archeologiebouwhistorieCultuurhistoriearcheologisch onderzoekBAAC: Archeologie en Bouwhistorie

Archeologische begeleiding

Archeologische begeleiding bij graafwerkzaamheden
Soms is het niet mogelijk om archeologisch vooronderzoek te doen, bijvoorbeeld doordat dat logistiek te lastig is. Valt niet uit te sluiten dat het gebied waarin u wilt werken (het plangebied) archeologische resten bevat? Dan is archeologische begeleiding vereist. Ook kan archeologische begeleiding een oplossing zijn als een opgraving een erg zwaar onderzoek is voor het gebied.

Voor archeologische begeleiding is een Programma van Eisen nodig. Dat is een document dat voorschrijft hoe wij het onderzoek moeten uitvoeren. De bevoegde overheid moet dat goedkeuren.

Wat is archeologische begeleiding?
Een archeoloog begeleidt een aannemer in goed overleg bij graafwerkzaamheden. Stuiten zij op archeologische resten, dan moet de aannemer het werk stilleggen. De archeoloog documenteert de resten, of verwijdert ze. Daarna kan de aannemer weer aan het werk.

Hoewel archeologische begeleiding onderzoek combineert met graafwerkzaamheden, kunt u dit niet zien als vervanging van archeologisch onderzoek. Deze werkwijze kan voor vertraging zorgen en daardoor kosten met zich meebrengen. Het is dus geen goedkoop alternatief voor een proefsleuvenonderzoek of een opgraving.

Het resultaat van archeologische begeleiding
Er zijn drie vormen van archeologische begeleiding:

  • Protocol proefsleuven

Zijn andere inventariserende onderzoeken logistiek niet mogelijk? Dan kan het protocol proefsleuven nodig zijn. Een klein onderzoek moet dan uitsluitsel geven over een groter gebied. Het onderzoek resulteert in een advies voor het plangebied.

  • Protocol opgraving

Wordt een opgraving als een te zwaar onderzoek gezien, maar zijn archeologische vondsten niet uit te sluiten? Dan kan het protocol opgraving nodig zijn. De archeoloog documenteert de sporen die hij vindt zoals hij dat zou doen bij een opgraving. Het resultaat is een rapport waarin alles is vastgelegd.

  • Beperkte verstoring

Dit onderzoek kan plaatsvinden als het om een kleine ingreep gaat, bijvoorbeeld een sleuf graven voor leidingen. Het resultaat is een rapport waarin is vastgelegd wat de archeoloog heeft aangetroffen.

Wilt u meer informatie over archeologische begeleiding? Neem dan contact met ons op.

Archeologische begeleiding in het kort

  • Doel: documenteren van archeologische resten
  • Werkwijze: documenteren van archeologische resten tijdens graafwerkzaamheden
  • Resultaat: een (advies) rapport
  • Levertijd: maximaal drie maanden nadat we het veldwerk hebben afgerond
    (afhankelijk van de grootte van het plangebied)