Skip to main content
archeologiebouwhistorieCultuurhistoriearcheologisch onderzoekBAAC: Archeologie en Bouwhistorie

Archeologisch onderzoek

Wanneer moet u archeologisch onderzoek / archeologisch bodemonderzoek laten doen?

Voert u ‘bodemverstorende activiteiten’ uit? Dan bent u wettelijk verplicht tot archeologisch onderzoek. Dit is bijvoorbeeld het geval als u een huis of woonwijk bouwt, een riool verlegt of een weg verbreedt. In de Wet op de archeologische monumentenzorg staat dit vastgesteld. Archeologisch onderzoek is verplicht bij een Omgevingsvergunning maar bijvoorbeeld ook bij een:

  • Aanlegvergunning;
  • Bestemmingsplanwijziging;
  • Ontgrondingenvergunning.

Archeologisch onderzoek in fasen

BAAC is een archeologisch onderzoeksbureau en voert het archeologisch onderzoek graag voor u uit. Het onderzoek vindt plaats in fasen met daaraan gekoppelde onderzoeken. Na elk onderzoek beoordelen wij of een volgende fase noodzakelijk is of dat verder onderzoek niet nodig is. Het komt ook voor dat een onderzoek overgeslagen kan worden en dat direct met een volgende fase gestart kan worden. Wij adviseren de bevoegde overheid, die daar vervolgens een besluit over neemt. Kort samengevat bestaat archeologisch onderzoek de onderstaande vier fasen. Klik op een onderwerp om meer over een fase te lezen.

Wilt u weten hoe het onderzoek in fasen in de praktijk verloopt? Kijk dan op de pagina Archeologisch Onderzoekstraject.

Programma van Eisen

Voor sommige onderzoeken is een Programma van Eisen nodig. Hierin wordt beschreven hoe het onderzoek uitgevoerd moet worden en aan welke voorwaarden de uitvoerder van het onderzoek moet voldoen. Dit document moet door de bevoegde overheid (of diens adviseur) en de opdrachtgever worden goedgekeurd voordat het onderzoek uitgevoerd mag worden.

Archeologische begeleiding bij graafwerkzaamheden

Het komt voor dat een proefsleuvenonderzoek of een opgraving niet mogelijk is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij logistiek ingewikkelde projecten. Wanneer archeologische resten door de geplande werkzaamheden gevaar lopen, wordt in dergelijke gevallen soms gekozen voor een archeologische begeleiding van de graafwerkzaamheden. Op de pagina Archeologische begeleiding wordt verder ingegaan op dit type onderzoek.

Kosten archeologisch onderzoek

De kosten voor archeologisch onderzoek verschillen per project en zijn van een aantal zaken afhankelijk. Denkt u hierbij aan het type onderzoek, de oppervlakte van het te onderzoeken gebied, de diepte tot waarop onderzocht dient te worden en de aard van de verwachte archeologische resten. U kunt bij ons een vrijblijvende offerte vragen door telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen of door het offerteformulier in te vullen.

Waarom moet u er zo vroeg mogelijk bij zijn?

De Wet op de archeologische monumentenzorg streeft naar behoud in situ (‘ter plaatse’) en wil daarmee voorkomen dat archeologische resten worden verstoord. Het is daarom belangrijk dat u in een zo vroeg mogelijk stadium archeologisch onderzoek laat uitvoeren. De eerste stap kunt u al zetten bij de aanvraag van uw omgevingsvergunning. Dat kan u tijd en kosten besparen.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Wilt u een offerte aanvragen? Bel 073-6136219 of vul dit formulier in,
dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.


Offerte aanvragen Contact opnemen