in het werk om de kwaliteitscultuur binnen het bedrijf verder te stimuleren en te faciliteren.
Het certificaat voor archeologie is 4 jaar geldig en is verstrekt door SGS INTRON Certificatie. Wij worden, net als elke andere partij die conform deze regeling gecertificeerd is, elk jaar getoetst op de uitvoering van onze onderzoeken. Na de periode van 4 jaar vindt er een algehele hertoetsing plaats. Op basis van onze ervaringen met het behalen van het certificaat zien wij deze hertoetsingen met vertrouwen tegemoet. Overigens zijn wij, losstaand van dit certificaat, tevens bevoegd om archeologisch onderzoek in Vlaanderen uit te voeren.

VCA
BAAC kan zich bij de uitvoering van haar werkzaamheden niet enkel op de inhoudelijke aspecten van archeologisch of bouwhistorisch onderzoek richten. Er zijn allerlei randvoorwaarden met betrekking tot de veiligheid waar rekening mee gehouden dient te worden. Denk bijvoorbeeld aan milieutechnische bezwaren, risico op niet gesprongen explosieven of bouwplaatsveiligheid. Wij zien ons beleid op het gebied van veiligheid als integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering en daarom hebben we ons laten certificeren volgens de eisen van de VGM Checklist Aannemers (VCA**). In mei 2017 hebben wij dit certificaat, dat 3 jaar geldig is en vertrekt is door SGS Nederland, behaald. Ook bij dit certificaat vind een periodieke hertoetsing plaats. Hierbij streven wij ernaar om onze prestaties op het gebied van VGM continu te verbeteren.

Heeft u vragen over onze certificaten? Of bent u benieuwd welke gevolgen werken volgens deze certificaten op uw project hebben? Neem dan contact met ons via 073-6136219 of denbosch@baac.nl.

Medel

Open dag Medel grandioos succes

Zaterdag 8 april jl. heeft de open dag op industrieterrein Medel plaatsgevonden. De mensen wisten massaal de opgraving te vinden en kort na aanvang mochten we al honderden bezoekers verwelkomen. Verspreid over het terrein werden voorlichtingen over de opgraving gevolgd, was het dringen om de opgegraven vondsten te bewonderen, kinderen die vol enthousiasme aan het graven waren als een echte archeoloog of schatten aan het zoeken met een metaaldetector of druk bezig waren met het maken van een Romeinse pot of sieraad.
Over de gehele dag was het een drukte van belang en we mogen dan ook spreken van een zeer succesvolle open dag.

Medel

Medel

Medel

Medel

Medel

Medel

Medel

Medel

Medel

Medel