archeologiebouwhistorieCultuurhistoriearcheologisch onderzoekBAAC: Archeologie en Bouwhistorie

BAAC

Archeologisch en bouwhistorisch onderzoek

BAAC is het bureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuurhistorie en Cultuurhistorie. U kunt bij ons terecht voor alle facetten van archeologisch onderzoek en bouwhistorisch onderzoek.
Wij zijn bovendien sterk in specialistische disciplines, zoals kleurhistorisch onderzoek en jaarringenonderzoek.

Waarom BAAC?
Wilt u graven, bouwen of verbouwen op een plek die mogelijk historische waarde heeft? Dan kan de overheid eisen stellen. Zo moet iedereen die ‘bodemverstorende activiteiten’ ontplooit, in kaart brengen of er archeologische resten zijn. Wilt u een beschermd monument restaureren? Dan moet u eerst een positief advies hebben van de Monumentencommissie. BAAC voert voor u het archeologisch en bouwhistorisch onderzoek uit en schrijft de rapporten die u nodig hebt.

Hoogwaardig onderzoek en overtuigende rapporten
Onze archeologen, fysisch geografen, bouw-, cultuur- en architectuurhistorici staan garant voor hoogwaardig archeologisch onderzoek en bouwhistorisch onderzoek met glasheldere rapporten. Daarmee overtuigt u overheden en commissies, of onderbouwt u uw beleid.

9 juli 2020 in Algemeen nieuws, Nieuws Nederland

Onbekend kasteel gevonden in Heemskerk

In opdracht van de gemeente Heemskerk is in mei en juni veldonderzoek gedaan op het kasteelterrein van Oud Haerlem. Bureau…
Lees meer
24 januari 2020 in Algemeen nieuws, Nieuws Nederland

Wijziging directiesamenstelling BAAC

Per 1 oktober 2019 heeft bij BAAC archeologie en bouwhistorie een wijziging in de directiesamenstelling plaatsgevonden, namelijk de toetreding van…
Lees meer
5 september 2019 in Algemeen nieuws, Nieuws Nederland

BAAC en RCE ondertekenen contract nulmeting archeologische rijksmonumenten

Afgelopen week hebben BAAC en de RCE het contract voor het project 'nulmeting archeologische rijksmonumenten' ondertekend. Deze nulmeting maakt onderdeel…
Lees meer