Bouwhistorie

Bouwhistorisch onderzoek is het onderzoek naar de bouwhistorie en gebruiksgeschiedenis  van een gebouw. Wanneer u een monument gaat verbouwen, restaureren of herbestemmen dan heeft u daarvoor inzicht nodig in de monumentale waarde van het gebouw. Welke elementen zijn zo waardevol dat ze behoudenswaardig zijn? Met de resultaten van het bouwhistorisch onderzoek kunnen de gemeente en Monumentencommissies een objectief oordeel vellen over uw plannen en de invloed die deze hebben op het pand. Bovendien kan een bouwhistorisch onderzoek een inspiratie zijn bij een nieuw ontwerp. U draagt immers bij aan de bouwhistorie van het pand.

Vraag bouwhistorisch onderzoek aan
Via onderstaande link kunt u meer lezen over bouwhistorisch onderzoek. De verschillende bouwhistorische onderzoeken die BAAC voor u kan uitvoeren vindt u verder op deze pagina. Wij werken conform de richtlijnen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Voor meer informatie over bouwhistorisch onderzoek kunt u uiteraard ook altijd contact met ons opnemen.

Meer over bouwhistorisch onderzoek

Bouwhistorische Inventarisatie

Welke gebouwen in een bepaald gebied komen in aanmerking voor de status van beschermd monument? Dat willen overheden, zoals gemeenten, soms weten. Zo kunnen zij vaststellen wat beeldbepalende panden en beschermde dorps- of stadsgezichten zijn. Om daarachter te komen, maakt BAAC graag een bouwhistorische inventarisatie.

Lees meer

Bouwhistorische Opname

Hebt u plannen om een monument te verbouwen of te restaureren? Dan is een bouwhistorische opname nodig.

Lees meer

Architectuurhistorisch Onderzoek

Een architectuurhistorisch onderzoek is een specifieke vorm van historisch onderzoek. We doen archiefonderzoek en verkennen het gebouw zelf. We analyseren de sociale en maatschappelijke ideeën van de architect. Ook kijken we naar de wijze waarop regelgeving en politiek invloed hadden op zijn intenties.

Lees meer

Bouwhistorische Verkenning

Als u een monument wilt verbouwen, is een bouwhistorische verkenning nodig. Die is ook nodig als een bouwhistorische inventarisatie niet voldoende was om de monumentale status van een gebouw te bepalen.

Lees meer

Bouwhistorische Ontleding

Wilt u een belangrijk monument verbouwen of slopen? Of was een bouwhistorische opname onvoldoende? Dan is het meest uitvoerige en gedetailleerde onderzoek nodig naar de bouw- en gebruiksgeschiedenis van het gebouw: een bouwhistorische ontleding.

Lees meer

Historisch onderzoek

Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van een gebouw of een gebied, kunt u historisch onderzoek laten uitvoeren. Een historisch onderzoek staat op zichzelf.

Lees meer

Kleurhistorisch onderzoek

Kleurhistorisch onderzoek geeft inzicht in de veranderingen die door de tijd heen hebben plaatsgevonden in de afwerking van het interieur en het exterieur.

Lees meer

Tuinhistorisch onderzoek

Tuinhistorisch onderzoek is onderzoek naar het groene erfgoed oftewel het historisch waardevol groen, dat door mensen is ontworpen en aangelegd. Het betreft een interdisciplinair vakgebied waarbinnen onder andere archiefonderzoek, historie, horticultuur, sociale geschiedenis, archeologie en bodemkunde samenkomen.

Lees meer