Skip to main content

Archeologisch onderzoek Kapelaan Nausstraat in Oss

Omdat het vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk is een open dag te houden en we geïnteresseerden wel graag op de hoogte willen houden van onze vondsten, zullen we op deze website regelmatig updates van de opgraving plaatsen.

5 maart 2021

Het archeologisch onderzoek is vanochtend afgerond. We hebben een smalle greppel gevolgd om te zien of deze wellicht een graf omcirkelde of deel uitmaakte van een huisplattegrond. Helaas bleek de greppel na enkele meters te stoppen. De greppel als geheel had de vorm van een J. Wat de functie was is niet duidelijk geworden. We hebben in ieder geval geen resten van een graf of resten van een huis gevonden.

Onderzoek naar de greppel.

Na het onderzoek van de greppel is het laatste stukje van de opgravingsput dichtgegooid. We gaan nu op kantoor verder met de uitwerking: het wassen van de vondsten, het maken van overzichtskaarten en het schrijven van een rapport.

4 maart 2021

Vandaag vonden we een tweede spieker. Dit gebouwtje was opgebouwd uit vier palen. Op de foto zijn doorsnedes van paalsporen te zien. Van de vulling van twee sporen hebben we monsters genomen om te kijken of er zaden en stuifmeel in aanwezig zijn, die ons meer kunnen vertellen over hoe het landschap eruit zag en wat er op de akkers verbouwd werd.

4-palige spieker.

3 maart 2021

Het archeologisch onderzoek ligt een dag stil, omdat eerst al het puin, de bestrating en rijplaten van het terrein verwijderd moeten worden. Morgen, donderdag 4 maart, gaan we weer verder met de opgraving.

Het puin en de bestrating die verwijderd moeten worden.

2 maart 2021

Eindelijk konden we vandaag onderzoeken of de waterput een waterput is of een waterkuil. Nadat we het spoor gecoupeerd hadden bleek het om een waterkuil van 1 m diep te gaan. De kuil had geen houten beschoeiing. In de kuil is veel aardewerk gevonden uit de ijzertijd. De vondsten worden meegenomen naar ons kantoor waar ze gewassen worden. Een aardewerkspecialist zal ze daarna bekijken en precies kunnen dateren.

 

Doorsnede van de waterkuil.


Een deel van de scherven van een pot die in de waterkuil gevonden is.

In de middag vonden we de sporen van een 9-palige spieker, een schuurtje voor de opslag van bijvoorbeeld graan. In het filmpje zie je een aantal donkere, min of  meer ronde vlekken te voorschijn komen tijdens het graven van de machine. Op de foto zijn acht van de negen palen te zien. De negende paal hebben we later onder de greppel (de brede donkere baan) gevonden.

 

9-palige spieker.

1 maart 2021

Vandaag is BAAC gestart met de opgraving aan de Kapelaan Nausstraat. De eerste opgravingsput is aangelegd ter hoogte van de waterput of -kuil uit de ijzertijd/Romeinse tijd. Rondom deze kuil hadden we veel bewoningssporen van gebouwen zoals huizen en schuurtjes verwacht. Helaas hebben we maar een stuk of tien paalsporen gevonden en een aantal smalle greppels. Eén van de greppels maakt een bocht en we denken dat deze greppel om een nederzettingsterrein liep.

Hieronder een aantal foto’s van de werkzaamheden van vandaag.

Het terrein voor aanvang van het graven van de eerste put.


De eerste meters worden gegraven.


Het vlak wordt aangelegd met op de achtergrond de waterput/kuil als donkere ronde vlek.


De greppel die mogelijk een nederzettingsterrein begrenst.


Archeologen aan het werk.

 

19 februari 2021

Op het terrein aan de Kapelaan Nausstraat, waar voorheen praktijkschool de Singel stond, worden nieuwe woningen gebouwd en wordt een groenzone aangelegd. Voordat de bouw van start gaat, wordt eerst een archeologisch onderzoek uitgevoerd.

In juni 2020 heeft BAAC in opdracht van de gemeente Oss een bureau- en booronderzoek uitgevoerd. Op basis van verschillende kaarten is gekeken wat de archeologische verwachting voor het terrein is. Vervolgens zijn verspreid over het terrein grondboringen geplaatst. Deze boringen lieten zien dat de bodem in een groot deel van het terrein nog intact was en dat er mogelijk archeologische overblijfselen in de grond konden worden aangetroffen.

Begin december 2020 heeft BAAC proefsleuven aangelegd om te zien of er inderdaad archeologische overblijfselen in de grond zitten. Dat bleek het geval te zijn. De sporen die zijn gevonden wijzen op bewoning en bestaan uit paalsporen, kuilen, een waterput of waterkuil en een sloot die het terrein begrensde. Het gevonden aardewerk dateert uit de ijzertijd-Romeinse tijd (800 voor Chr.-450 na Chr.) en uit de middeleeuwen en nieuwe tijd (1000-1900 na Chr.). Een bijzondere vondst was een spinsteentje van aardewerk uit de middeleeuwen.

Doorsnede van een paalkuil.

 

 

 

Waterput in het vlak.

Vanaf 1 maart 2021 gaat BAAC verder met een opgraving op het terrein. We hopen dat dan duidelijk wordt of het terrein inderdaad in de ijzertijd-Romeinse tijd, en misschien de middeleeuwen, bewoond is geweest. We zoeken onder andere antwoord op de vraag of er één of meerdere erven met huizen en bijgebouwen zijn geweest.

Allesporenkaart.

Wilt u een offerte aanvragen? Bel 073-6136219 of vul dit formulier in,
dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.


Offerte aanvragen Contact opnemen