BAAC: voor archeologisch en bouwhistorisch onderzoek

BAAC is het bureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuurhistorie en Cultuurhistorie. U kunt bij ons terecht voor alle facetten van archeologisch en bouwhistorisch onderzoek. Wij zijn bovendien sterk in specialistische disciplines, zoals kleurhistorisch onderzoek en jaarringenonderzoek.

 

Waarom BAAC?
Wilt u graven, bouwen of verbouwen op een plek die mogelijk historische waarde heeft? Dan kan de overheid eisen stellen. Zo moet iedereen die ‘bodemverstorende activiteiten’ ontplooit, in kaart brengen of er archeologische resten zijn. Wilt u een beschermd monument restaureren? Dan moet u eerst een positief advies hebben van de Monumentencommissie. BAAC voert voor u het archeologisch en bouwhistorisch  onderzoek uit en schrijft de rapporten die u nodig hebt.

 

Hoogwaardig onderzoek en overtuigende rapporten
Onze archeologen, fysisch geografen, bouw-, cultuur- en architectuurhistorici staan garant voor hoogwaardig archeologisch en bouwhistorisch onderzoek met glasheldere rapporten. Daarmee overtuigt u overheden en commissies, of onderbouwt u uw beleid.

BAAC
BAACSeptember 22, 2015 5:53 am
National Geographic heeft de opgraving in Dilbeek ook opgepikt!
27 2 5   View on Facebook
BAAC
BAAC added 5 new photos.September 17, 2015 7:03 am
In Dilbeek, direct ten westen van Brussel, hebben archeologen van BAAC op een akker midden in de wijk Wolsemveld de restanten aangetroffen van een vrijwel compleet Romeins villaterrein van 5,5 hectare in omvang. Op circa 40 cm onder het maaiveld bevonden zich de fundamenten van niet minder dan zes stenen luxe gebouwen en de weggerotte of uitgetrokken funderingspalen van nog eens zeven à acht houten gebouwen. Het terrein was omheind door een gracht van circa twee meter breed.
Dat hier een rijke villaheer woonde, spreekt niet alleen uit de luxe gebouwen, maar ook uit het vondstmateriaal dat tijdens het onderzoek werd verzameld. Er werden bijvoorbeeld twee gouden munten en een aanzienlijk aantal zilveren en bronzen munten aangetroffen. Verder werd een uiterst zeldzame vondst gedaan van een deel van een aardewerken masker, waarop beschildering was aangebracht. Ook zeldzaam is een brok ruw glas van circa 2,5 kilogram, dat hier vermoedelijk was opgeslagen ter verdere verwerking tot bijvoorbeeld glazen vaatwerk of sieraden.

http://www.baac.nl/baac-onderzoekt-55-hectare-groot-compleet-romeins-villaterrein/
67 4 7   View on Facebook