BAAC: voor archeologisch en bouwhistorisch onderzoek

BAAC is het bureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuurhistorie en Cultuurhistorie. U kunt bij ons terecht voor alle facetten van archeologisch en bouwhistorisch onderzoek. Wij zijn bovendien sterk in specialistische disciplines, zoals kleurhistorisch onderzoek en jaarringenonderzoek.

 

Waarom BAAC?
Wilt u graven, bouwen of verbouwen op een plek die mogelijk historische waarde heeft? Dan kan de overheid eisen stellen. Zo moet iedereen die ‘bodemverstorende activiteiten’ ontplooit, in kaart brengen of er archeologische resten zijn. Wilt u een beschermd monument restaureren? Dan moet u eerst een positief advies hebben van de Monumentencommissie. BAAC voert voor u het archeologisch en bouwhistorisch  onderzoek uit en schrijft de rapporten die u nodig hebt.

 

Hoogwaardig onderzoek en overtuigende rapporten
Onze archeologen, fysisch geografen, bouw-, cultuur- en architectuurhistorici staan garant voor hoogwaardig archeologisch en bouwhistorisch onderzoek met glasheldere rapporten. Daarmee overtuigt u overheden en commissies, of onderbouwt u uw beleid.

BAAC
BAACApril 16, 2015 9:40 am
Kijk live mee op de opgraving in Leiden:
15 1 6   View on Facebook
BAAC
BAAC added 10 new photos.April 15, 2015 7:13 am
Red ’t Genneperhuijs

Op een wat mistige woensdagmorgen vond de presentatie plaats van het project ‘Red ’t Genneperhuijs’. De aanwezige pers, vertegenwoordigers van de gemeente, BAAC en het lokale onderwijs, konden meebeleven hoe leerlingen van de Basisschool de Brink uit Ottersum zich gingen verdiepen in het uitvoeren van de opdrachten, verbonden aan dit project. Daarin stond de geschiedenis van de voormalige vesting het Genneperhuis centraal.
5 1   View on Facebook