Skip to main content
archeologiebouwhistorieCultuurhistoriearcheologisch onderzoekBAAC: Archeologie en Bouwhistorie

Archeologische begeleiding

Soms is het niet mogelijk om een regulier archeologisch vooronderzoek te laten uitvoeren, bijvoorbeeld doordat dat logistiek te lastig is. Valt niet uit te sluiten dat het gebied waarin u wilt werken (het plangebied) archeologische resten bevat? Dan is archeologische begeleiding vereist. Ook kan archeologische begeleiding een oplossing zijn wanneer een opgraving een erg zwaar onderzoek is voor het gebied.

Wie besluit dat er een archeologische begeleiding wordt uitgevoerd?

De bevoegde overheid bepaalt of in plaats van een regulier archeologisch onderzoek gekozen mag worden voor een begeleiding van de graafwerkzaamheden. Voor een archeologische begeleiding is een Programma van Eisen nodig.  In dit document staan de eisen en voorwaarden waaraan het onderzoek moet voldoen. De bevoegde overheid moet dat goedkeuren voordat met het onderzoek begonnen kan worden.

Wat is een archeologische begeleiding?

Een archeoloog begeleidt een aannemer in goed overleg bij graafwerkzaamheden. Stuiten zij op archeologische resten, dan moet de aannemer het werk stilleggen. De archeoloog documenteert de resten en verwijdert ze. Daarna kan de aannemer weer aan het werk.

Hoewel een archeologische begeleiding onderzoek combineert met graafwerkzaamheden, is het geen goedkoop alternatief voor regulier archeologisch onderzoek. Deze werkwijze kan voor vertraging zorgen en daardoor kosten met zich meebrengen. Het heeft daarom altijd de voorkeur een proefsleuvenonderzoek of een opgraving uit te laten voeren. Voor een archeologische begeleiding wordt alleen gekozen wanneer een andere vorm van onderzoek niet mogelijk is.

Het resultaat van een archeologische begeleiding

Er zijn drie vormen van archeologische begeleiding, elk met een eigen resultaat.

  • Protocol proefsleuven: Zijn andere inventariserende onderzoeken logistiek niet mogelijk? Dan kan het protocol proefsleuven nodig zijn. Een klein onderzoek moet dan uitsluitsel geven over een groter gebied. Het onderzoek resulteert in een advies voor het plangebied.
  • Protocol opgraving: Wordt een opgraving als een te zwaar onderzoek gezien, maar zijn archeologische vondsten niet uit te sluiten? Dan kan het protocol opgraving nodig zijn. De archeoloog documenteert de sporen die hij vindt zoals hij dat zou doen bij een opgraving. Het resultaat is een rapport waarin alles is vastgelegd.
  • Beperkte verstoring: Dit onderzoek kan plaatsvinden als het om een kleine ingreep gaat, bijvoorbeeld een sleuf graven voor leidingen. Het resultaat is een rapport waarin is vastgelegd wat de archeoloog heeft aangetroffen.

Wilt u meer informatie over een archeologische begeleiding? Neem dan contact met ons op.

Archeologische begeleiding in het kort

  • Doel: documenteren van archeologische resten
  • Werkwijze: documenteren van archeologische resten tijdens graafwerkzaamheden
  • Resultaat: een (advies) rapport
  • Levertijd: maximaal drie maanden nadat we het veldwerk hebben afgerond
    (afhankelijk van de grootte van het plangebied)

Wilt u een offerte aanvragen? Bel 073-6136219 of vul dit formulier in,
dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.


Offerte aanvragen Contact opnemen