archeologiebouwhistorieCultuurhistoriearcheologisch onderzoekBAAC: Archeologie en Bouwhistorie

BAAC

Archeologisch en bouwhistorisch onderzoek

BAAC is het bureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuurhistorie en Cultuurhistorie. U kunt bij ons terecht voor alle facetten van archeologisch onderzoek en bouwhistorisch onderzoek.
Wij zijn bovendien sterk in specialistische disciplines, zoals conflictarcheologie, kleurhistorisch onderzoek en jaarringenonderzoek.

Wilt u graven, bouwen of verbouwen op een plaats die mogelijk historische waarde heeft? Dan kan de overheid eisen stellen. Zo moet iedereen die ‘bodemverstorende activiteiten’ ontplooit, in kaart brengen of er archeologische resten zijn. Wilt u een beschermd monument restaureren? Dan moet u eerst een positief advies hebben van de Monumentencommissie.

BAAC voert voor u het archeologisch en bouwhistorisch onderzoek uit en schrijft de rapporten die u nodig heeft. Onze archeologen, fysisch geografen, bouw-, cultuur- en architectuurhistorici staan garant voor hoogwaardig archeologisch- en bouwhistorisch onderzoek met glasheldere rapporten. Daarmee onderbouwt u uw beleid en overtuigt u overheden en commissies.

22 juni 2022 in Algemeen nieuws, Nieuws BAAC, Nieuws Nederland

Open dag op de opgraving in Angeren op zaterdag 2 juli

Rijkswaterstaat organiseert een open dag op de archeologische vindplaats in Angeren (dicht bij Arnhem). Hier hebben archeologen van BAAC, ARCHOL…
Lees meer
8 juni 2022 in Algemeen nieuws, Nieuws BAAC, Nieuws Nederland

Romeins spektakel en archeologie in Limburg

In het kader van de Nationale Archeologiedagen vindt op zondag 19 juni een familiedag plaats in het Limburgs Museum met…
Lees meer
31 mei 2022 in Algemeen nieuws, Nieuws BAAC, Nieuws Nederland

De Afsluitdijk ondergaat een flinke verbouwing

De Afsluitdijk ondergaat een flinke verbouwing. De dijk wordt versterkt en verhoogd om Nederland ook in de toekomst te beschermen…
Lees meer