archeologiebouwhistorieCultuurhistoriearcheologisch onderzoekBAAC: Archeologie en Bouwhistorie

Archeologisch onderzoek

Wanneer moet u archeologisch onderzoek / archeologisch bodemonderzoek laten doen?
Voert u ‘bodemverstorende activiteiten’ uit? Dan bent u wettelijk verplicht tot archeologisch onderzoek. Dit is bijvoorbeeld het geval als u een huis of woonwijk bouwt, een riool verlegt of een weg verbreedt. In de Wet op de archeologische monumentenzorg staat dit vastgesteld. Archeologisch onderzoek is verplicht bij een Omgevingsvergunning maar bijvoorbeeld ook bij een:

  • Aanlegvergunning;
  • Bestemmingsplanwijziging;
  • Ontgrondingenvergunning.

Archeologisch onderzoek in fasen
BAAC voert als archeologisch onderzoeksbureau het archeologisch onderzoek graag voor u uit. Het onderzoek vindt plaats in fasen, maar niet elke fase is altijd noodzakelijk. Na elk onderzoek beoordelen wij of een volgende fase noodzakelijk is. Daarover geven wij advies aan de overheid, die daar vervolgens een besluit overneemt. Het archeologisch onderzoek bestaat uit de volgende fasen:

Klik op een onderwerp om meer over een fase te lezen. Hier staat ook aangegeven wanneer u welke onderzoek moet laten uitvoeren.

Wilt u weten hoe het onderzoek in fasen in de praktijk verloopt? Kijk dan op de pagina Archeologisch Onderzoekstraject.

Programma van Eisen
Voor sommige onderzoeken is een  Programma van Eisen nodig. Dat is een document dat voorschrijft hoe het onderzoek moet worden uitgevoerd. Een overheid of archeoloog moet dit vervolgens goedkeuren.

Archeologische begeleiding bij graafwerkzaamheden
Is proefsleuvenonderzoek niet mogelijk of is opgraving een te zwaar onderzoek? En is niet uit te sluiten dat er archeologische resten zijn? Dan is archeologische begeleiding vereist bij graafwerkzaamheden. Lees er meer over op de pagina Archeologische begeleiding bij graafwerkzaamheden.

Kosten archeologisch onderzoek
De kosten voor archeologisch onderzoek zijn van een aantal zaken afhankelijk. Denkt u hierbij het type onderzoek, de oppervlakte van het te onderzoeken, de diepte tot waarop onderzocht dient te worden en de aard van de verwachte archeologische resten. U kunt bij ons een vrijblijvende offerte vragen door contact met ons op te nemen of het offerteformulier in te vullen.

Waarom moet u er zo vroeg mogelijk bij zijn?
De Wet op de archeologische monumentenzorg streeft naar behoud in situ (‘ter plaatse’) en wil daarmee voorkomen dat archeologische resten worden verstoord. Het is daarom belangrijk dat u in een zo vroeg mogelijk stadium archeologisch onderzoek laat uitvoeren. De eerste stap kunt u al zetten bij de aanvraag van uw omgevingsvergunning. Dat kan u tijd en kosten besparen.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.