Skip to main content
archeologiebouwhistorieCultuurhistoriearcheologisch onderzoekBAAC: Archeologie en Bouwhistorie

Programma van Eisen

Voor sommige archeologische onderzoeken is een Programma van Eisen nodig. In dit document staan de eisen en voorwaarden waaraan het onderzoek moet voldoen. Ook staat er informatie in over het gebied waarin het onderzoek plaatsvindt en over eventueel eerder uitgevoerd onderzoek.

Wanneer is een Programma van Eisen nodig?

De overheid stelt dit document verplicht voor al het archeologisch onderzoek waarbij wordt gegraven. Dat is bij de volgende drie soorten onderzoek:

Wie keurt het Programma van Eisen goed?

BAAC stelt het document graag voor u op. Daarna moet de bevoegde overheid het goedkeuren; meestal is dat de gemeente maar het kan bijvoorbeeld ook de provincie of het Rijk zijn. U kunt op het voorblad van het document zien welke overheid verantwoordelijk is voor de goedkeuring. De definitieve goedkeuring bestaat uit een paraaf van de betrokken ambtenaar.

Goede basis voor offertes

Een Programma van Eisen biedt u als opdrachtgever een voordeel: het is een goede basis voor offertes die u aanvraagt voor het benodigde werk. Offertes die gebaseerd zijn op het Programma van Eisen, kunt u gemakkelijk met elkaar vergelijken. Zo wordt bijvoorbeeld gespecificeerd welke oppervlakte onderzocht dient te worden en hoeveel vondsten er verwacht kunnen worden. Bovendien bent u er zo zeker van dat de offertes aansluiten op de uit de wetgeving voortkomende eisen die aan het onderzoek worden gesteld.

Wilt u meer informatie over het Programma van Eisen? Neem dan contact met ons op.

Wilt u een offerte aanvragen? Bel 073-6136219 of vul dit formulier in,
dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.


Offerte aanvragen Contact opnemen