Skip to main content
archeologiebouwhistorieCultuurhistoriearcheologisch onderzoekBAAC: Archeologie en Bouwhistorie

Cultuurhistorie

Cultuurhistorie is in Nederland een bredere term voor de combinatie van een aantal ruimtelijke wetenschappen, met name archeologie, historische geografie, bouwhistorie, en een variabel aantal andere wetenschappen, zoals de toponymie en historische ecologie. In de praktijk wordt met cultuurhistorisch onderzoek echter vaak alleen een onderzoek naar de historisch geografische en bouwhistorische waarden bedoeld.

Meer dan een verplichting

In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is de verplichting opgenomen om in de ruimtelijke ordening “rekening te houden met aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of te verwachten monumenten”. Om aan deze verplichting te voldoen is een cultuurhistorische onderzoek noodzakelijk. Rekening houden met aanwezige cultuurhistorische waarden hoeft echter niet alleen een vervelende verplichting te zijn. Een cultuurhistorisch onderzoek kan bijdragen aan het behoud en ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit van een gebied en daarmee een positieve bijdrage leveren aan de woon- en werkomgeving en de bevordering van toerisme en recreatie.

Meer over cultuurhistorisch onderzoek.

Cultuurhistorisch onderzoek naar een object

Een cultuurhistorisch onderzoek is een specifieke vorm van historisch onderzoek. Het is vergelijkbaar met een bouwhistorische opname, maar nu analyseren we het object ook in relatie tot zijn omgeving. Dat doen we zowel in historische, bouwhistorische als architectonische zin.

Lees meer

Cultuurhistorisch onderzoek naar een gebied

Met cultuurhistorisch onderzoek brengen we de wisselwerking in kaart tussen de mens en zijn omgeving. Het onderzoek resulteert in een geïllustreerde beschrijving van de cultuurhistorische waarden.

Lees meer

Cultuurhistorische waardenkaart

Om rekening te kunnen houden met de cultuurhistorische waarden bij ruimtelijke ontwikkelingen is het noodzakelijk inzicht te hebben in de aanwezige cultuurhistorische waarden en de manier waarop hiermee kan worden omgegaan. Een cultuurhistorische waardenkaart vormt hiervoor het aangewezen medium.

Lees meer

Cultuurhistorische effectenrapportage (CHER)

Een CHER vormt een belangrijk instrument in de uitwisseling van cultuurhistorische kennis met ontwerpers en ontwikkelaars van een gebied.

Lees meer

Wilt u een offerte aanvragen? Bel 073-6136219 of vul dit formulier in,
dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.


Offerte aanvragen Contact opnemen