Skip to main content
archeologiebouwhistorieCultuurhistoriearcheologisch onderzoekBAAC: Archeologie en Bouwhistorie

Logistiek uitdagende projecten

Steeds vaker wordt archeologisch onderzoek gelijktijdig uitgevoerd met bouwwerkzaamheden of infrastructurele werken. Hierdoor ontstaan regelmatig situaties waarbij een beroep wordt gedaan op de flexibiliteit van zowel uitvoerder als archeoloog . Om de voortgang van het werk optimaal te houden en tot goede onderzoeksresultaten te komen, is onderlinge afstemming tussen de betrokken partijen van essentieel belang. Bij BAAC weten we dat. Op basis van onze ervaring hebben we ons ontwikkeld tot betrouwbare partner op het gebied van projecten met logistieke uitdagingen.

Projecten waarbij we de afgelopen jaren moesten werken onder logistiek lastige en complexe omstandigheden zijn onder andere de aanleg van een diepriool in het stationsgebied van Utrecht, de bouw van ondergrondse parkeergarages in Leiden, Tiel en ’s-Hertogenbosch, de bouw van een kelder in een bestaand historisch pand in Utrecht en het aanbrengen van een nieuwe fundering onder kasteel Haarzuilens. Het betreft plekken waar de ruimte schaars is en de tijd kort. Wat deze projecten verder met elkaar gemeen hebben, is dat ze een verregaande samenwerking vereisen tussen ons als archeologen, en andere partijen zoals sloop- en bouwaannemers en explosievenopruimingsdiensten. Het is dan ook van groot belang om al in een vroeg stadium met elkaar om de tafel te gaan, en afspraken te maken over de te volgen werkwijze en planning. Op die manier kan de archeologie al vroeg in het geheel worden ingepast en hoeft er voor vertraging geen sprake te zijn. Alleen afstemming vooraf is echter niet voldoende. Ook tijdens een project dient overleg plaats te vinden over de voortgang van de werkzaamheden en eventuele bijstelling van de strategie. Hierbij is flexibiliteit van groot belang. Doordat we bij BAAC veel ervaring hebben op dit soort projecten, zijn we in staat op (zeer) korte termijn te anticiperen op onverwachte situaties.

Ook het archeologisch onderzoek zelf vraagt soms om onconventionele oplossingen. Een goed voorbeeld hiervan is het onderzoek dat bij de Westluidensepoort in Tiel is uitgevoerd naar aanleiding van de bouw van een ondergrondse parkeergarage. De diepste sporen (bijvoorbeeld waterputten) konden hier niet onderzocht worden, omdat het risico bestond dat de grond zou barsten door de opwaartse druk van het grondwater. Als oplossing is ervoor gekozen om gecontroleerd een laag water in de bouwput te laten lopen om tegendruk te geven. De diepe sporen zijn vervolgens met een GPS-gestuurde kraan uitgegraven, en op de rand van de bouwput onderzocht. Hoewel deze situatie vanuit archeologisch oogpunt niet ideaal was, kon essentiële informatie uit de sporen wél gedocumenteerd worden. Bovendien bleven de consequenties vanuit civieltechnisch oogpunt beperkt. Dit is slechts één van de vele voorbeelden van situaties waarin door BAAC, in samenwerking met andere betrokkenen, gezocht wordt naar manieren om ondanks beperkende omstandigheden toch tot optimale onderzoeksresultaten te komen.

BAAC werkt met projectbegeleiders; aanspreekpunten die de schakel vormen tussen u als opdrachtgever en het archeologisch veldteam. Hierdoor kan snel geanticipeerd worden op onvoorziene situaties. Tevens hebben medewerkers van BAAC een bodemsaneringskeuring (incl. asbestherkenning), VCA en in een aantal gevallen een OCE-basiscertificaat. U kunt er dus op vertrouwen dat altijd de juiste mensen op het juiste project worden ingezet.

Door niet stil te blijven staan bij wat níet mogelijk is, maar juist na te denken over wat wél kan, is BAAC een flexibele en betrouwbare partner voor het uitvoeren van archeologisch onderzoek in situaties die net een stapje extra vragen. Vanzelfsprekend staat voor ons het belang van de archeologie altijd voorop, maar dat wil niet zeggen dat we niet mee kunnen denken!

Wilt u een offerte aanvragen? Bel 073-6136219 of vul dit formulier in,
dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.


Offerte aanvragen Contact opnemen