archeologiebouwhistorieCultuurhistoriearcheologisch onderzoekBAAC: Archeologie en Bouwhistorie

Booronderzoek

Archeologische inventarisatie: booronderzoek
In het bureauonderzoek hebben we een archeologische verwachting opgesteld. Meestal moeten wij deze verwachting toetsen met een booronderzoek in het gebied waarin u wilt werken (het plangebied). We boren dan in de bodem om te kijken of die onverstoord is en archeologische resten zou kunnen bevatten.

Wat is booronderzoek?
Er zijn verschillende soorten booronderzoek, variërend van licht tot intensief: verkennend, karterend en waarderend. We voeren een booronderzoek meestal met de hand uit. Alleen als we veel en diep moeten boren, gebruiken we een machine.

  • Een verkennend booronderzoek

Met een verkennend onderzoek bepalen we of de bodemopbouw nog onverstoord is. Daarvoor boren we in een regelmatig raster. We beschrijven de grond die we opboren.

  • Een karterend booronderzoek

Met een karterend onderzoek kijken we of er archeologische resten aanwezig zijn. Daarvoor boren we op meer plaatsen dan bij een verkennend onderzoek. We beschrijven de grond die we opboren. Daarnaast zeven we die om te controleren of er vondsten in de bodem zitten.

  • Een waarderend booronderzoek

We voeren een waarderend onderzoek alleen uit als we verwachten dat we archeologische resten zullen aantreffen. We boren op nog meer plaatsen dan bij een karterend onderzoek. We beschrijven en zeven de grond die we opboren. Zo proberen we omvang, datering en conservering van een vindplaats te bepalen.

Het resultaat van booronderzoek
We vergelijken het resultaat van het booronderzoek met de archeologische verwachting uit het bureauonderzoek. Sterkt dat de verwachting dat de bodem archeologische resten bevat? Dan adviseren wij een vervolgonderzoek. Dat vervolg kan bijvoorbeeld bestaan uit een proefsleuvenonderzoek.
Adviseren wij om verder geen onderzoek uit te voeren? Dan kunt u nog niet meteen gaan werken in het plangebied. De overheid, vaak is dat de gemeente, moet eerst besluiten of zij het gebied vrijgeeft. Of u het gebied dan kunt bewerken, is afhankelijk van eventuele andere voorwaarden, die buiten het archeologisch onderzoek vallen.

Tip: combineer booronderzoek met bureauonderzoek
Een booronderzoek volgt meestal op een archeologische verwachting die we opstellen tijdens het bureauonderzoek. Om die reden bieden wij een combinatie aan van bureauonderzoek en booronderzoek. Daarmee bespaart u tijd en kosten, omdat we beide onderzoeken dan in één rapport combineren.

Wilt u meer informatie over booronderzoek? Neem dan contact op met BAAC.

Booronderzoek in het kort

  • Doel: de archeologische verwachting toetsen die we in het bureauonderzoek hebben opgesteld
  • Werkwijze: boren in de grond
  • Resultaat: een adviesrapport
  • Levertijd: een tot vier weken nadat we het veldwerk hebben afgerond (afhankelijk van de grootte van het plangebied)
grondonderzoek