Skip to main content
archeologiebouwhistorieCultuurhistoriearcheologisch onderzoekBAAC: Archeologie en Bouwhistorie

Tuinhistorisch onderzoek

Tuinhistorisch onderzoek is onderzoek naar het groene erfgoed oftewel het historisch waardevol groen, dat door mensen is ontworpen en aangelegd. Het betreft een interdisciplinair vakgebied waarbinnen onder andere archiefonderzoek, historie, horticultuur, sociale geschiedenis, archeologie en bodemkunde samenkomen.

Onder groen erfgoed vallen niet alleen tuinen en parken, zoals van buitenplaatsen, landgoederen, stadsparken, kasteelterreinen, heemparken, villatuinen en boerenerven, maar ook begraafplaatsen en openbaar groen van de naoorlogse stadsuitbreidingswijken. Tuinen en parken zijn niet statisch; het zijn complexe, levende ensembles die niet alleen per seizoen, maar ook door de jaren heen wisselen van beeld. Zonder regelmatig onderhoud neemt de natuur de overhand en verdwijnt het beoogde karakter van de tuin of het park.

Wanneer u (grootschalig) onderhoud of herstel wilt laten uitvoeren of nevenfuncties in uw tuin of park wilt inpassen, is het belangrijk en soms zelfs verplicht om in een vroeg stadium een tuinhistorisch onderzoek te laten uitvoeren. Het onderzoek geeft inzicht in de geschiedenis van de tuin en de samenhang met aanwezige historische elementen en vormt zo een inspiratie voor de toekomst. Door het tuinhistorisch onderzoek kan inzichtelijk worden gemaakt wat de kosten zijn van beheer gericht op instandhouding van het groen erfgoed en welke input vereist is voor renovatie, tuinherstel of verandering.

Eigenaren en beheerders van een historische groenaanleg kunnen BAAC benaderen voor tuinhistorisch onderzoek. Ons uitgangspunt is dat een tuin of park nooit op zichzelf staat; de groenaanleg maakt deel uit van een groter geheel, zoals een stedenbouwkundig ontwerp of landgoed en omvat vaak bouwwerken. Samenwerking met andere disciplines, zoals bouwhistorie, historische geografie of archeologie heeft daardoor een meerwaarde en is vaak zelfs noodzakelijk. Bij BAAC vindt u de disciplines tuinhistorie, bouwhistorie, historisch geografie en archeologie onder één dak.

Wilt u meer informatie over tuinhistorisch onderzoek? Neem dan contact met ons op.

Wilt u een offerte aanvragen? Bel 073-6136219 of vul dit formulier in,
dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.


Offerte aanvragen Contact opnemen