archeologiebouwhistorieCultuurhistoriearcheologisch onderzoekBAAC: Archeologie en Bouwhistorie

Bureauonderzoek

Archeologische inventarisatie: bureauonderzoek
Moet u archeologisch onderzoek laten uitvoeren? Dan is de eerste stap die gezet kan worden meestal een bureauonderzoek. Zoals de naam al doet vermoeden, vindt zo’n onderzoek vanachter het bureau op kantoor plaats. We graven of boren in deze fase dus nog niet.

Wat is archeologisch bureauonderzoek?
Tijdens het bureauonderzoek verzamelen we uit allerlei bronnen gegevens over het gebied waarin u wilt werken (het plan- of onderzoeksgebied). We brengen daarmee de beschikbare landschappelijke, geologische, historische en archeologische informatie in kaart. Is er bebouwing in het plangebied geweest? Dan kunnen we ook historisch onderzoek doen in archieven. Daarmee komen we erachter in welke mate het gebied al eerder verstoord kan zijn door huidige of vroegere bebouwing. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er kelders aanwezig zijn of zijn geweest.

Het resultaat van archeologisch bureauonderzoek
Met de gegevens die we verzamelen, stellen we een ‘archeologische verwachting’ op. Daarin schatten we de kans op de aanwezigheid van archeologische resten in het plangebied. Die kans is laag, midden of hoog. Afhankelijk van die verwachting adviseren wij of, en in welke vorm, er een vervolgonderzoek nodig is.

Adviseren wij om verder geen onderzoek uit te voeren? Dan kunt u nog niet meteen gaan werken in het plangebied. De bevoegde overheid, vaak is dat de gemeente, moet eerst besluiten of zij het gebied vrijgeeft. Of u het gebied dan kunt bewerken, is afhankelijk van eventuele andere voorwaarden, die buiten het archeologisch onderzoek vallen.

Tip: combineer bureauonderzoek met booronderzoek
In veel gevallen moet de archeologische verwachting getoetst worden met een archeologisch booronderzoek. Om die reden bieden wij u vaak een combinatie aan van beide onderzoeken. Daarmee bespaart u tijd en kosten, omdat we beide onderzoeken dan in één rapport kunnen combineren.

Neem contact op met uw archeologisch onderzoeksbureau
Wilt u meer informatie over bureauonderzoek? Neem dan contact op met BAAC.

Archeologisch bureauonderzoek in het kort

  • Doel: een archeologische verwachting opstellen
  • Werkwijze: bronnenonderzoek
  • Resultaat: een adviesrapport
  • Levertijd: een tot vier weken na aanvang van het onderzoek (afhankelijk van de grootte van het plangebied)
bureau baac voor archeologisch en bouwhistorisch onderzoek