verwachtingskaart

Archeologische verwachtingskaart

Archeologische verwachtingskaart
Overheden zijn verantwoordelijk voor het archeologisch erfgoed binnen hun grenzen. Dit is vastgelegd in de Wet op de archeologische monumentenzorg. Als overheid moet u daarom op de hoogte zijn van mogelijke archeologische resten voordat u ‘bodemverstorende activiteiten’ toestaat. Daarvoor kunt u een zogeheten archeologische verwachtingskaart laten maken. Die maakt in één oogopslag duidelijk waar archeologisch erfgoed aanwezig is of verwacht kan worden. BAAC heeft alle hiervoor benodigde expertise in huis en maakt deze kaart graag voor u.

Archeologie in het bestemmingsplan
Een archeologische verwachtingskaart helpt u om verantwoorde
beleidskeuzen te maken over archeologisch erfgoed en om archeologie in te bedden in uw bestemmingsplannen. Het is een instrument waarmee u snel en eenvoudig kunt zien of een plangebied binnen een zone van archeologische waarde of verwachting ligt. Zo kan er in de beleids- en/of planvorming tijdig rekening gehouden worden met eventueel benodigd archeologisch onderzoek en weet u zelf ook welk onderzoekstraject de ontwikkelaar dient in te gaan.

Wilt u meer informatie over de archeologische verwachtingskaart? Neem dan contact met ons op.

verwachtingskaart

Archeologische verwachtingskaart