BAAC stand

BAAC-stand druk bezocht op de Dag van de Bouw

Afgelopen zaterdag was BAAC in het kader van de tiende ‘Dag van de Bouw’ aanwezig op het project Leiden, Lammermarkt. De bouw van een parkeergarage op deze locatie was één van de 175 bouwprojecten die dit jaar participeerden in dit jaarlijks terugkerende evenement. In totaal hebben ruim 740 mensen de locatie bezocht.

baac leiden

Op de plek waar nu een parkeergarage gebouwd wordt heeft BAAC onlangs archeologisch onderzoek uitgevoerd.Tijdens de opgravingen zijn resten aangetroffen van een middeleeuws klooster, bebouwing uit de 17e eeuw en enkele tientallen beerputten. De eerste gegevens van dit onderzoek zijn reeds verwerkt en zijn middels informatieposters en enkele kaarten gepresenteerd aan de bezoekers. Daarnaast konden zij enkele topstukken uit het aangetroffen vondstmateriaal bekijken en was er de projectbegeleider van dit project aanwezig die meer kon vertellen over het onderzoek en vragen kon beantwoorden.

baac leidenbaac leiden

De enthousiaste reacties van de bezoekers maakten dat het zowel voor BAAC als voor de bouwer en opdrachtgever een geslaagde dag was. Op naar de volgende ‘Dag van de Bouw’!

Voor meer informatie, ook over de andere bouwplaatsen, zie: http://dagvandebouw.nl/

 

Lammermarkt

Archeologisch onderzoek Leiden Lammermarkt trekt aandacht

Een archeologisch onderzoek in een oude binnenstad staat garant voor veel aanloop en bekijks. Zo ook de opgraving op het plein aan de Lammermarkt te Leiden. Het archeologisch onderzoek is inmiddels enkele weken aan de gang en de resultaten tot nu toe zijn veelbelovend. Zo is waarschijnlijk een restant van de muur van een klooster uit de 15e eeuw blootgelegd. Daarnaast zijn er ook resten van recentere bebouwing (17e eeuw) en enkele tientallen waterputten aangetroffen.

Deze voorlopige resultaten hebben de aandacht van diverse media getrokken en deze week zijn verschillende vertegenwoordigers van de pers op de opgraving op bezoek geweest. Onder begeleiding van onze projectleider, René van der Mark, hebben zij het terrein bezocht en een toelichting gekregen op hetgeen er te zien was.

Ook benieuwd naar de eerste resultaten van het archeologisch onderzoek? Hieronder de links naar de diverse media:

http://www.leidschdagblad.nl/regionaal/leidenenregio/article27374615.ece/Mogelijk-rest-van-klooster-onder-Leidse-Lammermarkt

http://www.unity.nu/Artikelen/leiden/opgravingen-op-lammermarkt

http://sleutelstad.nl/2015/04/22/wand-lammermarktgarage-klaar-30-meter-de-grond-in/

Daarnaast is de opgraving ook nog altijd live te volgen via de webcam:

http://www.lammermarktleiden.nl/blik-op-het-project/webcam/

 

N260

Archeologisch onderzoek N260 Baarle-Nassau

Vanaf begin maart is BAAC in samenwerking met de collegabedrijven RAAP en ADC gestart aan één van de grootste veldwerkcampagnes van de afgelopen jaren. Gedurende circa een jaar zullen diverse opgravingen uitgevoerd worden in het kader van de realisering van de de nieuwe rondweg bij Baarle-Nassau/Baarle-Hertog.Meer informatie over dit project vindt u op de project website van de N260 en in bijgevoegde nieuwsbrief :

www.brabant.nl/N260

Nieuwsbrief N260 maart 2015

Kasteel Helmond

Noord-Brabantse kastelen

Het Noord-Brabants Archeologisch Genootschap organiseert in samenwerking met BAAC en Brabants Heem de archeologische voorjaar-studiedag op zondag 29 maart 2015. Het thema van de studiedag:

Noord-Brabantse kastelen
Nieuwe ontwikkelingen in archeologisch en bouwhistorisch kasteelonderzoek

download hier het aanmeldformulier.

Ravenstein

Heemkundekring ‘Land van Ravenstein’ restaureert aardewerk

BAAC heeft in nauwe samenwerking met de werkgroep archeologie  van de Heemkundekring ‘Land van Ravenstein’ een opgraving uitgevoerd op de Kasteelseplaats in Ravenstein. De Heemkundekring heeft een actieve archeologische werkgroep die  o.a. archeologisch onderzoek in Ravenstein en omgeving begeleidt  maar ook zelf archeologisch (bodem)onderzoek uitvoert.

Na het wassen van het vondstmateriaal heeft Marja van den Broek, lid van deze archeologische werkgroep, het aardewerk met veel geduld aan elkaar weten te puzzelen en deels ook weten te restaureren. Door haar werk krijgen we nu een goede indruk van de vormen en afmetingen van de diverse vondsten.

Regelmatig organiseert de werkgroep exposities en wordt over nieuwe vondsten op hun website gepubliceerd.
http://www.heemkunderavenstein.nl/

meestoof

Meestoof De Nijverheid, Kapelle

Meestoof De Nijverheid aan het begin van de twintigste eeuw. In het linker woonhuisje bevond zich de opening van de stookplaats.

In april 2013 werd een non-destructief onderzoek verricht naar de voormalige meestoof De Nijverheid in het kerkringdorp Kapelle. De meestoof heeft de status van rijksmonument.

Meestoven waren fabrieksgebouwen waar de wortels van de meekrapplant werden verwerkt tot poeder. Dit poeder vormde de basis voor kleurstoffen (van bruin tot rood) die met name in de textielindustrie werden gebruikt. Veranderingen binnen het productieproces hebben ervoor gezorgd dat de industrie, en daarmee de meestoven, in Zeeland zijn verdwenen.

Lees verder

landschap

Archeologie en landschap: Je eigen achtertuin

Voor de doorsnee inwoner van de Lage Landen is archeologie een beetje een ver-van-het-bed verschijnsel. Toch zijn Nederland en België bij uitstek landen waar het verleden in de ondergrond gevangen is. Dit hebben we onder andere te danken aan het gegeven dat grote delen van Nederland en tot op zekere hoogte ook België een relatief laag gelegen en vlak landschap kennen. In een gebied met sterke hoogteverschillen zullen de laagste delen van het landschap door de tijd heen sediment accumuleren terwijl de hogere delen van het landschap bloot staan aan inwerking van weer en wind en daardoor juist gevoeliger zijn voor erosie. Omdat de mens traditioneel een voorkeur heeft voor de hogere (en daardoor drogere) vestigingslocaties bestaat er een grote kans dat archeologische resten in deze hooggelegen gebieden verloren gaan. Lees verder

booronderzoek

Booronderzoek Klimaatbuffer Ooijen-Wanssum

BAAC bv heeft voorafgaand aan het graven van een aantal hoogwatergeulen een literatuuronderzoek en een verkennend geo-archeologisch booronderzoek uitgevoerd in het gebied ‘Klimaatbuffer Ooijen-Wanssum’ ten noordoosten van Meerlo. Het doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de geologische en geomorfologische opbouw van het landschap om zo de (ontstaans)geschiedenis van het landschap te kunnen achterhalen. In het gebied zijn drie boorraaien in dwars over het gebied geplaatst (figuur 1).

Lees verder