Skip to main content
archeologiebouwhistorieCultuurhistoriearcheologisch onderzoekBAAC: Archeologie en Bouwhistorie

Kastelen

Al vanaf het prilste begin van haar bestaan houdt BAAC zich bezig met onderzoek naar kastelen. Inmiddels hebben we meer dan 100 versterkte huizen of restanten daarvan onderzocht, zowel bouwhistorisch als archeologisch, vaak ook dendrochronologisch. De objecten zijn verdeeld over de totale kastelentypologie. Zo werden er vroegmiddeleeuwse walsystemen in kaart gebracht, motte’s opgegraven, ronde kastelen ontdekt, rechthoekige burchten onderzocht en woontorens beschreven. Steeds waren de resultaten ronduit spectaculair. De samenvattende resultaten van al dit BAAC-onderzoek werden in 2012 gepubliceerd in het laatste overzichtswerk van de Nederlandse Kastelen Stichting, Ambitie in steen. BAAC kan door deze schat aan ervaring met recht een bureau met kastelenexpertise worden genoemd. En onze kennis over verdedigingswerken houdt niet op wanneer het vuurgeschut de bouw van kastelen zo rond het begin van de zestiende eeuw overbodig maakt, want onze mensen hebben ook legio fortificaties uit later tijd onderzocht, tot en met bunkers uit de Tweede Wereldoorlog toe!

De meerwaarde van het kastelenonderzoek zoals dat door ons wordt uitgevoerd kwam prachtig aan het licht tijdens de restauratie van kasteel De Haar, het sprookjeskasteel dat de bekende bouwmeester Pierre Cuijpers in opdracht van de steenrijke familie de Rothschild aan het begin van de twintigste eeuw creëerde nabij het Utrechtse dorpje Haarzuilens. Tijdens werkzaamheden in de kelder in 2008 stuitte men namelijk op de restanten van een rondlopende fundering. Een archeoloog en een bouwhistoricus van BAAC hebben gezamenlijk de gevonden resten in beeld gebracht, gedocumenteerd, beschreven en geïnterpreteerd. Omdat dit alles plaatsvond in de kelders van het bestaande vijfhoekige kasteel, gaf deze samenwerking van disciplines een duidelijke meerwaarde, omdat daardoor direct de verbinding met latere bouwkundige structuren en verzakkingen kon worden gelegd. Ook dit onderzoek vond zijn weerslag in een dik publieksboek, waardoor de geïnteresseerde leek er kennis van kan nemen.

En daarmee hebben we de punten waarmee BAAC zich onderscheidt van de andere spelers op de archeologische en bouwhistorische markt duidelijk in beeld gebracht:

  • ruime expertise op het gebied van kastelen en verdedigingswerken;
  • een combinatie van verschillende disciplines in eigen huis, met name bouwhistorie, archeologie, dendrochronologie en historisch onderzoek;
  • de vaardigheid om de soms spectaculaire onderzoeksresultaten in toegankelijke bewoordingen te publiceren; en tenslotte
  • de bijdrage aan de kennis omtrent de Nederlandse kastelentypologie en -chronologie.

Op deze website vindt u daarvan enige markante voorbeelden.

Referentieprojecten:

Kastelen & Buitenplaatsen:

Wilt u een offerte aanvragen? Bel 073-6136219 of vul dit formulier in,
dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.


Offerte aanvragen Contact opnemen