N260

Archeologisch onderzoek N260 Baarle-Nassau

Vanaf begin maart is BAAC in samenwerking met de collegabedrijven RAAP en ADC gestart aan één van de grootste veldwerkcampagnes van de afgelopen jaren. Gedurende circa een jaar zullen diverse opgravingen uitgevoerd worden in het kader van de realisering van de de nieuwe rondweg bij Baarle-Nassau/Baarle-Hertog.Meer informatie over dit project vindt u op de project website van de N260 en in bijgevoegde nieuwsbrief :

www.brabant.nl/N260

Nieuwsbrief N260 maart 2015

Kasteel Helmond

Noord-Brabantse kastelen

Het Noord-Brabants Archeologisch Genootschap organiseert in samenwerking met BAAC en Brabants Heem de archeologische voorjaar-studiedag op zondag 29 maart 2015. Het thema van de studiedag:

Noord-Brabantse kastelen
Nieuwe ontwikkelingen in archeologisch en bouwhistorisch kasteelonderzoek

download hier het aanmeldformulier.

Ravenstein

Heemkundekring ‘Land van Ravenstein’ restaureert aardewerk

BAAC heeft in nauwe samenwerking met de werkgroep archeologie  van de Heemkundekring ‘Land van Ravenstein’ een opgraving uitgevoerd op de Kasteelseplaats in Ravenstein. De Heemkundekring heeft een actieve archeologische werkgroep die  o.a. archeologisch onderzoek in Ravenstein en omgeving begeleidt  maar ook zelf archeologisch (bodem)onderzoek uitvoert.

Na het wassen van het vondstmateriaal heeft Marja van den Broek, lid van deze archeologische werkgroep, het aardewerk met veel geduld aan elkaar weten te puzzelen en deels ook weten te restaureren. Door haar werk krijgen we nu een goede indruk van de vormen en afmetingen van de diverse vondsten.

Regelmatig organiseert de werkgroep exposities en wordt over nieuwe vondsten op hun website gepubliceerd.
http://www.heemkunderavenstein.nl/

meestoof

Meestoof De Nijverheid, Kapelle

Meestoof De Nijverheid aan het begin van de twintigste eeuw. In het linker woonhuisje bevond zich de opening van de stookplaats.

In april 2013 werd een non-destructief onderzoek verricht naar de voormalige meestoof De Nijverheid in het kerkringdorp Kapelle. De meestoof heeft de status van rijksmonument.

Meestoven waren fabrieksgebouwen waar de wortels van de meekrapplant werden verwerkt tot poeder. Dit poeder vormde de basis voor kleurstoffen (van bruin tot rood) die met name in de textielindustrie werden gebruikt. Veranderingen binnen het productieproces hebben ervoor gezorgd dat de industrie, en daarmee de meestoven, in Zeeland zijn verdwenen.

Lees verder

landschap

Archeologie en landschap: Je eigen achtertuin

Voor de doorsnee inwoner van de Lage Landen is archeologie een beetje een ver-van-het-bed verschijnsel. Toch zijn Nederland en België bij uitstek landen waar het verleden in de ondergrond gevangen is. Dit hebben we onder andere te danken aan het gegeven dat grote delen van Nederland en tot op zekere hoogte ook België een relatief laag gelegen en vlak landschap kennen. In een gebied met sterke hoogteverschillen zullen de laagste delen van het landschap door de tijd heen sediment accumuleren terwijl de hogere delen van het landschap bloot staan aan inwerking van weer en wind en daardoor juist gevoeliger zijn voor erosie. Omdat de mens traditioneel een voorkeur heeft voor de hogere (en daardoor drogere) vestigingslocaties bestaat er een grote kans dat archeologische resten in deze hooggelegen gebieden verloren gaan. Lees verder

booronderzoek

Booronderzoek Klimaatbuffer Ooijen-Wanssum

BAAC bv heeft voorafgaand aan het graven van een aantal hoogwatergeulen een literatuuronderzoek en een verkennend geo-archeologisch booronderzoek uitgevoerd in het gebied ‘Klimaatbuffer Ooijen-Wanssum’ ten noordoosten van Meerlo. Het doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de geologische en geomorfologische opbouw van het landschap om zo de (ontstaans)geschiedenis van het landschap te kunnen achterhalen. In het gebied zijn drie boorraaien in dwars over het gebied geplaatst (figuur 1).

Lees verder

helden keup

Midden-IJzertijd nederzetting in Helden, Keup

In opdracht van Ruimte voor Ruimte Limburg heeft BAAC een opgraving uitgevoerd in plangebied Helden Keup in de gemeente Peel en Maas. Tijdens de opgraving werden op een dekzandkop vele sporen en vondsten uit de tweede helft van de midden-ijzertijd aangetroffen. Uit deze periode werd een afgebakende nederzetting bestaande uit ten minste 4 huizen, 61 spiekers en een klein bijgebouw blootgelegd. Omdat zich nauwelijks verstoringen en sporen uit andere perioden in het onderzoeksgebied bevonden, kon de vindplaats goed onderzocht worden. Lees verder

Jezuïtencollege

Het Jezuïetencollege in ’s-Hertogenbosch

Op 24 mei wordt het nieuwe museumkwartier in ’s-Hertogenbosch officieel geopend. Op deze locatie komen het Noordbrabants museum en het SM’s Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch samen. Voorafgaand aan de renovatie en nieuwbouw werd door BAAC archeologisch onderzoek gedaan aan de Beurdsestraat en in de Museumtuin aan de Mortel. Hierbij zijn onder andere resten gevonden van het Jezuïetencollege uit de eerste helft van de 17e eeuw.

Lees verder