Skip to main content
archeologiebouwhistorieCultuurhistoriearcheologisch onderzoekBAAC: Archeologie en Bouwhistorie

Archeologisch vooronderzoek

Als initiatiefnemer van een ruimtelijke ontwikkeling waarbij de bodem wordt verstoord, wordt u gevraagd om een archeologisch vooronderzoek uit te laten voeren. Of u nu een enkel huis bouwt of een hele woonwijk gaat ontwikkelen, voordat u kunt beginnen met de ‘bodemverstorende werkzaamheden’ dient u te laten onderzoeken of er archeologische resten aanwezig zijn in het gebied. De verplichting voor dit onderzoek is wettelijk vastgelegd in bijvoorbeeld een omgevingsvergunning of bestemmingsplanwijziging.

Doel van het archeologisch vooronderzoek?

Het vooronderzoek heeft als doel om vast te stellen of er behoudenswaardige archeologische vindplaatsen aanwezig zijn in het gebied. Op basis van de resultaten van het onderzoek kan besloten worden om de vindplaats te behouden door de plannen aan te passen (zogenaamd in situ behoud) of om op de vindplaats op te graven en de resultaten hiervan te publiceren (zogenaamd ex situ behoud). De Wet op de archeologische monumentenzorg streeft naar het in situ behoud van vindplaatsen om te voorkomen dat de archeologische resten verstoord worden. Door in een vroeg stadium het vooronderzoek te laten verrichten kunt u dus besparen op tijd en op kosten.

Verschillende soorten archeologisch vooronderzoek

Het vooronderzoek bestaat uit een aantal stappen. Afhankelijk van locatie, gemeentelijk of provinciaal beleid kan het zijn dat u gevraagd wordt om met een bepaalde stap te beginnen of om deze juist over te slaan. Stem dit vooraf daarom altijd even af met de bevoegde overheid. Als u met een offerteverzoek bij ons komt dan controleren wij dit voor zover mogelijk ook altijd even voor u.

Wanneer er geen afwijkende eisen gesteld worden dan bestaat het archeologisch vooronderzoek meestal uit de volgende stappen:

Het onderzoek begint relatief eenvoudig maar wordt intensiever naarmate er meer bekend is van het te onderzoeken gebied. Bij elke brengen wij een advies uit over eventueel benodigd vervolgonderzoek. De bevoegde overheid neemt op basis van ons advies een besluit over de te nemen vervolgstap.

Wilt u meer informatie over het vooronderzoek neem dan contact met ons op.

Wilt u een offerte aanvragen? Bel 073-6136219 of vul dit formulier in,
dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.


Offerte aanvragen Contact opnemen