archeologiebouwhistorieCultuurhistoriearcheologisch onderzoekBAAC: Archeologie en Bouwhistorie

Kleurhistorisch onderzoek

Kleurhistorisch onderzoek geeft inzicht in de veranderingen die door de tijd heen hebben plaatsgevonden in de afwerking van het interieur en het exterieur van een pand. Denk hierbij aan kozijnen, vensters en deuren maar ook aan muren en trappen.

Wat is kleurhistorisch onderzoek?
Een kleurhistorisch onderzoek is een specifieke vorm van historisch onderzoek. Het bestaat uit twee fasen: een verkenning en het onderzoek zelf. In een verkenning kijken we of er onder de zichtbare verflaag ook oudere lagen aanwezig zijn. Om daarachter te komen, prikken we bijvoorbeeld met een mes in de verflaag. Als we andere lagen ontdekken, voeren we een kleurhistorisch onderzoek uit. Met een scalpel leggen we dan zogeheten kleurentrapjes of kleurvensters aan. Deze kleurentrapjes en kleurvensters geven een nauwkeurig beeld van alle verflagen.

Het resultaat van kleurhistorisch onderzoek
Met de kennis van de historische verflagen kunnen we voor een restauratie of reconstructie de juiste kleuren achterhalen.

Wilt u meer informatie over kleurhistorisch onderzoek? Neem dan contact met ons op.