Skip to main content
archeologiebouwhistorieCultuurhistoriearcheologisch onderzoekBAAC: Archeologie en Bouwhistorie

Cultuurhistorische waardenkaart

Een cultuurhistorische waardenkaart gaat over het landschap. Eeuwenlang veranderde het landschap meestal geleidelijk en op kleine schaal. In de tweede helft van de 20e eeuw vinden voor het eerst grootschalige, planmatige ingrepen in het landschap plaats. Grote delen van het historisch ontwikkelde landschap zijn daarbij in een kort tijdsbestek aangepast door grootschalige  ruimtelijke ontwikkelingen.

De afgelopen decennia is men zich steeds meer het belang van cultuurhistorie en erfgoed gaan realiseren. Mensen voelen zich verbonden met een plek en ontlenen er een groot deel van hun identiteit aan. Desondanks bleef cultuurhistorie lange tijd van ondergeschikt belang bij ruimtelijke ontwikkelingen. Zonder een actief beleid en samenwerking van alle betrokkenen, is het duurzaam beheer van cultuurhistorische waarden niet te garanderen. Met ingang van 1 januari 2012 bestaat op basis van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) de verplichting cultuurhistorische waarden mee te laten wegen in de totstandkoming van een bestemmingplan. Dit kan middels een cultuurhistorische waardenkaart die BAAC voor u op kan stellen.

Waarom een cultuurhistorische waardenkaart?

Om rekening te kunnen houden met de cultuurhistorische waarden bij ruimtelijke ontwikkelingen is het noodzakelijk inzicht te hebben in de aanwezige cultuurhistorische waarden en de manier waarop hiermee kan worden omgegaan. Een cultuurhistorische waardenkaart vormt hiervoor het aangewezen medium. Om tot een cultuurhistorische waardenkaart te komen, die bruikbaar is bij ruimtelijke ingrepen, wordt eerst een inventarisatie van de binnen een gebied aanwezige historisch-geografische en bouwhistorische elementen en gebieden gemaakt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan

  • Een houtwal;
  • Een dijk;
  • Een bouwkundig monument.

Op basis van deze cultuurhistorische elementen wordt vervolgens een cultuurhistorische waardenkaart opgesteld. De kaart wordt vaak in opdracht van en voor een hele gemeente opgesteld. Zo beschikt een gemeente over een actueel en gedetailleerd overzicht van de cultuurhistorische waarden binnen het grondgebied. Alle Nederlandse provincies beschikken ook over eigen cultuurhistorische waardenkaarten (zie hier voor een overzicht) maar deze zijn doorgaans minder gedetailleerd.

Waarom kiezen voor BAAC?

Ons uitgangspunt is een gebiedsgerichte benadering. Een landschap bestaat niet alleen uit afzonderlijke elementen die al dan niet behouden moeten blijven. Het samenspel van verschillende elementen maakt een landschap waardevol, interessant of gewoon visueel aantrekkelijk. Deze manier van omgang met behoud en ontwikkeling van landschappelijke kwaliteit past in een ontwikkelings-gerichte omgang met het landschap; het landschap moet niet worden vastgelegd, maar moet haar historische dynamiek ook in de toekomst behouden. Op basis van de cultuurhistorische waardenkaart kan een advies worden opgesteld voor de omgang met cultuurhistorische waarden.

Wilt u meer weten over dit onderzoek? Neem dan contact met ons op.

Wilt u een offerte aanvragen? Bel 073-6136219 of vul dit formulier in,
dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.


Offerte aanvragen Contact opnemen