archeologiebouwhistorieCultuurhistoriearcheologisch onderzoekBAAC: Archeologie en Bouwhistorie

Bouwhistorische ontleding

Bouwhistorisch onderzoek: ontleding
Wilt u een belangrijk monument verbouwen of slopen? Of was een bouwhistorische opname onvoldoende? Dan is het meest uitvoerige en gedetailleerde onderzoek nodig naar de bouw- en gebruiksgeschiedenis van het gebouw: een bouwhistorische ontleding.

Wat is bouwhistorische ontleding?
Bij een bouwhistorische ontleding leggen we niet alleen de zichtbare, maar ook de verborgen bouwsporen in de muren en van de draagconstructie bloot. Daarnaast voeren we een gedetailleerde opmeting uit en doen we uitvoerig historisch onderzoek. Verder zorgen we voor een uitgebreide fotodocumentatie. Vaak zijn aanvullende specialistische onderzoeken aan te bevelen, zoals een dendrochronologisch onderzoek.<diensten/dendrochronologie>

Het resultaat van bouwhistorische ontleding
Het resultaat is een uitvoerige wetenschappelijke rapportage of publicatie over de bouw- en gebruiksgeschiedenis van een pand. Het rapport of de publicatie is onder meer geïllustreerd met veel foto’s, reconstructietekeningen en detailtekeningen. De monumentale waarden zijn minutieus vastgelegd.

Wilt u meer informatie over bouwhistorische ontleding? Neem dan contact met ons op.