Skip to main content
archeologiebouwhistorieCultuurhistoriearcheologisch onderzoekBAAC: Archeologie en Bouwhistorie

Booronderzoek

Het booronderzoek is meestal de tweede stap tijdens de archeologische inventarisatie. In het bureauonderzoek is een archeologische verwachting opgesteld. Meestal moet deze verwachting getoetst worden met een booronderzoek in het gebied waarin u wilt werken (het plangebied). Er worden dan met een (hand)boor boringen gezet om te kijken of de bodem onverstoord is en of deze archeologische resten zou kunnen bevatten.

Hoe ziet een booronderzoek er uit?

Er zijn verschillende soorten booronderzoek, variërend van licht tot intensief: verkennend, karterend en waarderend. Het onderzoek wordt meestal met de hand uitgevoerd. Alleen wanneer veel en diepe boringen gezet moeten worden, wordt een machine gebruikt.

  • Een verkennend booronderzoek

Met een verkennend onderzoek wordt bepaald of de bodemopbouw nog onverstoord is. Daarvoor wordt in een regelmatig raster geboord. De grond die opgeboord wordt, wordt beschreven.

  • Een karterend booronderzoek

Met een karterend onderzoek wordt gekeken of er archeologische resten aanwezig zijn. Daarvoor worden meer boringen gezet dan bij een verkennend onderzoek. De opgeboorde grond wordt niet alleen beschreven maar ook gezeefd om te controleren of er vondsten in de bodem aanwezig zijn.

  • Een waarderend booronderzoek

Een waarderend onderzoek wordt alleen uitgevoerd wanneer verwacht wordt dat een archeologische vindplaats aanwezig is. Voor dit onderzoek worden nog meer boringen gezet dan bij een karterend onderzoek. De opgeboorde grond wordt beschreven en gezeefd om de omvang, datering en conservering van de vindplaats te bepalen.

Het resultaat van een booronderzoek

Na het veldwerk wordt het resultaat van de boringen vergeleken met de archeologische verwachting uit het bureauonderzoek. Wanneer de verwachting (nog steeds) bestaat dat de bodem archeologische resten bevat, wordt vervolgonderzoek geadviseerd. Dat vervolg kan bijvoorbeeld bestaan uit een proefsleuvenonderzoek. Op basis van dat advies bepaalt de bevoegde overheid wat er met het plangebied moet gebeuren.

Adviseren wij om verder geen onderzoek uit te voeren? Dan kunt u nog niet meteen gaan werken in het plangebied. De overheid, vaak is dat de gemeente, moet eerst besluiten of zij het gebied vrijgeeft. Of u het gebied dan kunt bewerken, is afhankelijk van eventuele andere voorwaarden, die buiten het archeologisch onderzoek vallen.

Tip: combineer een booronderzoek met een bureauonderzoek

Een booronderzoek volgt meestal op een archeologische verwachting die opgesteld is tijdens het bureauonderzoek. Om die reden bieden wij een combinatie aan van bureau- en booronderzoek. Daarmee bespaart u tijd en kosten, omdat we beide onderzoeken dan in één rapport combineren.

Wilt u meer informatie over booronderzoek? Neem dan contact op met BAAC.

Booronderzoek in het kort

  • Doel: de archeologische verwachting toetsen die we in het bureauonderzoek hebben opgesteld
  • Werkwijze: boren in de grond
  • Resultaat: een adviesrapport
  • Levertijd: een tot vier weken nadat we het veldwerk hebben afgerond (afhankelijk van de grootte van het plangebied)
grondonderzoek

Wilt u een offerte aanvragen? Bel 073-6136219 of vul dit formulier in,
dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.


Offerte aanvragen Contact opnemen