Category Archives: Geen categorie

persbericht

Archeologiedag Rondweg N303; Voorthuizen op 28 november terug in de tijd!

Op woensdagmiddag 28 november tussen 12:30 en 16:00 wordt er een archeologiedag georganiseerd door de provincie Gelderland in samenwerking met Rubicon Erfgoed en het bureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuurhistorie en Cultuurhistorie (BAAC). Het wordt gehouden op het parkeerterrein van Spirit, de lokale korfbalvereniging, aan de Overhorsterweg 10. In 2016 is bekeken of er op de plek van de nieuwe rondweg waardevolle resten waren. Nu worden deze resten opgegraven en veiliggesteld. Er zijn vier rondleidingen in totaal: u kunt mee het veld in om 12:30, 13:30, 14:30 en 15:30 uur. Iedereen is van harte welkom.

Romeinse tijd, Middeleeuwen en Steentijd
Voorthuizen gaat terug in de tijd! Eind 2016 deden archeologen in opdracht van de provincie Gelderland vooronderzoek ter plaatse van de nieuwe rondweg N303, om te kijken of er waardevolle resten uit het verleden aanwezig zouden zijn in het tracé. Dat bleek inderdaad het geval: niet alleen werden er sporen van bewoning gevonden uit de Romeinse Tijd en de Middeleeuwen, maar ook zijn er activiteiten geweest tijdens de Steentijd!
De twee jaar geleden gevonden resten worden helemaal opgegraven door de archeologen, zodat ze veilig worden gesteld voor de toekomst. We weten nog niet precies wat we gaan vinden – dat is het spannende van archeologie – maar er zullen sowieso archeologen ter plaatse zijn om bezoekers mee het veld in te nemen en alle vragen te beantwoorden.

voorthuizen

Rondleidingen
Er zijn vier rondleidingen op 28 november. Tussen 12:30 en 16:00 bent u van harte welkom in onze tent op het parkeerterrein van Spirit, aan de Overhorsterweg 10. De rondleiding duurt 30 minuten en wordt gegeven door Rubicon Erfgoed, Harry Pape-Luijten en Marloes Luijten-Pape, twee archeologen en erfgoedadviseurs.
U ziet BAAC aan het werk. In de tent op die parkeerplaats ziet u o.a. vondsten in de vitrine. Kom dus luisteren en kijken naar het verre verleden van de nieuwe rondweg!

baac nieuws

Archeologiedagen Industriehaven Wanssum groot succes!!!

Afgelopen zaterdag en zondag de nieuwe industriehaven van Wanssum open voor het publiek. In het kader van de Nationale Archeologiedagen kwamen enkele honderden geïnteresseerden de bouwput bezoeken die de afgelopen maanden uitvoerig door de archeologen van BAAC is onderzocht. De onderzoekers kregen uitleg over de vondsten en het archeologisch onderzoek. Natuurlijk kon er gezocht worden naar schatten!

Grafveld gevonden
Archeologen zijn tot twee weken geleden bezig geweest met hun onderzoek. Vanwege de uitbreiding van de insteekhaven met 400 meter, moet er ter plaatse veel grond worden afgegraven. De archeologen bereiden die afgravingen voor. Op het terrein aan de Geijsterseweg zijn onder meer een grafveld gevonden en aanwijzingen voor het verwerken van ijzer. Dit verwijst mogelijk naar bewoning die teruggaat tot ver voor de vroege middeleeuwen. Het komende half jaar worden alle vondsten door BAAC geanalyseerd.

Eenentwintig hectare
Exclusief Project BV – een samenwerkingsverband tussen Maessen Bedrijven uit Venray en van Berlo Bedrijfsvloeren BV uit Veghel – is initiatiefnemer voor de uitbreiding van de industriehaven, die wordt uitgevoerd in relatie tot Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. Door de verlenging van de insteekhaven kan er eenentwintig hectare havengebonden industrieterrein worden gerealiseerd. Tijdens de archeologiedagen krijgen bezoekers een goed beeld van de omvang en de contouren van het terrein. De uitbreiding van de haven komt tot stand met steun van de Provincie Limburg en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In het vierde kwartaal van 2020 moet het project worden opgeleverd.

Wanssum Archeologiedagen 2018

wanssum2

wanssum3

wanssum4

persbericht

Nieuwegeinse activiteiten tijdens de Nationale Archeologiedagen

Tijdens de Nationale Archeologiedagen kunnen geïnteresseerden dit weekend
het verleden beleven door op een aantal locaties in Nieuwegein activiteiten te
bezoeken. Op zaterdag 13 oktober is er van 10.00 tot 15.00 uur een open dag
op Het Klooster rond de archeologische opgraving die momenteel plaatsvindt.
Op steenworp afstand van de vorige grote opgraving zijn opnieuw veel mooie
vondsten die wijzen op gebruik van deze plek in de Steentijd. Bij het Milieu
Educatie Centrum (MEC) in het Natuurkwartier en museum Warsenhoeck zijn
zondag 14 oktober ook verschillende activiteiten voor jong en oud te doen.

Op de open dag op 13 oktober op Het Klooster (kruising Waterliniedok-Vuilcop) geven
archeologen tekst en uitleg bij de archeologische opgraving. Er zijn diverse vondsten
te bezichtigen die tijdens het huidige en vorige onderzoek zijn ontdekt. Kinderen
kunnen zelf naar vondsten speuren door grond uit de opgraving te zeven. Ook kunnen
kinderen zelf vondsten zoeken in de Nieuwegeinse klei. Bij het MEC zijn er
archeologische doe-activiteiten. Kinderen kunnen onder meer aardewerken potten
kleien. Bij museum Warsenhoeck kunnen bezoekers terecht voor een inloopspreekuur
archeologie om eigen vondsten te laten zien, verhalen over de jaren ’70 opgravingen
en een mooie animatie over de oude stroomgordels in Nieuwegein.

Prehistorische skeletten
Eerder werden op Het Klooster in Nieuwegein unieke archeologische vondsten gedaan.
Die vindplaats legde prehistorische skeletten bloot, waarvan een vrouw met baby in
haar armen. Het bleken circa 6000 jaar oude resten van de zogenoemde
Swifterbantcultuur, vernoemd naar de plaats Swifterbant in Flevoland. Meer dan
136.000 vondsten zagen het daglicht, waaronder botmateriaal, werktuigen van
vuursteen, aardewerk en een zeer bijzondere hanger van git. Het is de meest
vondstrijke Swifterbantvindplaats tot nu toe gevonden in Nederland.

Over de Nationale Archeologiedagen
De Nationale Archeologiedagen zijn drie dagen in het jaar waarop een groot publiek kennis kan maken met alle aspecten die de Nederlandse archeologie zo leuk maken. De Archeologiedagen sluiten aan bij het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. De dagen brengen het verleden tot leven, vertellen het verhaal van vroeger en zijn een unieke gelegenheid om eens mee te kijken wat er allemaal in de bodem verborgen zit en zat. Op zaterdag 13 en zondag 14 oktober heeft de gemeente Nieuwegein een programma. Een overzicht van de activiteiten is te vinden op www.archeologiedagen.nl.

Nieuwegein

baac nieuws

Première De Kist

Vrijdag 18 mei heeft de première van ‘De Kist’ plaatsgevonden. Tientallen genodigden waren op deze zonnige dag afgereisd naar het nieuwe Focus Theater in Arnhem om daar ‘De Kist’ een korte documentaire van filmmaker Klaas van Eijkeren te bekijken. Voorafgaand aan de première is het onderzoeksrapport door BAAC officieel overhandigd aan de heer Habraken Regio-archeoloog van de gemeente Arnhem. Aanleiding tot het maken van de documentaire was het door BAAC uitgebreid historisch onderzoek gedaan naar een kist met explosieven, gevonden op landgoed Mariëndaal.
De Tweede Wereldoorlog is een relatief jong aandachtsgebied van de archeologie en met dit specifieke onderzoek stuitten de onderzoekers Jos van der Weerden en Michiel van Willigen meteen op een spannend mysterie. Wie begroef de kist, wanneer en waarom? Op deze vragen wordt in de documentaire antwoord gegeven. De documentaire zal naar verwachting in september te zien zijn Omroep Gelderland.

Het onderzoeksrapport zal binnenkort te bestellen zijn via SPA-uitgevers.
https://spa-uitgevers.securearea.eu/

premiere de kist

persbericht

Opgravingen legerkamp van Napoleon in Austerlitz

Op dit moment doen archeologen opgravingen op het Franse Kamp in Austerlitz. Vondsten van internationaal belang zijn het resultaat: sporen van legerbarakken, tentgreppels, uniformknopen, kogels, persoonlijke gebruiksvoorwerpen, etc. allemaal achtergelaten door de 18.000 soldaten van Napoleon, ruim tweehonderd jaar geleden. Op zaterdag 14 oktober is de open dag. Bezoekers zijn welkom bij de opgravingen, kunnen vondsten bekijken en mogen zelfs de archeologen een handje helpen! Ook kunt u op de foto met Napoleon, tientallen soldaten in vol ornaat in actie zien, een nagebouwd tentenkamp bekijken, zelf zoeken met een metaaldetector en nog veel meer.

Op de plek van het Franse Kamp in Austerlitz verrijst een nieuwbouwwijk. Van 1804 tot 1808 stond daar een gigantisch legerkamp van Napoleon. In de bodem is te zien wat de tienduizenden soldaten zoal hebben achterlaten. Dat wordt nu zorgvuldig opgegraven voordat de nieuwe woonwijk wordt gebouwd.

De tijd van Napoleon komt tot leven
Op 14 oktober wordt een bijzonder wassen beeld van Napoleon uit het Nationaal Militair Museum tijdelijk tentoongesteld op de opgraving. U kunt met hem op de foto. Ook zijn er meer dan twintig soldaten van re-enactmentvereniging ‘le 85ème Regiment d’infanterie de ligne’, zij laten de bezoeker kennis maken met de gloriedagen van Napoleon. Daarnaast zijn er soldaten op paarden, van de cavalerie, zij geven demonstraties en uitleg over het omgaan met een sabel te paard. Voor de verhalen is Peter Faber uitgenodigd, hij vertelt jong en oud over het spannende, gevaarlijke en soms barre leven van de soldaten van tweehonderd jaar geleden.

De handen uit de mouwen!
Bezoekers kunnen een cursus metaaldetectie volgen. Kinderen vanaf 8 jaar mogen met een metaaldetector munten en andere voorwerpen opgraven. Bovendien vertellen de archeologen, die werken aan de opgraving van het Franse Kamp, wat ze precies doen en hoe ze te werk gaan. Ze laten ook zien wat er tot nu toe gevonden is.

Komt u ook?
De open dag wordt tijdens de Nationale Archeologiedagen op zaterdag 14 oktober gehouden van 11:00 – 16:00 uur op het Franse Kamp in Austerlitz op de locatie nabij Weideweg 44. Het evenement is gratis. Om 11:30 uur zal wethouder Sander Jansen de dag formeel openen. Daarna zijn er ieder uur workshops en er is een informatiemarkt. Er is een T-lounge waar u kunt eten en drinken. Tussen 12:00 en 15:30 uur kunnen bezoekers van de Pyramide van Austerlitz zich per paard en wagen naar het Franse Kamp laten rijden.

Austerlitz

Medel

Open dag Medel grandioos succes

Zaterdag 8 april jl. heeft de open dag op industrieterrein Medel plaatsgevonden. De mensen wisten massaal de opgraving te vinden en kort na aanvang mochten we al honderden bezoekers verwelkomen. Verspreid over het terrein werden voorlichtingen over de opgraving gevolgd, was het dringen om de opgegraven vondsten te bewonderen, kinderen die vol enthousiasme aan het graven waren als een echte archeoloog of schatten aan het zoeken met een metaaldetector of druk bezig waren met het maken van een Romeinse pot of sieraad.
Over de gehele dag was het een drukte van belang en we mogen dan ook spreken van een zeer succesvolle open dag.

Medel

Medel

Medel

Medel

Medel

Medel

Medel

Medel

Medel

Medel

Call for papers EAA te Maastricht

Beste collega,
Van 30 augustus t/m 3 september vindt in Maastricht het 23e jaarlijkse EAA congres plaats.
Voor dit congres hebben BAAC, EARTH en ProRail bv een sessievoorstel ingediend en bij deze nodigen
wij u dan ook graag uit voor het indienen van een lezing voor de sessie (#348):

Archeologie binnen grote infrastructurele projecten

Met de toenemende bevolkingsgroei neemt de druk op de openbare ruimte toe. De daarmee gepaard
gaande uitbreiding van onder andere de infrastructuur leidt veelal tot grootschalige projecten waarin
archeologie een rol speelt.

Indien het aspect archeologie niet op juiste wijze wordt meegenomen in een dergelijk project kan dit
leiden tot vertraging in planning en realisatie van het desbetreffende project. Het plannen en
voorbereiden van het archeologisch proces is daarom van belang en dient bij voorkeur al in de MERfase
in beeld te zijn. Een goede archeologische basis in de vorm van een uitgebreid bureauonderzoek
en geo-archeologische beoordeling en de ontwikkeling en toepassing van nieuwe
onderzoeksmethoden en technieken zijn essentieel inzake het behoud van archeologische waarden.
Daarnaast is het van belang dat ontwikkelaars de archeologie meer als kans gaan zien.

In deze sessie willen we graag een platform bieden voor het bespreken van uitgevoerde grote
infrastructurele projecten en de wijze waarop het archeologisch proces daarbinnen is ingericht en
uitgevoerd.

• Waar lag de focus binnen het project, welke keuzes zijn gemaakt om te voldoen aan de
(kwaliteits)eisen van het archeologisch onderzoek zonder afbreuk te doen aan de
projectplanning?
• Op welke moment in de projectfasering werd het archeologisch proces betrokken?
• Welke onderzoeksmethoden zijn gebruikt binnen het archeologisch proces?
• Welke stappen worden/werden ondernomen na wijziging van de scope van het project na
uitvoering van de benodigde archeologische onderzoeken?

Vanaf 6 februari kunt u papers, posters en andere bijdragen voordragen (zie hiervoor
https://www.klinkhamergroup.com/eaa2017/sessions/contribution). U dient daarvoor allereerst in te
loggen met uw account. Bijdragen kunnen worden ingediend tot 15 maart.

We zien uw bijdrage met enthousiasme tegemoet.

Jos de Moor, EARTH Integrated Archaeology B.V., The Netherlands
Jeroen Vanden Borre, BAAC Vlaanderen, Belgium
Jerry Huisman/Suzanne van der A, ProRail, The Netherlands

archeologisch onderzoek theater

Film: Archeologisch onderzoek voor nieuwbouw Theater aan de Parade

‘s-Hertogenbosch bouwt een nieuw Theater aan de Parade. Daar gaat een archeologisch onderzoek aan vooraf. Op 6 juni startte dit onderzoek. De werkzaamheden bestonden uit het graven van enkele proefsleuven. Het was een oriënterend onderzoek. Het doel van dit onderzoek is om vast te leggen of we archeologische sporen in de buurt van het Theater tegenkomen.