archeologiebouwhistorieCultuurhistoriearcheologisch onderzoekBAAC: Archeologie en Bouwhistorie

Cultuurhistorisch onderzoek naar een object

Monumentencommissies vragen soms om een cultuurhistorisch onderzoek naar een object, bijvoorbeeld bij verbouw of nieuwbouw. Omdat het begrip verschillende betekenissen heeft, is het van belang dat u van tevoren weet wat de commissie eronder verstaat.
Wat is cultuurhistorisch onderzoek naar een object?
Een cultuurhistorisch onderzoek is een specifieke vorm van historisch onderzoek. Het is vergelijkbaar met een bouwhistorische opname, maar nu analyseren we het object ook in relatie tot zijn omgeving. Dat doen we zowel in historische, bouwhistorische als architectonische zin. Ook kijken we vaak naar de vormingsgeschiedenis van de bodem en doen we archeologisch bureauonderzoek om de kans in te schatten dat we archeologische resten in de bodem zullen aantreffen.

Het resultaat van het onderzoek
Het resultaat is een uitvoerig, geïllustreerd rapport dat historische informatie geeft en de cultuurhistorische context bepaalt. Het geeft inzicht in alle aspecten die vanuit cultuurhistorisch oogpunt relevant zijn voor de verbouwing van een object of de ontwikkeling van een locatie, bijvoorbeeld door sloop en nieuwbouw.

Wilt u meer informatie over cultuurhistorisch onderzoek naar een object? Neem dan contact met ons op.