Skip to main content
archeologiebouwhistorieCultuurhistoriearcheologisch onderzoekBAAC: Archeologie en Bouwhistorie

Bureauonderzoek

Moet u archeologisch onderzoek laten uitvoeren? Dan is de eerste stap meestal een bureauonderzoek. Zoals de naam al doet vermoeden, vindt zo’n onderzoek op kantoor vanachter een bureau plaats. Tijdens deze eerste inventariserende fase wordt niet gegraven en worden geen boringen gezet.

Wat is een archeologisch bureauonderzoek?

Tijdens het bureauonderzoek worden uit allerlei bronnen gegevens verzameld over het gebied waarin u wilt werken (het plan- of onderzoeksgebied). Alle beschikbare landschappelijke, geologische, historische en archeologische informatie wordt in kaart gebracht. Is er bebouwing in het plangebied geweest? Dan kan ook historisch onderzoek uitgevoerd worden waarbij in archieven informatie wordt verzameld. Er wordt uitgezocht in welke mate het gebied al eerder verstoord kan zijn door huidige of vroegere bebouwing. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er kelders aanwezig zijn of zijn geweest.

Het resultaat van een archeologisch bureauonderzoek

Met de verzamelde gegevens wordt een ‘archeologische verwachting’ opgesteld. Daarin wordt de kans op de aanwezigheid van archeologische resten in het plangebied ingeschat. Die kans is laag, midden of hoog. Aan de hand van die verwachting wordt een advies opgesteld waarin wordt beschreven of, en in welke vorm, er een vervolgonderzoek nodig is.

Wanneer er geen vervolgonderzoek wordt geadviseerd, kunt u nog niet meteen gaan werken in het plangebied. De bevoegde overheid, vaak is dat de gemeente, moet eerst besluiten of zij het gebied vrijgeeft. Of u het gebied dan kunt bewerken, is afhankelijk van eventuele andere voorwaarden, die buiten het archeologisch onderzoek vallen.

Tip: combineer een bureauonderzoek met een booronderzoek

In veel gevallen moet de archeologische verwachting getoetst worden met een archeologisch booronderzoek. Om die reden bieden wij u vaak een combinatie aan van beide onderzoeken. Daarmee bespaart u tijd en kosten, omdat we beide onderzoeken dan in één rapport kunnen combineren.

Wilt u meer informatie over een bureauonderzoek? Neem dan contact op met BAAC.

Archeologisch bureauonderzoek in het kort

  • Doel: een archeologische verwachting opstellen
  • Werkwijze: bronnenonderzoek
  • Resultaat: een adviesrapport
  • Levertijd: een tot vier weken na aanvang van het onderzoek (afhankelijk van de grootte van het plangebied)
bureau baac voor archeologisch en bouwhistorisch onderzoek

Wilt u een offerte aanvragen? Bel 073-6136219 of vul dit formulier in,
dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.


Offerte aanvragen Contact opnemen