Skip to main content
archeologiebouwhistorieCultuurhistoriearcheologisch onderzoekBAAC: Archeologie en Bouwhistorie

Cultuurhistorisch onderzoek naar een gebied

Wilt u een erfgoednota, structuurvisie, bestemmingsplan of milieueffectrapportage opstellen? Dan moet u een afweging maken tussen de ruimtelijke ontwikkeling en de ontwikkeling en het behoud van cultuurhistorische waarden. Daarvoor is cultuurhistorisch onderzoek nodig, dat BAAC graag voor u uitvoert.

Wat houdt het onderzoek in?

Met dit onderzoek brengen we de wisselwerking in kaart tussen de mens en zijn omgeving. Het uitgangspunt zijn kadastrale en topografische kaarten uit de 19e en begin-20e eeuw. We leggen patronen en objecten vast die vandaag de dag nog te zien zijn in het landschap. Verder bestuderen we de samenhang tussen onder meer archeologie, historische geografie, architectuur- en bouwhistorie en historische stedenbouw. Daarmee maken we de historisch ontwikkelde ruimtelijke structuur van het landschap inzichtelijk.

Het resultaat van het onderzoek

Het cultuurhistorisch onderzoek resulteert in een goed geïllustreerde beschrijving van de cultuurhistorische waarden. De beschrijving maakt duidelijk waarom deze waarden van cultuurhistorisch belang zijn. Hiermee kunt u een goed onderbouwde afweging maken bij uw ruimtelijke plannen.

Wilt u meer informatie over een cultuurhistorisch onderzoek? Neem dan contact op met ons op.

cultuurhistorisch onderzoeksgebouw

Wilt u een offerte aanvragen? Bel 073-6136219 of vul dit formulier in,
dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.


Offerte aanvragen Contact opnemen