Category Archives: Algemeen nieuws

baac nieuws

Première De Kist

Vrijdag 18 mei heeft de première van ‘De Kist’ plaatsgevonden. Tientallen genodigden waren op deze zonnige dag afgereisd naar het nieuwe Focus Theater in Arnhem om daar ‘De Kist’ een korte documentaire van filmmaker Klaas van Eijkeren te bekijken. Voorafgaand aan de première is het onderzoeksrapport door BAAC officieel overhandigd aan de heer Habraken Regio-archeoloog van de gemeente Arnhem. Aanleiding tot het maken van de documentaire was het door BAAC uitgebreid historisch onderzoek gedaan naar een kist met explosieven, gevonden op landgoed Mariëndaal.
De Tweede Wereldoorlog is een relatief jong aandachtsgebied van de archeologie en met dit specifieke onderzoek stuitten de onderzoekers Jos van der Weerden en Michiel van Willigen meteen op een spannend mysterie. Wie begroef de kist, wanneer en waarom? Op deze vragen wordt in de documentaire antwoord gegeven. De documentaire zal naar verwachting in september te zien zijn Omroep Gelderland.

Het onderzoeksrapport zal binnenkort te bestellen zijn via SPA-uitgevers.
https://spa-uitgevers.securearea.eu/

premiere de kist

austerlitz

‘Oudste’ babygraf van Nederland ontdekt in Nieuwegein

Archeologen hebben een ontroerende en unieke ontdekking gedaan bij een steentijdvindplaats van de Swifterbantcultuur in Nieuwegein. Ze ontdekten een jonge vrouw met een baby in haar arm. De baby is tussen de 0 tot 6 maanden oud geworden. De vondst kwam aan het licht bij het ontrafelen van de geheimen van de vier skeletten die 6000 jaar lang in de klei verborgen hadden gelegen op bedrijventerrein Het Klooster in Nieuwegein. Nog niet eerder werd in Nederland zo’n oud babygraf ontdekt.

Fascinerend en ontroerend
De vindplaats in Nieuwegein is met ruim 136.000 goed geconserveerde vondsten een van de meest vondstrijke Swifterbantvindplaatsen tot nu toe in Nederland. De vondst van de baby kwam als verrassing bij het uitprepareren van het graf van een jonge vrouw die 20 à 30 jaar oud geworden is. Eerder was al opgevallen dat de linkerarm van de vrouw recht langs haar lichaam lag, maar dat haar rechterarm gebogen lag in een knik. Dit was opmerkelijk, omdat bij de Swifterbantcultuur een begravingshouding met gestrekte armen en benen gebruikelijk is. Nu blijkt er voor deze afwijking een even fascinerende als ontroerende reden te zijn: bij de rechterarm van de vrouw liggen de botfragmenten van een baby. Er zijn delen van de sleutelbeentjes, de schedel, een pijpbeen en de kaak met gebitselementen teruggevonden. Het blijkt te gaan om de oudste baby van Nederland!

reconstructafbeelding Archeo3D_Kleinskelet vrouw_klein

Jonge stad met rijk verleden
Het archeologisch onderzoek op Het Klooster werd uitgevoerd door BAAC en RAAP in opdracht van de gemeente Nieuwegein.
Wethouder Johan Gadella: “Nieuwegein is een vrij jonge stad. Over drie jaar vieren we ons 50-jarig bestaan. Toen vorig jaar bekend werd dat in de kleigrond van ons bedrijvenpark Het Klooster resten van de Swifterbantcultuur waren gevonden, kregen we er in één klap een verleden bij dat 6000 jaar terug gaat. Daar zijn we heel trots op. Nu deze unieke ontdekking van het babygraf. Nieuwegein was in de Steentijd dus ook al een populaire vestigingsplek. Bedrijven die zich op Het Klooster vestigen komen niet alleen op het meest bereikbare en duurzame bedrijvenpark van het midden van het land, maar ook op een historisch unieke plek.”

Botmateriaal is goed geconserveerd
Helle Molthof, archeoloog bij RAAP, vertelt: “Botmateriaal van zeer jonge kinderen of baby’s vergaat relatief snel in de bodem. De vondst van deze baby uit de Swifterbantcultuur is daarom heel bijzonder en uniek voor Nederland. In Nieuwegein lag de vindplaats onder twee meter klei en veen. Voor ons niet makkelijk om ze ‘boven water’ te krijgen, maar dit heeft wel voor een heel goede conservering gezorgd. Daardoor is botmateriaal bewaard gebleven, zelfs na 6000 jaar in de bodem, met als resultaat deze unieke vondst! Het is heel indrukwekkend om de kleine melktandjes (< 7 mm) van de baby na 6000 jaar in de klei te ontdekken en te zien hoe erg die lijken op de melktandjes die bij vele gezinnen thuis in luciferdoosjes worden bewaard.”

DNA-onderzoek
Kirsten Leijnse, archeoloog bij BAAC. vult aan: “Dit is een fantastische vondst, één waar je hart sneller van gaat slaan. Of de baby (en misschien ook de vrouw) is overleden bij de geboorte, weten we nog niet zeker. De net niet doorgekomen melktanden wijzen erop dat het kindje 0 tot 6 maanden oud is geworden. Het kan dus zowel bij de geboorte zijn overleden, als enkele maanden daarna. Het ligt voor de hand dat de jonge vrouw de moeder is van de baby, waarvan overigens nog niet bekend is of het een jongen of meisje is. We hopen aan de hand van DNA-onderzoek op beide vragen antwoord te krijgen.”

De reconstructietekening is gemaakt door Archeo3D.

austerlitz

Opgravingen legerkamp van Napoleon in Austerlitz

Op dit moment doen archeologen opgravingen op het Franse Kamp in Austerlitz. Vondsten van internationaal belang zijn het resultaat: sporen van legerbarakken, tentgreppels, uniformknopen, kogels, persoonlijke gebruiksvoorwerpen, etc. allemaal achtergelaten door de 18.000 soldaten van Napoleon, ruim tweehonderd jaar geleden. Op zaterdag 14 oktober is de open dag. Bezoekers zijn welkom bij de opgravingen, kunnen vondsten bekijken en mogen zelfs de archeologen een handje helpen! Ook kunt u op de foto met Napoleon, tientallen soldaten in vol ornaat in actie zien, een nagebouwd tentenkamp bekijken, zelf zoeken met een metaaldetector en nog veel meer.

Op de plek van het Franse Kamp in Austerlitz verrijst een nieuwbouwwijk. Van 1804 tot 1808 stond daar een gigantisch legerkamp van Napoleon. In de bodem is te zien wat de tienduizenden soldaten zoal hebben achterlaten. Dat wordt nu zorgvuldig opgegraven voordat de nieuwe woonwijk wordt gebouwd.

De tijd van Napoleon komt tot leven
Op 14 oktober wordt een bijzonder wassen beeld van Napoleon uit het Nationaal Militair Museum tijdelijk tentoongesteld op de opgraving. U kunt met hem op de foto. Ook zijn er meer dan twintig soldaten van re-enactmentvereniging ‘le 85ème Regiment d’infanterie de ligne’, zij laten de bezoeker kennis maken met de gloriedagen van Napoleon. Daarnaast zijn er soldaten op paarden, van de cavalerie, zij geven demonstraties en uitleg over het omgaan met een sabel te paard. Voor de verhalen is Peter Faber uitgenodigd, hij vertelt jong en oud over het spannende, gevaarlijke en soms barre leven van de soldaten van tweehonderd jaar geleden.

De handen uit de mouwen!
Bezoekers kunnen een cursus metaaldetectie volgen. Kinderen vanaf 8 jaar mogen met een metaaldetector munten en andere voorwerpen opgraven. Bovendien vertellen de archeologen, die werken aan de opgraving van het Franse Kamp, wat ze precies doen en hoe ze te werk gaan. Ze laten ook zien wat er tot nu toe gevonden is.

Komt u ook?
De open dag wordt tijdens de Nationale Archeologiedagen op zaterdag 14 oktober gehouden van 11:00 – 16:00 uur op het Franse Kamp in Austerlitz op de locatie nabij Weideweg 44. Het evenement is gratis. Om 11:30 uur zal wethouder Sander Jansen de dag formeel openen. Daarna zijn er ieder uur workshops en er is een informatiemarkt. Er is een T-lounge waar u kunt eten en drinken. Tussen 12:00 en 15:30 uur kunnen bezoekers van de Pyramide van Austerlitz zich per paard en wagen naar het Franse Kamp laten rijden.

Austerlitz

baac nieuws

Oogst voor Malta Huizenbouw en percelering

In het kader van het onderzoeksprogramma Oogst voor Malta heeft BAAC in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed het onderzoek naar huizenbouw en percelering in de late middeleeuwen en nieuwe tijd uitgevoerd.

De resultaten van het onderzoek zijn gebaseerd op 67 onderzoeksrapporten over opgravingen uitgevoerd in 10 Nederlandse steden in de periode 1997-2014.Voor elk van de 10 steden worden ontwikkelingen in de huizenbouw en percelering beschreven en worden overeenkomsten en verschillen tussen de steden aangewezen. Hiervoor zijn typologieën van funderingen en gebouwen opgesteld. Zo kon er een beeld worden geschetst van de ontwikkelingen in de afmetingen van stedelijke gebouwtypen, de gebruikte bouwmaterialen en de opbouw en de binnenindeling van gebouwen. Daarnaast is er zicht op de ontwikkelingen in kenmerken van verstening en verstedelijking zoals de toename van het gebruik van baksteen, van bebouwing op de rooilijn, verdiepingen en harde dakbedekkingen. Ook is een verklaring gezocht voor vastgestelde tendensen en ontwikkelingen met behulp van theoretische modellen. In een reflectie zijn vanuit de vakgebieden bouwhistorie en historische geografie aandachtspunten aangegeven voor toekomstig onderzoek.

 

cover_huizenbouw_0

Het rapport is gratis te downloaden vanaf de site van de RCE via onderstaande link:

https://cultureelerfgoed.nl/publicaties/huizenbouw-en-percelering-in-de-late-middeleeuwen-en-nieuwe-tijd

BAAC certificaat

BAAC klaar voor de toekomst

Het zal er al even aan te komen maar de overgang van een vergunningstelsel naar een certificeringsstelsel voor het uitvoeren van archeologisch onderzoek is sinds juli 2017 een feit. BAAC heeft zich met succes laten certificeren en is hierdoor nog steeds bevoegd tot het uitvoeren van archeologisch onderzoek. Omdat veilig werken hand in hand gaat met archeologisch onderzoek hebben wij dit aangegrepen om ons met succes ook voor VCA** te laten certificeren. Veilig werken is immers net zo belangrijk als het leveren van kwalitatief hoogstaand onderzoek. Met beide certificeringen beogen wij de uitvoering van archeologisch en bouwhistorisch onderzoek verder te professionaliseren en zijn wij klaar om al onze klanten en opdrachtgevers van dienst te blijven zijn.

Archeologie
BAAC heeft het ‘Procescertificaat Archeologie’ conform BRL SIKB 4000 in mei 2017 behaald en is hiermee bevoegd tot het uitvoeren van alle soorten archeologisch onderzoek op landbodems in Nederland. De certificering dient om de kwaliteit van het archeologisch onderzoek te borgen. BAAC is er ten volle van overtuigd dat de kwaliteit van onze dienstverlening de basis is van onze organisatie. Wij stellen dan ook alles in het werk om de kwaliteitscultuur binnen het bedrijf verder te stimuleren en te faciliteren.
Het certificaat voor archeologie is 4 jaar geldig en is verstrekt door SGS INTRON Certificatie. Wij worden, net als elke andere partij die conform deze regeling gecertificeerd is, elk jaar getoetst op de uitvoering van onze onderzoeken. Na de periode van 4 jaar vindt er een algehele hertoetsing plaats. Op basis van onze ervaringen met het behalen van het certificaat zien wij deze hertoetsingen met vertrouwen tegemoet. Overigens zijn wij, losstaand van dit certificaat, tevens bevoegd om archeologisch onderzoek in Vlaanderen uit te voeren.

VCA
BAAC kan zich bij de uitvoering van haar werkzaamheden niet enkel op de inhoudelijke aspecten van archeologisch of bouwhistorisch onderzoek richten. Er zijn allerlei randvoorwaarden met betrekking tot de veiligheid waar rekening mee gehouden dient te worden. Denk bijvoorbeeld aan milieutechnische bezwaren, risico op niet gesprongen explosieven of bouwplaatsveiligheid. Wij zien ons beleid op het gebied van veiligheid als integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering en daarom hebben we ons laten certificeren volgens de eisen van de VGM Checklist Aannemers (VCA**). In mei 2017 hebben wij dit certificaat, dat 3 jaar geldig is en vertrekt is door SGS Nederland, behaald. Ook bij dit certificaat vind een periodieke hertoetsing plaats. Hierbij streven wij ernaar om onze prestaties op het gebied van VGM continu te verbeteren.

Heeft u vragen over onze certificaten? Of bent u benieuwd welke gevolgen werken volgens deze certificaten op uw project hebben? Neem dan contact met ons via 073-6136219 of denbosch@baac.nl.

Medel

Open dag Medel grandioos succes

Zaterdag 8 april jl. heeft de open dag op industrieterrein Medel plaatsgevonden. De mensen wisten massaal de opgraving te vinden en kort na aanvang mochten we al honderden bezoekers verwelkomen. Verspreid over het terrein werden voorlichtingen over de opgraving gevolgd, was het dringen om de opgegraven vondsten te bewonderen, kinderen die vol enthousiasme aan het graven waren als een echte archeoloog of schatten aan het zoeken met een metaaldetector of druk bezig waren met het maken van een Romeinse pot of sieraad.
Over de gehele dag was het een drukte van belang en we mogen dan ook spreken van een zeer succesvolle open dag.

Medel

Medel

Medel

Medel

Medel

Medel

Medel

Medel

Medel

Medel

Tiel

Spectaculaire archeologische vondsten in Tiel, van villa of heiligdom

Bij opgravingen op bedrijvenpark Medel in Tiel zijn opmerkelijke objecten uit de Romeinse tijd ontdekt. Ronduit spectaculair is de vondst van een beeld van de god Jupiter en een grafsteen met inscriptie ‘DEAE’ (aan de godin). Ook zijn er maar liefst 2500 bronzen voorwerpen opgegraven, waaronder een unieke en zeldzame zalfpot (balsamarium) gedecoreerd met liefdesgoden (Eroten) in reliëf. Dergelijke objecten worden bij hoge uitzondering in Nederland aangetroffen en zijn dan vaak afkomstig van villa’s of tempels. De betekenis van de vondsten op deze locatie is vooralsnog een mysterie.

De opgraving bij Tiel, in totaal zo’n 36 voetbalvelden in omvang, is het grootste archeologisch onderzoek van de afgelopen twintig jaar in Nederland. Toen de eerste schep de grond in ging, werden de archeologen van ADC ArcheoProjecten en BAAC al verrast door de vondstrijkdom uit de Romeinse periode; Medel is een ware archeologische schatkamer. Het fraaie bronzen balsamarium, een potje voor olie, zeep of parfum, is een onbetwist topstuk. Het is versierd met een badscène met Eroten, de speelse Romeinse halfgoden voor liefde en lust.
Ook de andere bronzen voorwerpen, zoals mantelspelden (fibulae), ringen -waaronder één met een zeldzame cameo met centaur (paardmens)-, dolken, een olielamp en een wijnzeef zijn luxe artikelen die alleen van rijke Romeinse huishoudens of van locaties met een bijzondere functie bekend zijn. De beeldhouwwerken zijn eveneens verre van alledaags; een kalkstenen beeld van Jupiter, de oppergod van de Romeinen (45 cm), een grafsteen met inscriptie, een beeld van een man met schenkkan en een met bladmotieven versierde zuilbasis. Al deze voorwerpen zijn ontdekt in een oude rivierbedding die langs het iets hoger gelegen perceel ‘de Hoge Hof’ loopt . Omdat dit perceel niet wordt bebouwd, zijn de archeologische resten niet bedreigd en wordt daar nu niet opgegraven. Archeologen vermoeden dat op die locatie een villa of een heiligdom ligt.

Tiel

Bataven en Romeinen
Deze ontdekkingen maken Medel meteen tot één van de rijkste Romeinse vindplaatsen in de Betuwe. Dit gebied, waar Bataafse boeren normaal gesproken in nederzettingen met huizen van hout en leem woonden, was gedurende de Romeinse periode (12 v. Chr-400 na Chr.) deel van de grensprovincie van het Romeinse rijk. Met de komst van de Romeinen gingen hun gebruiken, voorwerpen en technieken steeds meer deel uitmaken van het dagelijks leven van de Bataven. Dat blijkt ook uit twee grafvelden die door archeologen van VUhbs op het terrein zijn opgegraven. Er zijn ca. 80 crematiegraven aangetroffen met typisch Romeinse grafgiften, zoals aardewerken borden, glaswerk, een schaar en een scheermes. Opmerkelijk is dat er ook overledenen begraven zijn. Er is een dubbelgraf met twee baby’s ontdekt. Oorspronkelijk waren de graven met aarden heuvels gemarkeerd; de grafheuvels in Medel behoren, met exemplaren van 23 meter doorsnede, tot de grootste die op het voormalig Bataafse platteland zijn aangetroffen.

Uitbreiding bedrijventerrein Medel
Het onderzoek vindt plaats voorafgaand aan de uitbreiding van bedrijvenpark Medel, in opdracht van het industrieschap Medel. Het is het grootste archeologisch onderzoek in de Betuwe sinds de aanleg van de Betuwelijn eind jaren ’90. Vijf archeologische bedrijven (ADC ArcheoProjecten, Archol, BAAC, RAAP, VUhbs) en hun wetenschappers doen het onderzoek. Zij worden hierbij geassisteerd door tientallen vrijwilligers van de Archeologische Werkgroep Nederland (AWN), Beoefenaars Archeologie Tiel en Omstreken (BATO), Oudheidkamer Tiel en de Historisch Kring Kesteren en omgeving (HKKO). Ook de provincie Gelderland is, als eigenaar van de vondsten, nauw betrokken bij het onderzoek. Net als de gemeenten Neder Betuwe en Tiel, die deel uitmaken van het bestuur van Industrieschap Medel.
De opgravingen zijn gestart in november 2016 en duren tot uiterlijk oktober 2017. Naast de sporen en vondsten uit de Romeinse tijd zijn er vele vondsten uit de Steentijd, de Bronstijd, de IJzertijd en de Middeleeuwen aangetroffen.

Open dag en tentoonstelling
Op zaterdag 8 april van 11.00 tot 16.00 uur is een selectie van de vondsten te bewonderen tijdens een open dag. Dan zijn er ook tal van archeologische en Romeinse activiteiten, geschikt voor alle leeftijden. In oktober van dit jaar is er een tentoonstelling over de resultaten van de opgravingen in het Flipje- en Streekmuseum in Tiel.

header_registration

Call for papers EAA te Maastricht

Beste collega,
Van 30 augustus t/m 3 september vindt in Maastricht het 23e jaarlijkse EAA congres plaats.
Voor dit congres hebben BAAC, EARTH en ProRail bv een sessievoorstel ingediend en bij deze nodigen
wij u dan ook graag uit voor het indienen van een lezing voor de sessie (#348):

Archeologie binnen grote infrastructurele projecten

Met de toenemende bevolkingsgroei neemt de druk op de openbare ruimte toe. De daarmee gepaard
gaande uitbreiding van onder andere de infrastructuur leidt veelal tot grootschalige projecten waarin
archeologie een rol speelt.

Indien het aspect archeologie niet op juiste wijze wordt meegenomen in een dergelijk project kan dit
leiden tot vertraging in planning en realisatie van het desbetreffende project. Het plannen en
voorbereiden van het archeologisch proces is daarom van belang en dient bij voorkeur al in de MERfase
in beeld te zijn. Een goede archeologische basis in de vorm van een uitgebreid bureauonderzoek
en geo-archeologische beoordeling en de ontwikkeling en toepassing van nieuwe
onderzoeksmethoden en technieken zijn essentieel inzake het behoud van archeologische waarden.
Daarnaast is het van belang dat ontwikkelaars de archeologie meer als kans gaan zien.

In deze sessie willen we graag een platform bieden voor het bespreken van uitgevoerde grote
infrastructurele projecten en de wijze waarop het archeologisch proces daarbinnen is ingericht en
uitgevoerd.

• Waar lag de focus binnen het project, welke keuzes zijn gemaakt om te voldoen aan de
(kwaliteits)eisen van het archeologisch onderzoek zonder afbreuk te doen aan de
projectplanning?
• Op welke moment in de projectfasering werd het archeologisch proces betrokken?
• Welke onderzoeksmethoden zijn gebruikt binnen het archeologisch proces?
• Welke stappen worden/werden ondernomen na wijziging van de scope van het project na
uitvoering van de benodigde archeologische onderzoeken?

Vanaf 6 februari kunt u papers, posters en andere bijdragen voordragen (zie hiervoor
https://www.klinkhamergroup.com/eaa2017/sessions/contribution). U dient daarvoor allereerst in te
loggen met uw account. Bijdragen kunnen worden ingediend tot 15 maart.

We zien uw bijdrage met enthousiasme tegemoet.

Jos de Moor, EARTH Integrated Archaeology B.V., The Netherlands
Jeroen Vanden Borre, BAAC Vlaanderen, Belgium
Jerry Huisman/Suzanne van der A, ProRail, The Netherlands

archeologisch onderzoek theater

Film: Archeologisch onderzoek voor nieuwbouw Theater aan de Parade

‘s-Hertogenbosch bouwt een nieuw Theater aan de Parade. Daar gaat een archeologisch onderzoek aan vooraf. Op 6 juni startte dit onderzoek. De werkzaamheden bestonden uit het graven van enkele proefsleuven. Het was een oriënterend onderzoek. Het doel van dit onderzoek is om vast te leggen of we archeologische sporen in de buurt van het Theater tegenkomen.