Skip to main content
archeologiebouwhistorieCultuurhistoriearcheologisch onderzoekBAAC: Archeologie en Bouwhistorie

Archeologisch Onderzoek

Voor onafhankelijk archeologisch onderzoek door een gecertificeerd adviesbureau bent u bij BAAC op het juiste adres. Wij brengen duidelijke en deskundige adviezen uit en leveren heldere rapportages over alle soorten archeologisch, cultuurhistorisch en bouwhistorisch onderzoek. Mede doordat BAAC enkele bouwhistorici in dienst heeft zijn wij dé specialist op gebied van onderzoek in oude historische steden zoals bijvoorbeeld ’s-Hertogenbosch, Utrecht, Arnhem, Leiden en Maastricht. Ook doen wij veel onderzoek aan historische panden. Naast bovengenoemde onderzoeksgebieden heeft BAAC ook enkele specialismen in huis zoals diverse materiaalonderzoeken en dendrochronologie.

Wat kan BAAC voor u betekenen?

Indien u activiteiten gaat uitvoeren waarbij de bodem verstoord wordt dan bent u in veel gevallen verplicht om archeologisch onderzoek uit te laten voeren. Onder ‘bodemverstorende activiteiten’ vallen bijvoorbeeld de bouw van één of meerdere huizen, de bouw van een stal, het verleggen van een riool of het verbreden van weg. De verplichting tot onderzoek komt voort uit aanvragen voor een omgevings- of aanlegvergunning of een bestemmingsplanwijziging en is vastgelegd in de Wet op de archeologische monumentenzorg. BAAC kan u in alle fases van uw ontwikkeling adviseren over archeologie en de benodigde onderzoeken uitvoeren. De kwaliteit van onze adviezen en onze onderzoeken staat voorop. Wij voldoen dan ook aan alle uit de wetgeving voortkomende eisen die gesteld worden aan archeologisch onderzoek (conform BRL SIKB 4000). Daarnaast staat ook veilig werken bij ons hoog in het vaandel. BAAC is daarom ook VCA gecertificeerd (VCA**). Wij streven er echter naar om meer te bieden dan wat is vastgelegd in deze normen. Hierom zijn zowel iedere medewerker afzonderlijk als de organisatie aangesloten bij verschillende vooraanstaande instellingen zoals de Nederlandse Vereniging van Archeologen (NVvA) en de Nederlandse Vereniging van Archeologische Opgravingsbedrijven (NVAO). Een aantal medewerkers zijn betrokken bij de Stichting Bouwhistorie Nederland of lid van de European Association of Archaeologists (EAA). Een voorwaarde om bij deze instellingen aangesloten te zijn en te blijven is om blijvend producten van goede kwaliteit te leveren.

Wanneer archeologisch onderzoek laten uitvoeren?

Het is van belang dat u zo vroeg mogelijk in de ontwerpfase van uw ontwikkeling archeologisch onderzoek laat uitvoeren zodat u uw plannen desnoods nog aan kunt passen of u tijd heeft om de eventueel benodigde vervolgonderzoeken in te passen in uw planning. Het is het streven van de Wet op de archeologische monumentenzorg om te voorkomen dat archeologische resten verstoord worden door ze in situ (ter plaatse) te behouden. Door in een vroeg stadium onderzoek te laten verrichten kunt u dit mogelijk maken en tijd en kosten besparen.

Een gefaseerd onderzoekstraject

De archeologie kent een gefaseerd onderzoekstraject. Na elk onderzoek geven wij advies aan u en de bevoegde overheid over de noodzaak en de vorm van een volgende fase van onderzoek. De bevoegde overheid neemt vervolgens een besluit over eventueel te zetten vervolgstappen. Het gehele traject bestaat uit de volgende onderzoeken:

  • Bureauonderzoek
  • Booronderzoek
  • Proefsleuvenonderzoek
  • Opgraving

Bij complexe logistieke omstandigheden kan het zijn dat regulier proefsleufonderzoek of een reguliere opgraving niet mogelijk is. Er kan dan gekozen worden voor een archeologische begeleiding wanneer niet uit te sluiten is dat het plangebied archeologische resten bevat. In dat geval worden de werkzaamheden van de aannemer begeleidt door een archeoloog.
Het is verder verplicht om bij alle archeologische onderzoeken waarbij er gegraven dient te worden (proefsleuven, opgravingen, begeleidingen) een Programma van Eisen (PvE) op te laten stellen. In dit document wordt omschreven aan welke eisen het onderzoek moet voldoen en hoe het onderzoek uitgevoerd moet worden. Het PvE dient altijd door de bevoegde overheid (meestal gemeente waar het in het onderzoek plaatsvind) goedgekeurd worden voordat het onderzoek kan starten. BAAC is niet alleen een archeologisch adviesbureau maar ook een archeologisch onderzoeksbureau. We zijn gecertificeerd (conform BRL SIKB 4000) om alle soorten archeologisch onderzoek uit voeren en daar advies over uit te brengen.

Vragen?

Heeft u vragen? Of wilt u een geheel vrijblijvende offerte ontvangen voor een archeologisch-, bouwhistorisch-, cultuurhistorisch- of dendrochronologisch onderzoek? Neem dan contact met ons via het contactformulier op onze website, per mail naar denbosch@baac.nl of telefonisch op het nummer 073-6136219.

Wilt u een offerte aanvragen? Bel 073-6136219 of vul dit formulier in,
dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.


Offerte aanvragen Contact opnemen