bureau baac voor archeologisch en bouwhistorisch onderzoek

Bureauonderzoek

Archeologische inventarisatie: bureauonderzoek
Moet u archeologisch onderzoek uitvoeren? Dan is de eerste stap meestal een bureauonderzoek. Zoals de naam al doet vermoeden, vindt zo’n onderzoek vanuit kantoor plaats. We graven of boren dus niet.

Wat is archeologisch bureauonderzoek?
Tijdens het bureauonderzoek verzamelen we uit allerlei bronnen gegevens over het gebied waarin u wilt werken (het plangebied). We brengen daarmee de beschikbare landschappelijke, historische en archeologische informatie in kaart. Is er bebouwing in het plangebied geweest? Dan kunnen we ook historisch onderzoek doen in archieven. Daarmee komen we erachter in welke mate het gebied al eerder verstoord kan zijn door huidige of vroegere bebouwing.

Het resultaat van archeologisch bureauonderzoek
Met de gegevens die we verzamelen, stellen we een ‘archeologische verwachting’ op. Daarin schatten we de kans op archeologische resten in het plangebied. Die kans is laag, midden of hoog. Afhankelijk van die verwachting adviseren wij of er een vervolgonderzoek nodig is.

Adviseren wij om verder geen onderzoek uit te voeren? Dan kunt u nog niet meteen gaan werken in het plangebied. De bevoegde overheid, vaak is dat de gemeente, moet eerst besluiten of zij het gebied vrijgeeft. Of u het gebied dan kunt bewerken, is afhankelijk van eventuele andere voorwaarden, die buiten het archeologisch onderzoek vallen.

Tip: combineer bureauonderzoek met booronderzoek
Meestal moeten wij de archeologische verwachting toetsen met een booronderzoek. Om die reden bieden wij een combinatie aan van bureauonderzoek en booronderzoek. Daarmee bespaart u tijd en kosten, omdat we beide onderzoeken dan in één rapport combineren.

Wilt u meer informatie over bureauonderzoek? Neem dan contact met ons op.

bureau baac voor archeologisch en bouwhistorisch onderzoek

Archeologisch bureauonderzoek in het kort

  • Doel: een archeologische verwachting opstellen
  • Werkwijze: bronnenonderzoek
  • Resultaat: een adviesrapport
  • Levertijd: een tot vier weken na aanvang van het onderzoek (afhankelijk van de grootte van het plangebied)