historisch-onderzoek

Historisch Onderzoek

Historisch onderzoek
Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van een gebouw, bouwwerk of een gebied, kunt u een historisch onderzoek laten uitvoeren. Dit onderzoek kan op zichzelf staan. Maar het kan ook een onderdeel zijn van ander onderzoek dat BAAC uitvoert, bijvoorbeeld het bureauonderzoek bij een archeologische inventarisatie of het archiefonderzoek bij andere bouwhistorische onderzoeken.

Wat is historisch onderzoek?
Het onderzoek vindt veelal plaats in archieven en bibliotheken. Dit kunnen de archieven en bibliotheken van gemeentes zijn maar  ook van regionale of landelijke instellingen zoals bijvoorbeeld het Brabants Historisch Informatie Centrum in ‘s-Hertogenbosch of het Nieuwe Instituut in Rotterdam. In de archieven of bibliotheken zoeken we naar literatuur, beeldmateriaal, tekeningen, bouwdossiers, correspondentie en de kadastrale geschiedenis van een gebouw, bouwwerk of een gebied. Met die informatie maken we de ontwikkeling van een pand of een complex duidelijk. Is het bouwwerk bijvoorbeeld verbouwd of heeft het een andere functie gekregen? Deze wijzigingen zijn vaak ooit als een plan op papier begonnen en deze plannen worden dan ook opgezocht. Tijdens eventueel hierop volgend veldwerk, in een latere fase van onderzoek, kunnen deze sporen vervolgens accuraat opgezocht en gecontroleerd worden.

Er is sprake van een aantal specialisaties binnen het onderzoeksveld van historisch onderzoek. Klik op een van onderstaande onderwerpen om er meer over te lezen:

Het resultaat van historisch onderzoek
Het historisch onderzoek geeft helder inzicht in de ontwikkeling van een gebouw, bouwwerk of een gebied. Daarmee kunnen we aannamen en bevindingen onderbouwen. Deze bevindingen kunnen vervolgens in het gebouw of in het veld getoetst worden door middel van bijvoorbeeld bouwhistorisch onderzoek.

Staat uw onderzoek er niet bij of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

cultuurhistorie