Skip to main content
Algemeen nieuwsNieuws BAACNieuws Nederland

Walkwartier, een locatie met hoge verwachtingen

By 5 oktober 2021No Comments
Walkwartier

BAAC is in Oss bezig met een proefsleuvenonderzoek. Het onderzoek vindt plaats ter hoogte van het toekomstige Walkwartier in Oss. Waar voorheen de V&D stond, komen in 2024 een woontoren, een parkeerkelder, winkels en het cultuurhuis. Voordat de nieuwbouw van start gaat, wordt eerst nagegaan of er archeologische resten in de bodem aanwezig zijn. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van gemeente Oss en de verwachtingen zijn hoog!

Het Walkwartier ligt ten zuiden van de middeleeuwse kern van Oss. De voormalige stadsgracht en -wal die deze kern omgrensden, vallen deels binnen het plangebied. Uit archeologische onderzoeken uit de omgeving blijkt dat buiten de omwalling archeologische waarden uit de nieuwe tijd, maar ook uit de late middeleeuwen aanwezig zijn. Resten uit deze laatste periode komen hoofdzakelijk voor langs de huidige Molenstraat, de voormalige doorgaande weg van Oss naar Heesch. Op circa 250 m ten oosten van het plangebied, maar ook ten noorden van de middeleeuwse kern, zijn resten uit de ijzertijd en Romeinse tijd gevonden.

Ligging van de stadsgracht, de stadspoorten en het kasteel van Oss (Jansen e.a. 2011). Het plangebied (blauwe contour) ligt direct ten zuiden van de stadsgracht, op circa 100 m ten oosten van de Bossche Poort.

Vaststaat dat aan het begin van de 19e eeuw, en mogelijk al eerder, bebouwing binnen het plangebied was gesitueerd. Dit betreft een kerk uit 1817 en enkele huizen aan de huidige Molenstraat. Mogelijk dat één van deze huizen, of voorlopers daarvan, dienst heeft gedaan als schuilkerk. Het is ook mogelijk dat bijvoorbeeld een boerderij plaats heeft gemaakt voor de kerk uit 1817.

De eerste twee proefsleuven zijn ondertussen aangelegd en de overige negen volgen binnenkort. De archeologen die aan het werk zijn, worden op de voet gevolgd. Een eerste interview is ondertussen al te lezen op de website van het Walkwartier.

Wilt u een offerte aanvragen? Bel 073-6136219 of vul dit formulier in,
dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.


Offerte aanvragen Contact opnemen