BAAC stand

BAAC-stand druk bezocht op de Dag van de Bouw

Afgelopen zaterdag was BAAC in het kader van de tiende ‘Dag van de Bouw’ aanwezig op het project Leiden, Lammermarkt. De bouw van een parkeergarage op deze locatie was één van de 175 bouwprojecten die dit jaar participeerden in dit jaarlijks terugkerende evenement. In totaal hebben ruim 740 mensen de locatie bezocht.

baac leiden

Op de plek waar nu een parkeergarage gebouwd wordt heeft BAAC onlangs archeologisch onderzoek uitgevoerd.Tijdens de opgravingen zijn resten aangetroffen van een middeleeuws klooster, bebouwing uit de 17e eeuw en enkele tientallen beerputten. De eerste gegevens van dit onderzoek zijn reeds verwerkt en zijn middels informatieposters en enkele kaarten gepresenteerd aan de bezoekers. Daarnaast konden zij enkele topstukken uit het aangetroffen vondstmateriaal bekijken en was er de projectbegeleider van dit project aanwezig die meer kon vertellen over het onderzoek en vragen kon beantwoorden.

baac leidenbaac leiden

De enthousiaste reacties van de bezoekers maakten dat het zowel voor BAAC als voor de bouwer en opdrachtgever een geslaagde dag was. Op naar de volgende ‘Dag van de Bouw’!

Voor meer informatie, ook over de andere bouwplaatsen, zie: http://dagvandebouw.nl/