Skip to main content
Algemeen nieuwsNieuws BAACNieuws Nederland

2500 jaar geschiedenis onder Tilburgs schoolplein

By 10 oktober 2022No Comments
Archeologisch onderzoek onder het schoolplein van basisschool De Vijf Hoeven in Tilburg

Het schoolplein van basisschool De Vijf Hoeven aan de Hendrik van Tulderstraat wordt vernieuwd. Deze ontwikkeling bood de mogelijkheid om het archeologisch erfgoed in de bodem veilig te stellen. In opdracht van de gemeente Tilburg heeft BAAC hier daarom archeologisch onderzoek uitgevoerd. De verwachtingen waren hoog, want enkele jaren geleden zijn bij een naburige opgraving veel archeologische sporen gevonden. 

Een lange geschiedenis van bewoning 

Al in 2018 zijn onder de huidige nieuwbouw aan de Hendrik van Tulderstraat en Jacob Romanstraat veel sporen van bewoning gevonden uit de Romeinse tijd en de middeleeuwen. Het was dus al bekend dat de kans op archeologische resten vrij groot is in dit stuk van Tilburg. 

In september heeft BAAC daarom een klein areaal onderzocht dat aansluit op dit terrein: Het speelplein aan de Hendrik van Tulderstraat dat de leerlingen van basisschool De Vijf Hoeven gebruiken. Deze ‘kleine’ opgraving heeft toch een schat aan informatie opgeleverd. Zo zijn er ook nu weer veel resten van bewoning gevonden, zoals de plekken waar de houten palen van gebouwen stonden. Deze sporen dateren uit de midden-ijzertijd, late ijzertijd en de vroeg Romeinse tijd (ca. 500 voor Chr. Tot 70 na Christus). 

Uit meerdere greppels blijkt dat het gebied gedurende de Romeinse tijd, de volle middeleeuwen en de 16e eeuw ook in gebruik was. Uit de bodemopbouw blijkt ook dat er eveneens intensief is geakkerd. Deze greppels en akkerlagen zijn zonder twijfel te koppelen aan de vondsten van de naburige opgraving. Kortom: langs de Hendrik van Tulderstraat is het al bijna 2500 jaar lang goed toeven! 

Wat staat er nog te gebeuren? 

Het graafwerk op de plek zelf is afgerond en nu gaan de archeologen op kantoor aan de slag. Verschillende specialisten gaan de sporen en vondsten analyseren. Zij zullen de gegevens vergelijken met die van de naburige opgraving en de archeologie van de regio. Alle gegevens samen vormen de bewoningsgeschiedenis van deze plek. Zo wordt het verhaal van Tilburg steeds completer! 

Wilt u een offerte aanvragen? Bel 073-6136219 of vul dit formulier in,
dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.


Offerte aanvragen Contact opnemen