Skip to main content
archeologiebouwhistorieCultuurhistoriearcheologisch onderzoekBAAC: Archeologie en Bouwhistorie

Expertises

BAAC beschikt sinds haar oprichting over zowel een afdeling archeologie als een afdeling bouwhistorie. Wij zijn nog altijd het enige archeologisch bedrijf dat ook bouwhistorisch onderzoek uitvoert. Door de samenwerking tussen beide afdelingen hebben we ons al snel ontwikkeld als specialist op het gebied van onderzoek in oude binnensteden (stadskernonderzoek). Deze multidisciplinaire aanpak wordt ook regelmatig toegepast bij onderzoek naar vestingwerken, kerken en kastelen.

Naast de multidisciplinaire aanpak kunnen we u ook onze expertise aanbieden op de volgende gebieden; onderzoek in het Maasgebied, conflictarcheologie, GIS en RTS, inpandig (logisitiek complex) onderzoek en diverse materiaalspecialismen waaronder aardewerk, metaal en glas.

Hieronder kunt u meer lezen over onze expertises. Wilt u iets weten over een specialisme dat hier nog niet behandeld is? Neem dan contact met ons op.

Download hier de flyer van onze specialisten.

Conflictarcheologie

Conflictarcheologie is een term die gebruikt wordt voor archeologisch, historisch en bouwhistorisch onderzoek naar resten van krijgshandelingen. Het is een vorm van onderzoek die niet gebonden is aan een bepaalde periode, veldslagen en militaire bouwwerken vanaf de Romeinse tijd tot aan de laatste wereldoorlogen vallen onder deze tak van archeologisch onderzoek.

Lees meer

Kastelen

Al vanaf het prilste begin van haar bestaan houdt BAAC zich bezig met onderzoek naar kastelen. Inmiddels hebben we meer dan 100 versterkte huizen of restanten daarvan onderzocht, zowel bouwhistorisch als archeologisch, vaak ook dendrochronologisch. De objecten zijn verdeeld over de totale kastelentypologie.

Lees meer

Kerken

Een van de meest in het oog springende activiteiten van ons bedrijf wordt gevormd door archeologisch onderzoek in of rond kerkgebouwen. Het feit dat dergelijke objecten meestal openbaar toegankelijk zijn, maakt dat er bij graafwerkzaamheden een vrijwel continue stroom van bezoekers en belangstellenden achter de linten of hekken te vinden is.

Lees meer

Materiaalspecialismen

Tijdens het veldonderzoek verzamelen archeologen diverse vondsten. De materiaalspecialisten van BAAC zullen deze vondsten uit het verleden onderzoeken, determineren, beschrijven en dateren waardoor het verhaal over de bewoners van de onderzochte locatie geschreven en verteld kan worden.

Lees meer

Dendrochronologie

Hout kan aan de hand van het jaarringenpatroon exact gedateerd worden door middel van dendrochronologisch onderzoek. Dendrochronologie ondersteunt bouwhistorisch en archeologisch onderzoek. Het bepalen van bouw- en/of bewoningsfases kan relevant zijn voor de interpretatie en waardering van een archeologische vindplaats of een historisch gebouw.

Lees meer

Logistiek uitdagende projecten

Steeds vaker wordt archeologisch onderzoek gelijktijdig uitgevoerd met bouwwerkzaamheden of infrastructurele werken. Hierdoor ontstaan regelmatig situaties waarbij een beroep wordt gedaan op de flexibiliteit van zowel uitvoerder als archeoloog .

Lees meer

Archeobotanie

Archeobotanie is de studie van plantaardige resten, zoals zaden, pitten, graankorrels, pollen, etc., die tijdens archeologische onderzoek zijn aangetroffen.

Lees meer

Wilt u een offerte aanvragen? Bel 073-6136219 of vul dit formulier in,
dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.


Offerte aanvragen Contact opnemen