BAAC: voor archeologisch en bouwhistorisch onderzoek

BAAC is het bureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuurhistorie en Cultuurhistorie. U kunt bij ons terecht voor alle facetten van archeologisch onderzoek en bouwhistorisch onderzoek. Wij zijn bovendien sterk in specialistische disciplines, zoals kleurhistorisch onderzoek en jaarringenonderzoek.

 

Waarom BAAC?
Wilt u graven, bouwen of verbouwen op een plek die mogelijk historische waarde heeft? Dan kan de overheid eisen stellen. Zo moet iedereen die ‘bodemverstorende activiteiten’ ontplooit, in kaart brengen of er archeologische resten zijn. Wilt u een beschermd monument restaureren? Dan moet u eerst een positief advies hebben van de Monumentencommissie. BAAC voert voor u het archeologisch en bouwhistorisch onderzoek uit en schrijft de rapporten die u nodig hebt.

 

Hoogwaardig onderzoek en overtuigende rapporten
Onze archeologen, fysisch geografen, bouw-, cultuur- en architectuurhistorici staan garant voor hoogwaardig archeologisch onderzoek en bouwhistorisch onderzoek met glasheldere rapporten. Daarmee overtuigt u overheden en commissies, of onderbouwt u uw beleid.

BAAC
BAAC4 weeks ago
Volgende week vrijdagavond geeft onze collega Peter Weterings in het kader van de Vlaamse Archeologiedagen een lezing over de opgraving van het Romeins villaterrein in Dilbeek. De laatste onderzoeksresultaten zullen hierin belicht worden.

20:00-22:00 in Dilbeek
Meer info:
BAAC
BAAC heeft 9 nieuwe foto's toegevoegd.4 weeks ago
Afgelopen vrijdag 18 mei op de première van De Kist http://dekistdocu.nl
BAAC
BAAC heeft het bericht van Strijdigheden gedeeld.2 months ago
BAAC
BAAC heeft een foto van Rijksmuseum van Oudheden gedeeld.2 months ago