Skip to main content
Algemeen nieuwsNieuws BAACNieuws Nederland

Kennis voor Archeologie (2018-2021) is een van de resultaten van de beleidsbrief ‘Erfgoed telt’

By 30 november 2021No Comments

In het programma Kennis voor Archeologie (2018-2021) is door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gewerkt aan betere kennis en producten die kunnen helpen bij de afweging, selectie en synthese van archeologie. Met kennis en advies probeert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gemeenten en andere partijen te ondersteunen bij de zorg voor het bodemarchief. De zorg voor archeologisch erfgoed is geen eenvoudige zaak. Het is een cyclisch proces van inventariseren, waarderen, selecteren, opgraven (of in de bodem behouden of verloren laten gaan), rapporteren en samenvoegen tot nieuwe kennis over het verleden en die kennis delen met het publiek. Deze zorg is voor het grootste deel belegd bij gemeenten, die het opnemen als onderdeel van hun erfgoed- en ruimtelijke beleid. Maar ook andere overheden, bedrijven en soms universiteiten, zijn hierbij betrokken; het veldwerk wordt grotendeels door marktpartijen uitgevoerd.

Voor verschillende onderdelen van de cyclus van de archeologische monumentenzorg biedt het programma ‘hulpmiddelen’ in de vorm van kaarten, datasets, studies, methoden, praktijkvoorbeelden, webapplicaties, etc. Bijzondere aandacht is besteed aan de instandhouding van archeologische rijksmonumenten en het contact met de eigenaren ervan. Archeologie en archeologische monumentenzorg is teamwork. Het vaste ‘programmateam’ heeft dankbaar samengewerkt met tal van collega’s van de Rijksdienst, gemeenten, archeologische bedrijven, universiteiten, onderzoeksinstellingen, vrijwilligers en andere partijen. In de brochure ‘Van verwachting tot synthese, Kennis voor Archeologie’ worden de resultaten van het programma en de rol van bedrijven zoals BAAC gepresenteerd.

Ook Eugene Ball (directeur en afdelingshoofd Archeologie & Bouwhistorie bij BAAC) geeft in het magazine zijn visie op het nut en de noodzaak van het programma Kennis voor Archeologie.

Kennis voor Archeologie

We gebruiken de NOaA1.0 nog regelmatig. Je vindt er heel doorwrochte teksten in – het zijn de voorgangers van de syntheses van nu. De NOaA2.0 is inspirerend voor de onder­zoeksvragen en – strategie van veel van onze onderzoeken. Ik ben erg enthousiast over de syntheses die in recente jaren zijn gemaakt. Je hoeft niet meer een moeras aan rapporten door voor de stand van zaken bij een bepaald thema. Dat ze digitaal en voor iedereen beschikbaar zijn, is positief en maakt zoeken gemakkelijk. Ik hoop dat er de komen de jaren meer syntheses kunnen worden gemaakt. Het mooie is: ze bieden ook weer input voor de onderzoeksagenda’s.

Wilt u een offerte aanvragen? Bel 073-6136219 of vul dit formulier in,
dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.


Offerte aanvragen Contact opnemen