Skip to main content
archeologiebouwhistorieCultuurhistoriearcheologisch onderzoekBAAC: Archeologie en Bouwhistorie

Archeologisch Adviesbureau

BAAC is een onafhankelijk en gecertificeerd archeologisch adviesbureau. Wij zijn thuis in alle facetten van het archeologisch en bouwhistorisch onderzoek en brengen duidelijk en deskundig advies en heldere rapportages uit. BAAC beschikt als enig uitvoerend archeologisch adviesbureau over een aantal bouwhistorici. Mede hierdoor zijn wij dé specialist op gebied van onderzoek in oude historische steden zoals bijvoorbeeld Utrecht, ’s-Hertogenbosch, Leiden, Maastricht en Arnhem en aan historische panden. Behalve op archeologisch en bouwhistorisch gebied verricht BAAC ook architectuurhistorisch, cultuurhistorisch en dendrochronologisch onderzoek.

Wat kan BAAC voor u betekenen?

Wanneer u ‘bodemverstorende activiteiten’ uit gaat voeren bent u in veel gevallen verplicht om archeologisch onderzoek te laten verrichten. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u een nieuwe stal of een huis bouwt, een woonwijk ontwikkeld of wanneer u een riool verlegt, een weg verbreedt of een waterloop aanlegt of herstelt. De verplichting tot onderzoek is vastgelegd in de Wet op de archeologische monumentenzorg en is gekoppeld aan aanvragen voor omgevings- of aanlegvergunning of een bestemmingsplanwijziging. Als archeologisch adviesbureau kan BAAC u in elke fase van uw ontwikkeling adviseren over archeologie en de benodigde onderzoeken uitvoeren. De kwaliteit van adviezen en onderzoeken staat bij BAAC hoog in het vaandel Uiteraard voldoen wij als gecertificeerd archeologisch adviesbureau aan de wettelijke eisen die aan archeologisch onderzoek gesteld worden. BAAC streeft er echter naar om meer te bieden en daarom is zowel de organisatie als geheel als iedere medewerker afzonderlijk aangesloten bij verschillende vooraanstaande instellingen zoals de Nederlandse Vereniging van Archeologische Opgravingsbedrijven (NVAO) en de Nederlandse Vereniging van Archeologen (NVvA). Daarnaast zijn een aantal medewerkers lid van de European Association of Archaeologists (EAA) en zijn anderen betrokken bij de Stichting Bouwhistorie Nederland. We kunnen alleen bij deze instellingen aangesloten zijn als we blijvend goede kwaliteit leveren.

Wanneer archeologisch onderzoek laten uitvoeren?

Het is het streven van de Wet op de archeologische monumentenzorg om archeologische resten in situ (ter plaatse) te behouden en dus te voorkomen dat ze verstoord worden. Het is daarom van belang dat u in een zo vroeg mogelijk stadium archeologisch onderzoek laat uitvoeren zodat u uw plannen desnoods nog aan kunt passen. Hiermee kunt u tijd en kosten besparen.

Een gefaseerd onderzoekstraject

Het archeologisch onderzoek bestaat uit een aantal fasen. Na elk onderzoek wordt bepaald of een volgende fase van onderzoek noodzakelijk is. Hiervoor geven wij advies aan u en de bevoegde overheid die vervolgens een besluit over eventueel te zetten vervolgstappen neemt. Het gehele onderzoekstraject bestaat uit de volgende fasen:

  • Bureauonderzoek
  • Booronderzoek
  • Proefsleuvenonderzoek
  • Archeologische opgraving

Het kan voorkomen dat een regulier archeologisch onderzoek niet mogelijk is, bijvoorbeeld vanwege complexe logistieke omstandigheden. Wanneer niet uit te sluiten is dat het plangebied archeologische resten bevat, wordt in die gevallen vaak gekozen voor een archeologische begeleiding. In dat geval begeleidt een archeoloog de graafwerkzaamheden van de aannemer. Bij alle archeologische onderzoeken waarbij er gegraven dient te worden (proefsleuven, opgravingen, begeleidingen) is een Programma van Eisen verplicht. Dit document schrijft voor hoe het onderzoek uitgevoerd moet worden en aan welke eisen het moet voldoen. Het Programma van Eisen dient altijd door de bevoegde overheid (meestal gemeente waar het in het onderzoek plaatsvind) goedgekeurd worden voordat het onderzoek uitgevoerd kan worden. BAAC is naast een archeologisch adviesbureau ook een archeologisch onderzoeksbureau. We zijn gecertificeerd om alle soorten archeologisch onderzoek uit voeren en daar advies over uit te brengen.

Vragen?

Heeft u vragen over archeologisch onderzoek? Wilt u een vrijblijvende offerte ontvangen voor een archeologisch-, bouwhistorisch-, cultuurhistorisch- of dendrochronologisch onderzoek? Neem dan contact met ons via het contactformulier op onze website, per mail naar denbosch@baac.nl of telefonisch op het nummer 073-6136219.

Wilt u een offerte aanvragen? Bel 073-6136219 of vul dit formulier in,
dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.


Offerte aanvragen Contact opnemen