archeologiebouwhistorieCultuurhistoriearcheologisch onderzoekBAAC: Archeologie en Bouwhistorie

BAAC

Archeologisch en bouwhistorisch onderzoek

BAAC is het bureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuurhistorie en Cultuurhistorie. U kunt bij ons terecht voor alle facetten van archeologisch onderzoek en bouwhistorisch onderzoek.
Wij zijn bovendien sterk in specialistische disciplines, zoals kleurhistorisch onderzoek en jaarringenonderzoek.

Waarom BAAC?
Wilt u graven, bouwen of verbouwen op een plek die mogelijk historische waarde heeft? Dan kan de overheid eisen stellen. Zo moet iedereen die ‘bodemverstorende activiteiten’ ontplooit, in kaart brengen of er archeologische resten zijn. Wilt u een beschermd monument restaureren? Dan moet u eerst een positief advies hebben van de Monumentencommissie. BAAC voert voor u het archeologisch en bouwhistorisch onderzoek uit en schrijft de rapporten die u nodig hebt.

Hoogwaardig onderzoek en overtuigende rapporten
Onze archeologen, fysisch geografen, bouw-, cultuur- en architectuurhistorici staan garant voor hoogwaardig archeologisch onderzoek en bouwhistorisch onderzoek met glasheldere rapporten. Daarmee overtuigt u overheden en commissies, of onderbouwt u uw beleid.

21 oktober 2021 in Algemeen nieuws, Nieuws BAAC

Vikingen zijn eeuwen vóór Columbus al in Amerika geweest!

De Vikingen maakten al in 1021 na Chr. expedities naar Noord-Amerika, eeuwen vóór de ontdekking van Amerika door Columbus (in…
Lees meer
15 oktober 2021 in Algemeen nieuws, Nieuws BAAC, Nieuws Nederland

Tabaksschuren en een laatmiddeleeuws erf

Tabaksschuren uit de 17e/18e eeuw en een (deel van een) laatmiddeleeuws erf, dat heeft het archeologisch onderzoek langs de Energieweg…
Lees meer
13 oktober 2021 in Algemeen nieuws, Nieuws BAAC, Nieuws Nederland

Pot met wede bewust achtergelaten in een waterput

Wede wordt al vanaf het Neolithicum als verfstof gebruikt. Toch zijn concrete vondsten van de plant zeldzaam, niet alleen in…
Lees meer