BAAC: voor archeologisch en bouwhistorisch onderzoek

BAAC is het bureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuurhistorie en Cultuurhistorie. U kunt bij ons terecht voor alle facetten van archeologisch en bouwhistorisch onderzoek. Wij zijn bovendien sterk in specialistische disciplines, zoals kleurhistorisch onderzoek en jaarringenonderzoek.

 

Waarom BAAC?
Wilt u graven, bouwen of verbouwen op een plek die mogelijk historische waarde heeft? Dan kan de overheid eisen stellen. Zo moet iedereen die ‘bodemverstorende activiteiten’ ontplooit, in kaart brengen of er archeologische resten zijn. Wilt u een beschermd monument restaureren? Dan moet u eerst een positief advies hebben van de Monumentencommissie. BAAC voert voor u de onderzoeken uit en schrijft de rapporten die u nodig hebt.

 

Hoogwaardig onderzoek en overtuigende rapporten
Onze archeologen, fysisch geografen, bouw-, cultuur- en architectuurhistorici staan garant voor hoogwaardig onderzoek met glasheldere rapporten. Daarmee overtuigt u overheden en commissies, of onderbouwt u uw beleid.

BAAC
BAACJanuary 22, 2015 11:31 am
Vanavond is een informatiemarkt over het project Westluidense poort te Tiel. Daar wordt o.a. aandacht aan besteedt aan de opgraving die is uitgevoerd aan de rand van de historische kern van Tiel.
Daarbij zijn archeologische resten aangetroffen uit de vroege tot volle middeleeuwen (9e-11e eeuw). Deze resten behoren tot zowel de agrarische nederzetting als de handelsnederzetting Tiel.
Op de BAAC-infostand zal het aardewerk getoond worden dat deze periode typeert (Badorf, Pingsdorf, kogelpot, Paffrath) en de voorlopige interpretatie van de gegevens worden getoond.
3   View on Facebook
BAAC
BAACJanuary 20, 2015 10:53 am
Er zijn weer een aantal recent opgeleverde onderzoeken toegevoegd op onze projectpagina. Wil je meer weten over een onderzoek waar je met ons hebt meegewerkt of waar je ons aan het werk hebt gezien? Meld hieronder dan om welk project het gaat en dan voegen wij het indien mogelijk toe!
3   View on Facebook