archeologiebouwhistorieCultuurhistoriearcheologisch onderzoekBAAC: Archeologie en Bouwhistorie

Archeologisch onderzoekstraject

Moet u archeologisch onderzoek doen en schakelt u ons daarvoor in? Dan voeren wij in fasen een inventariserend onderzoek uit, van licht tot intensief. Na elke fase beoordelen we of een vervolgonderzoek nodig is of dat het gebied kan worden vrijgegeven. Wij brengen een advies uit en de overheid neemt daarover een besluit.

 • Bureauonderzoek
  De eerste stap is dat we onderzoeken of de bodem archeologische resten kan bevatten die bewaard moeten blijven. Dat doen we meestal met een bureauonderzoek. Dat gebeurt in archieven, we graven of boren dus niet. Op de pagina Bureauonderzoek leest u er meer over.
 • Booronderzoek
  Als het bureauonderzoek daar aanleiding toe geeft, voeren we vervolgens een booronderzoek uit. Daarmee kunnen we bepalen of de bodem nog onverstoord is. Op de pagina Booronderzoek leest u er meer over. Hebt u haast of is de kans groot dat er archeologische resten in de bodem zitten? Dan kunt u ervoor kiezen om het booronderzoek over te slaan en meteen een proefsleuvenonderzoek uit te voeren.
 • Proefsleuvenonderzoek
  Blijkt uit het booronderzoek dat een vervolgonderzoek nodig is, dan voeren wij een proefsleuvenonderzoek uit. Dit onderzoek is ingrijpender dan de vorige twee: we leggen delen van een mogelijke vindplaats open. Lees er meer over op de pagina Proefsleuvenonderzoek.

Wat gebeurt er na de archeologische inventarisatie?
Als we het terrein hebben geïnventariseerd, moet de overheid – gemeente, provincie of het Rijk – een besluit nemen over wat er verder moet gebeuren. Dat doet zij in een zogeheten selectiebesluit. Er zijn drie mogelijkheden:

 • De overheid geeft het gebied vrij. Dat kan als er geen archeologische resten zijn die bewaard moeten blijven. Maar dat kan ook als er zwaarwegende argumenten zijn om het gebied vrij te geven, ondanks archeologische resten.
 • De overheid stelt vast dat de archeologische resten waardevol zijn en daarom in situ (‘ter plaatse’) bewaard moeten blijven. Dat houdt in dat het gebied niet verstoord mag worden en dat u uw plannen moet aanpassen.
 • De overheid besluit dat de archeologische resten moeten worden geborgen. Dat betekent dat we de resten opgraven of dat we een archeologische begeleiding uitvoeren.

Wilt u meer informatie over de fasen van archeologisch onderzoek of wilt u een vrijblijvende offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op.