Skip to main content
archeologiebouwhistorieCultuurhistoriearcheologisch onderzoekBAAC: Archeologie en Bouwhistorie

Archeobotanie

Mensen zijn altijd afhankelijk geweest van planten; voor de eigen voedselvoorziening maar ook als voer voor vee en andere (huis)dieren, als grondstof voor handwerk (bijvoorbeeld manden) en constructies (bijvoorbeeld visfuiken) en als brandstof. Resten van gebruikte planten kunnen door processen zoals carbonisatie (verbranding), mineralisatie of deponering in natte en zuurstofarme omgevingen zeer goed bewaard blijven.  Op de meeste archeologische vindplaatsen worden dan ook  plantenresten, oftewel botanische resten, aangetroffen.

Wat is archeobotanie?

Archeobotanie is de studie van plantaardige resten, zoals zaden, pitten, graankorrels, pollen, etc., die tijdens archeologische onderzoek zijn aangetroffen. Het omvat zowel de analyse van kleine maar zichtbare macroresten als microresten die alleen met microscoop te zien zijn (bv. pollen, fytolieten, etc.). Door middel van zeven met verschillende maaswijdtes worden macroresten uit grondmonsters gehaald. Vervolgens worden ze met behulp van optische vergrootinstrumenten, moderne vergelijkingscollecties en referentieliteratuur geïdentificeerd. Dit wordt ook wel Macrorestenanalyse  genoemd.

Tijdens de archeobotanische analyse wordt er veel aandacht besteed aan het beoordelen van de complexe formatie-, depositie- en conservatieprocessen, om zo de representativiteit van het materiaal te evalueren. De gegevens  verzameld uit de analyses worden vervolgens samengevoegd met de overige informatie uit het archeologische onderzoek om vragen te beantwoorden over dieet, akkerbouw en -teelt, welke in het wild voorkomende planten werden verzameld, inrichting en aard (voedselrijk of voedselarm, nat of droog, etc.) van het landschap, het gebruik en de organisatie van ruimte op nederzettingen, en ritueel/symbolisch gebruik van planten.

Hoe kan BAAC u helpen?

BAAC voert waarderingen en analyses uit van archeobotanische macroresten afkomstig van archeologische onderzoeken. Daarnaast brengen wij in verschillende fases van het onderzoek ook advies uit over archeobotanisch onderzoek. Dit advies kan ook in het veld gegeven worden. BAAC beschikt over een eigen zeefinstallatie, een koelruimte en droogkasten, zodat de verwerking van archeobotanische monsters zo efficiënt mogelijk verloopt. Macrorestenmonsters uit alle archeologische perioden kunnen onderzocht worden. Onze eigen archeobotanist heeft ruime ervaring met prehistorische nederzettingscontexten en de integratie van soortgelijke data met andere archeologische informatie.

Wilt u een offerte aanvragen? Bel 073-6136219 of vul dit formulier in,
dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.


Offerte aanvragen Contact opnemen