Skip to main content
Algemeen nieuwsNieuws BAACNieuws Nederland

Laatste rapport BAAC-project Ooijen-Wanssum gepresenteerd

By 15 juni 2023No Comments

BAAC heeft op 1 juni  onder het genot van een Bossche bol het laatste rapport gepresenteerd van het archeologische onderzoek in het plangebied Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. Het rapport is aangeboden aan vertegenwoordigers van de opdrachtgevers (Projectbureau Ooijen-Wanssum en Mooder Maas), aan Crevasse Advies en aan de bevoegde overheid (gemeente Venray en de Provincie Limburg). In dit plangebied hebben we tussen 2012 en 2020 grootschalig en meerjarig archeologisch onderzoek verricht, vooruitlopend op onder andere de aanleg van hoogwatergeulen en weerdverlagingen langs de Maas.  Het nu gepresenteerde rapport is het laatste van in totaal 41 rapporten en betreft de opgraving van een ruim 5,5 ha groot terrein dat ook wel bekend staat als de Kop van Ooijen.

Het laatste rapport van BAAC-project Ooijen-Wanssum is gepresenteerd uitgereikt aan de opdrachtgever en de bevoegde overheid.

Het laatste rapport van BAAC-project Ooijen-Wanssum is uitgereikt aan de opdrachtgever en de bevoegde overheid.

Millennia lang in gebruik

De Kop van Ooijen is een oude terrasrest die door de tijd heen altijd een markant punt in het landschap vormde. Dat deze altijd een grote aantrekkingskracht op de mens heeft uitgeoefend, blijkt wel uit de resten die we er op hebben opgegraven: van vuursteenconcentraties uit het mesolithicum, rituele deposities uit het neolithicum, crematiegraven uit de bronstijd en erven uit de ijzertijd tot een Merovingische pottenbakkersoven! Zeer bijzonder is de vondst van een crematiegraf uit de bronstijd waarvan de urn behalve verbrande botresten van een vrouw ook meerdere glazen kralen van een kralensnoer bevatte. Dit is een van de oudste glasvondsten van Nederland (1200-1000 voor Chr.)!

Hoe ligt het terrein er nu bij?

Een speerpunt langs de Archeoroute

 

Het omringende gebied is heringericht waardoor er nu meer ruimte is voor de Maas. Hierdoor is het gebied beter beschermd tegen hoogwater. Dit bleek vlak na de realisatie van het project in de zomer van 2021 al, want  het gebied was toen vrijgewaard van de wateroverlast die toen in veel andere delen van Limburg en in België en Duitsland voor veel problemen zorgde.

Archeologie heeft ook een mooie plek gekregen in het landschap want de resultaten van ons onderzoek in Ooijen-Wanssum zijn opgenomen in de Archeoroute Limburg. Meerdere speerpunten verspreid over het gebied vertellen het verhaal van het wonen in en het gebruik van het landschap door de tijd heen. Wij hebben hier een bijdrage aan mogen leveren en daar zijn we trots op.

 

Wilt u een offerte aanvragen? Bel 073-6136219 of vul dit formulier in,
dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.


Offerte aanvragen Contact opnemen