archeologiebouwhistorieCultuurhistoriearcheologisch onderzoekBAAC: Archeologie en Bouwhistorie

Bouwhistorische opname

Bouwhistorisch onderzoek: opname
Hebt u plannen om een monument te verbouwen of te restaureren? Dan is een bouwhistorische opname nodig. Die is ook nodig als een bouwhistorische verkenning niet voldoende is.

Wat is bouwhistorische opname?
Meestal verzamelen we om te beginnen historische gegevens uit kaart- en beeldarchieven, bouwdossiers, het kadaster en de literatuur. Daarna karakteriseren en dateren we de ruimtelijke opbouw, het exterieur (gevels), de zichtbare onderdelen van de constructie en de interieurafwerking. Het onderzoek neemt enkele dagen in beslag. Dat is afhankelijk van de complexiteit, die vaak gerelateerd is aan de ouderdom. Om die ouderdom vast te stellen, is in veel gevallen dendrochronologisch onderzoek nodig.

Levert de opname onvoldoende gegevens op? Dan is een ingrijpender onderzoek noodzakelijk: een bouwhistorische ontleding. U kunt ook de omgeving van het gebouw erbij betrekken in een cultuurhistorisch onderzoek.

Het resultaat van bouwhistorische opname
Een bouwhistorische opname resulteert in een wetenschappelijk rapport dat inzicht geeft in de bouw- en gebruiksgeschiedenis van een gebouw, onder meer geïllustreerd met reconstructietekeningen. Het rapport biedt een degelijke onderbouwing van de monumentale waarden.

Wilt u meer informatie over bouwhistorische opname? Neem dan contact met ons op.