Skip to main content
archeologiebouwhistorieCultuurhistoriearcheologisch onderzoekBAAC: Archeologie en Bouwhistorie

Archeologische verwachtingskaart

Overheden zijn verantwoordelijk voor het archeologisch erfgoed binnen hun grenzen. Dit is vastgelegd in de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz). Als overheid moet u daarom op de hoogte zijn van mogelijk aanwezige archeologische resten voordat u ‘bodemverstorende activiteiten’ toestaat. Daarvoor kunt u een zogeheten archeologische verwachtingskaart laten maken. Deze kaart maakt in één oogopslag duidelijk waar archeologisch erfgoed aanwezig is of verwacht kan worden en welke waarde dit erfgoed heeft.

Het is ook mogelijk om uw ruimtelijk beleid aan de kaart te koppelen. Er wordt dan ook wel gesproken van een archeologische beleidskaart. BAAC heeft alle benodigde expertise in huis om een archeologische kaart voor u op te stellen. Wij hebben reeds tientallen van dergelijke kaarten opgesteld.

Archeologie in het bestemmingsplan

Een archeologische verwachtingskaart helpt u om verantwoorde beleidskeuzen te maken over archeologisch erfgoed en om archeologie in te bedden in uw bestemmingsplannen. Het is een instrument waarmee u snel en eenvoudig kunt zien of een plangebied binnen een gebied met archeologische waarde of verwachting ligt. Hoe hoger de verwachting hoe groter de kans op aanwezige archeologische resten. Heeft een gebied een hoge waarde dan is uit eerder onderzoek al bekend dat zich op die locatie een vindplaats bevindt.

Ook bekende bodemverstoringen, gebieden die geen archeologische verwachting of waarde meer hebben, kunnen aangegeven worden op de verwachtings- of beleidskaart. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij ontgrondingen. Met het instrument van de archeologische kaart kan er in de beleids- en/of planvorming tijdig rekening gehouden worden met eventueel benodigd archeologisch onderzoek. Hierdoor weet u zelf ook welk onderzoekstraject de ontwikkelaar dient in te gaan en kunt u dat helder en transparant communiceren.

Niet alleen voor overheden

Een archeologische kaart is niet alleen nuttig voor overheden. Ook voor bijvoorbeeld waterschappen en ontwikkelingen die de gemeentegrenzen overschrijden kan een verwachtingskaart een nuttig middel zijn.

Wilt u meer informatie over de archeologische verwachtingskaart? Neem dan contact met ons op.

verwachtingskaart

Wilt u een offerte aanvragen? Bel 073-6136219 of vul dit formulier in,
dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.


Offerte aanvragen Contact opnemen