Skip to main content
Algemeen nieuwsNieuws BAACNieuws Nederland

Romeins spektakel en archeologie in Limburg

By 8 juni 2022No Comments
Romeins spektakel en archeologie in Limburg

In het kader van de Nationale Archeologiedagen vindt op zondag 19 juni een familiedag plaats in het Limburgs Museum met een mix van Romeins spektakel en archeologie in Limburg. Tijdens de Archeologiedagen wordt het verleden een weekend lang tot leven gebracht met honderden activiteiten door het hele land. In en om het Limburgs Museum bruist het op 19 juni van de activiteiten: Op het plein vindt een Romeins spektakel plaats met paarden en soldaten, binnen kan genoten worden van de gloednieuwe tentoonstelling ‘Oevers vol Romeinen’.

Opzoek naar meer verdieping? Sluit dan aan bij de lezingenreeks over archeologie in Limburg in het museumtheater (Keulsepoort 5, Venlo). Collega’s Leo Tebbens & Pawel Kubistal houden om 14.00 h een lezing van 20 minuten over steentijdvindplaats 10 te Ooijen-Wanssum. Deze archeologische vindplaats is in 2016 door archeologen van BAAC en RAAP onderzocht.

archeologie in Limburg

Cartoon van rondtrekkende jager-verzamelaars , onderweg naar Ooijen (© Peggy Vastbinder: http://peggyvastbindercartoons.nl/

De steentijdvindplaats 10 te Ooijen ligt op een hoge rug (‘kronkelwaardrug’) in de binnenbocht van de Maas. De rug is al minstens 10.000 jaar oud en heeft altijd hoog en relatief droog in het landschap gelegen. Door de tijd heen is op verschillende manieren gebruik gemaakt van het gebied. In het vroeg- en midden-mesolithicum (8800-6450 voor Chr.) hebben jagers en verzamelaars de rug in verschillende perioden bewoond. Uit die perioden zijn werktuigen teruggevonden die gebruikt zijn voor de jacht en voor het bewerken en bereiden van voedsel. In het laat-mesolithicum (6450-4900 voor Chr.) neemt het gebruik van de kronkelwaardrug toe. Vanaf die tijd is onderscheid te maken in zones die gebruikt zijn voor bewoning en zones waar alleen vuursteen is bewerkt. Vergeleken met de voorgaande perioden zijn de bewoningszones niet alleen groter, maar lijken ze bovendien langer en intensiever gebruikt te zijn. Tijdens het laat-neolithicum (2850-2000 voor Chr.) is het gebied gezien een enkele vondst nog sporadisch bezocht. Voor de bronstijd (2000-800 voor Chr.) zijn zelfs geen aanwijzingen voor bewoning of andere activiteiten. Uit onderzoek voor de hoogwatergeul tussen Well en Aijen weten we dat daar in de midden-bronstijd wel is gewoond (met herbouw van een huis op dezelfde locatie) rond 1500 voor Chr., maar te Ooijen is dat dus niet het geval. Tijdens de vroege en/of midden ijzertijd (800-250 voor Chr.) wordt het gebied weer in gebruik genomen, vermoedelijk voornamelijk voor landbouwactiviteiten. Vanaf de Romeinse tijd en met name de middeleeuwen wordt de Maas actiever: het aantal overstromingen neemt toe. Hierdoor is het gebied in drogere perioden alleen voor landbouw gebruikt. De bewoning uit de Romeinse tijd en later vinden we daarom alleen op de hogere terrassen, waarop ook nu nog de dorpen liggen.

Heb je na de lezing nog vragen? Dan kun je tot 17.00 h terecht bij de BAAC-stand.

Wilt u een offerte aanvragen? Bel 073-6136219 of vul dit formulier in,
dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.


Offerte aanvragen Contact opnemen