BAAC: voor archeologisch en bouwhistorisch onderzoek

BAAC is het bureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuurhistorie en Cultuurhistorie. U kunt bij ons terecht voor alle facetten van archeologisch en bouwhistorisch onderzoek. Wij zijn bovendien sterk in specialistische disciplines, zoals kleurhistorisch onderzoek en jaarringenonderzoek.

 

Waarom BAAC?
Wilt u graven, bouwen of verbouwen op een plek die mogelijk historische waarde heeft? Dan kan de overheid eisen stellen. Zo moet iedereen die ‘bodemverstorende activiteiten’ ontplooit, in kaart brengen of er archeologische resten zijn. Wilt u een beschermd monument restaureren? Dan moet u eerst een positief advies hebben van de Monumentencommissie. BAAC voert voor u de onderzoeken uit en schrijft de rapporten die u nodig hebt.

 

Hoogwaardig onderzoek en overtuigende rapporten
Onze archeologen, fysisch geografen, bouw-, cultuur- en architectuurhistorici staan garant voor hoogwaardig onderzoek met glasheldere rapporten. Daarmee overtuigt u overheden en commissies, of onderbouwt u uw beleid.

BAAC
BAACDecember 23, 2014 2:49 pm
Als bouwhistoricus heb je nooit een dagje vrij. Zelfs op een bebouwingsloze plek als het Noordzeestrand tussen Katwijk en Noordwijk wordt het bouwhistorisch oog constant getriggerd. Beroepsdeformatie wordt 't wel genoemd.
De oude dorpskern van Katwijk was oorspronkelijk veel groter dan thans het geval is. Afslag van duin door stormen en springvloeden hebben er voor gezorgd dat het karakteristieke kerkje nu vrijwel aan zee ligt, in plaats van in de kern. En die oude gebouwen, tja, die komen in stukken en brokken nog wel eens aan land. Zeker na de stormen die de laatste tijd over de kust raasden, en razen.
Oude bakstenen liggen er voor het oprapen. Ze zijn te herkennen aan de grootte en vooral aan de kleur en structuur, die niet homogeen is. Maar ook tegeltjes en stukken vaatwerk spoelen aan.
Een strandwandeling van Katwijk naar Noordwijk (gelukkig met de stormwind in de rug) leverde deze aardige vondst op. Maar wat is het? Het lijkt op het restant van een balkconsole waarvan het profiel heel gangbaar was in de eerste helft van de zeventiende eeuw. Er zitten zelfs nog verfresten aan.
Maar voor hetzelfde geld is het een restant van lelijke kast die ooit eens overboord is gemieterd.
Toch, als bouwhistoricus met een voorliefde voor kleine zeedorpjes, houd ik het op een restant van één van die weggespoelde witte vissershuisjes waarvan de zee zo af en toe eens iets teruggeeft.

Voorbeelden consoles:

http://www.documentatie.org/uds4/zoekpagina5b.asp?Iduds=133330
http://www.documentatie.org/uds4/zoekpagina5b.asp?Iduds=133953

Michel van Dam
11   View on Facebook
BAAC
BAACDecember 19, 2014 10:01 am
Prettige feestdagen!
9   View on Facebook