archeologiebouwhistorieCultuurhistoriearcheologisch onderzoekBAAC: Archeologie en Bouwhistorie

Archeologische opgravingen

Archeologische opgraving
Blijkt uit een proefsleuvenonderzoek dat het gebied waarin u wilt werken (het plangebied) een archeologische vindplaats bevat? Dan besluit de bevoegde overheid of de vindplaats behouden moet blijven. Is dat het geval en kan die vindplaats niet in situ (‘ter plaatse’) bewaard blijven? Dan moeten we de archeologische resten opgraven.

Voor een archeologische opgraving is een Programma van Eisen nodig. Dat is een document dat voorschrijft hoe wij het onderzoek moeten uitvoeren. De bevoegde overheid moet dat goedkeuren.

Wat is archeologische opgraving?
We leggen de archeologische vindplaats in het plangebied helemaal open. Daarmee kunnen we alle sporen in relatie tot elkaar onderzoeken. Dit heet ook wel een definitief onderzoek. We nemen de vondsten mee.

Het resultaat van archeologische opgraving
Na de opgraving is het plangebied in principe ‘archeologievrij’: de sporen zijn afgewerkt en de vondsten meegenomen. Op kantoor werken wij de gegevens van het onderzoek uit en proberen wij de onderzoeksvragen te beantwoorden. We maken kaarten, werken sporen uit en laten zo nodig ondersteunend onderzoek uitvoeren. Dat kan bijvoorbeeld een materiaalstudie zijn (aardewerk, metaal, glas enzovoort), dateringsonderzoek of bodemkundig onderzoek. We leggen alles vast in een rapport. Op basis van het rapport kan de bevoegde overheid het terrein vrijgeven.

Wilt u meer informatie over archeologische opgraving? Neem dan contact met ons op.

Opgraving in het kort

  • Doel: volledig documenteren van een vindplaats
  • Werkwijze: machinaal en handmatig graven tot op het niveau met archeologische resten
  • Resultaat: een rapport
  • Levertijd: vanaf twee maanden nadat we het veldwerk hebben afgerond (afhankelijk van de grootte van het plangebied)