Meest gestelde vragen (praktische zaken dendrochronologisch onderzoek)

In de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA) is een hoofdstuk opgenomen, waarin methoden, technieken, monstername en randvoorwaarden voor dendrochronologisch onderzoek nader worden toegelicht.

1. Is dendrochronologie enkel dateringsonderzoek?

2. Welk hout is geschikt voor dendrochronologisch onderzoek

3. Welke datering kan ik met dendrochronologische onderzoek verkrijgen?

4. Welke methoden en technieken worden ingezet voor dendrochronologisch onderzoek?

5. Hoeveel monsters zijn er nodig?

6. Waarom resulteert niet elk dendrochronologisch onderzoek in een datering?

dendrochronologie dendrochronologie dendrochronologie dendrochronologie dendrochronologie dendrochronologie dendrochronologie dendrochronologie dendrochronologie dendrochronologie