archeologiebouwhistorieCultuurhistoriearcheologisch onderzoekBAAC: Archeologie en Bouwhistorie

Cultuurhistorisch onderzoek naar een gebied

Wanneer moet u cultuurhistorisch onderzoek naar een gebied doen?
Wilt u een erfgoednota, structuurvisie, bestemmingsplan of milieueffectrapportage opstellen? Dan moet u een afweging maken tussen de ruimtelijke ontwikkeling en de ontwikkeling en het behoud van cultuurhistorische waarden. Daarvoor is cultuurhistorisch onderzoek nodig, dat BAAC graag voor u uitvoert.

Wat is cultuurhistorisch onderzoek naar een gebied?
Met dit onderzoek brengen we de wisselwerking in kaart tussen de mens en zijn omgeving. Het uitgangspunt zijn kadastrale en topografische kaarten uit de negentiende en vroegtwintigste eeuw. We leggen patronen en objecten vast die vandaag de dag nog te zien zijn in het landschap. Verder bestuderen we de samenhang tussen onder meer archeologie, historische geografie, architectuur- en bouwhistorie en historische stedenbouw. Daarmee maken we de historisch ontwikkelde ruimtelijke structuur van het landschap inzichtelijk.

Het resultaat van het onderzoek
Het cultuurhistorisch onderzoek resulteert in een goed geïllustreerde beschrijving van de cultuurhistorische waarden. De beschrijving maakt duidelijk waarom deze waarden van cultuurhistorisch belang zijn. Hiermee kunt u een goed onderbouwde afweging maken bij uw ruimtelijke plannen.

cultuurhistorisch onderzoeksgebouw