Skip to main content
Algemeen nieuwsNieuws BAACNieuws Nederland

Limburgse Archeologie Dag 2022

By 21 maart 2022No Comments

De Limburgse Archeologie Dag is de jaarlijkse ontmoeting voor archeologen, beleidsmakers en geïnteresseerden, als professional of liefhebber. Na een uitstel van twee jaar vindt op zaterdag 2 april 2022 in het Limburgs Museum in Venlo de twaalfde Limburgse Archeologie Dag plaats. Er zijn lezingen over de Tweede Wereldoorlog, Romeinse wegen, de villa van Voerendaal, metaaldetectie, ultramoderne onderzoeksmethoden en prehistorisch aardewerk. Ook staat de verkiezing van het archeologisch talent van 2022 op het programma.

In de ochtend geeft Dwayne een lezing over de stand van zaken wat betreft de archeologie van de Tweede Wereldoorlog in de provincie Limburg. Dit zal hij doen aan de hand van een aantal case-studies van onderzoek dat in de afgelopen jaren is uitgevoerd.

Limburgse Archeologie DagCollega Erik Drenth geeft aan het eind van de middag een lezing over de vindplaats Maastricht-Vogelzang, een site van de vroegste Michelsberg-cultuur (circa 4200-4000 voor Chr.). Daar is in 1994 en 1995 een opgraving uitgevoerd  die tienduizenden artefacten heeft opgeleverd, die nagenoeg alle anorganisch zijn.

In samenwerking met onder anderen Bertil van Os heeft hij hiernaar onderzoek gedaan en zijn in het onderzoekskader experimenten verricht door Ernest Mols. Dit levert inzicht op in de levensgeschiedenis van artefacten, zoals in het geval van afslagbijlen. Ze blijken als dissels, dat wil zeggen dwars op de steel, te zijn geschacht. Daarnaast wijst de materiële cultuur van Maastricht-Vogelzang op contacten met Noord-Frankrijk, waarmee het idee dat de Michelsberg-cultuur een (Noord-)Franse oorsprong heeft kracht wordt bijgezet. Daarbij is het mogelijk dat bij de verspreiding van deze cultuur in noordelijke richting de Rijn een belangrijke rol heeft gespeeld – vaak is bij deze culturele transmissie vooral gewezen op het belang van de Maas.Limburgse Archeologie Dag

Het hele programma van de twaalfde Limburgse Archeologie Dag is terug te vinden op de website van het Limburgs Museum.

Tickets zijn uitsluitend verkrijgbaar via de webshop (tot 28 maart 2022). De kosten bedragen € 15,- voor leden van de Archeologische Vereniging Limburg (LGOG) en de Vriendenvereniging van het Limburgs Museum. Andere deelnemers betalen € 25,-. Koffie, lunch én een drankje bij de borrel zijn bij de prijs inbegrepen.

Wilt u een offerte aanvragen? Bel 073-6136219 of vul dit formulier in,
dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.


Offerte aanvragen Contact opnemen